srenhu

Sa proširene sednice Opštinskog komiteta Saveza komunista

Više javnosti u radu

Prošlog četvrtka održana je proširena sednica Opštinskog komiteta SK. Sednici su pored članova OK prisustvovali i sekretari mesnih komiteta kao i sekretari osnovnih organizacija saveza komunista iz radnih organizacija vanprivredne delatnosti, kao i drugi društveno-politički aktivisti.

Na sednici je podneta „Analiza društveno-političke aktivnosti komunista u vanprivrednim delatnostima“. Nakon vođene diskusije usvojeni su zaključci.

Takođe je izvršena i nova organizaciona struktura u novoformiranoj zadruzi Novo Miloševo. Od dosadašnje dve osnovne organizacije, koje su postojale u ZZ i „Jezeru“ formirano je 5 po ekonomskim jedinicama.

Gligorije i Jovanka

Posle prvog svetskog rata roditelji Gligorija i Jovanke Popov napustili su Dragutinovo i odselili u Rusko Selo za parčetom zemlje, „u kolonizaciju“. To malo „crnice“, dug Agrarnoj banci za gradnju kuće i druge nevolje stvarali su život tegobim i siromašnim.

Uz velike napore i samoodricanja uspeli su da nekako školuju decu.

Tako je Gligorije do rata, 1941. godine uspeo da „dogura“ do tehničkog fakulteta, zahvaljujući najviše svojoj upornositi i samoodricanju. U Beogradu, upoznaje napredni omladinski pokret i pristupa bez rezerve. Posle 6. aprila vraća se u selo gde se još više angažuje u redovima omladine. U SKOJ-u, a ubrzo i među članovima KPJ.

Spontan razgovor

Petak uveče. Nema bioskopa, čitaonica već zatvorena, svratih do doma SSRN jer je to prvo i jedino mesto  gde je slobodan pristup svima građanima, da uz televizor provedu veče.

Među gledaocima bilo je dosta i omladine. Prišao sam Štrbac Ljubanu, učeniku u privredi i otpočeo ovakav razgovor.

- Gde provodite slobodno vreme?

- Slobodno vreme provodim kod kuće, čitajući dela naših pisaca. Intersuju me uglavnom društvene nauke.

- Šta čitate momentalno?

- „Strah“, od Popovića.

Prvi dogovor o narednim izborima

Nedavno je u prostorijama društveno–političkih organizacija održan prošireni Plenum Opštinskog odbora SSRNS Novi Bečej, koji je razmatrao aktuelna pitanja oko priprema za izbore odbornika i poslanika skupština društveno-političkih zajednica u 1967. godini.

U uvodnoj reči predsednik Opštinskog odbora SSRN Novi Bečej, Stevan Škrbić, je naglasio da mnogim odbornicima i poslanicima raznih veća tokom iduće godine ističe mandat, te je potrebo da se još sada ova pitanja postave na dnevni red, kako bi se što bolje izvršile višemesečne pripreme, kao i da se na ovome obezbedi puno učešće svih građana.

U diskusiji koja je usledila posle uvodnog izlaganja Škrbića, istaknute su mnoge slabosti u radu kako odbornika, tako i poslanika.

Numeričko i opisno ocenjivanje

U prethodna dva broja bilo je govora o dobrim i lošim stranama usmenog ocenjivanja u obrazovnim ustanovama, o faktorima koji utiču na ocenjivanje bilo od stane nastavnika ili od strane učenika i nešto o pismenom ocenjivanju.

Nerazumljiv odnos

Već par godina unazad, svakog proleća, građani Novog Bečeja susreću se sa istim problemom, odnosno pitanjem da li će se neposlušna Tisa izliti i poplaviti Ljutovo i Libe. Nije potrebno posebno isticati veličinu problema, dovoljan je podatak da se radi o blizu 4.000 kj oranice izuzetnih kvaliteta, istina zahvaljujući baš izlivanju Tise, koji predstavljaju „Baštu“ Novog Bečeja, gde se inače ubere plod u vrednosti oko 1,3 milijarde starih dinara. Radi se, očito je, o pitanju da li će više od jedne milijarde propasti ili ne, i dalje, i o tome kako će pijaca biti snabdevena, dakle i o standardu naših građana koji je time najneposrednije uslovljen.

Jedinstveno rešavati iste probleme

Krajem juna, realizujući svoj plan rada, Opštinski komitet Saveza komunista održao je savetovanje sekretara osnovnih organizacija CK za područja opštine. Zacrtavanje potrebe za ovakvim savetovanjem posledica je ocene da dobar deo sekretara osnovnih organizacija usled nedovoljnog iskustva i iz drugih razloga nije posvećivao dovoljnu pažnju realizaciji zaključaka Opštinskog komiteta i drugih organa SK, zatim sekretari nisu u potreboj meri insistirali da se isti problemi rešavaju jedinstveno, i konačno sa ciljem da se pruži pomoć u iznalaženju adekvatnijeg metoda delovanja rukovodstava SK u opštini.

Faktori od strane učenika koji utiču na ocenjivanje

U prošlom bruju videli smo neke osnovne faktore od strane nastavnika koji utiču na ocenjivanje. Ovoga puta biće govora o faktorima koji dolaze od strane učenika i nešto o pismenom ocenjivanju. Jedan od osnovnih faktora sa učeničke strane je sposobnost verbalnog izražavanja. Ova sposobnost omogućava učenicima da znanje iz pojednih oblasti uspešnije izlože, što ostavlja bolji utisak.

Data puna podrška Odlukama Četvrtog Plenuma CK SKJ

Aktivnost na objašnjavanju a realizaciji odluka IV Plenuma Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije počelo je u opštinskoj organizaciji Saveza komunista Plenumom Opštinskog komiteta Saveza komunista održanim 2. jula 1966. g. Na sednici je kraće uvodno izlaganje podneo Emil Kevrešan, predstavnik Pokrajinskog komiteta Saveza komunista, koji je upoznao članove Opštinskog komiteta sa radom, diskusijom i zaključcima CK SKJ. Članovi Opštinskog komiteta Saveza komunista su jedinstveno izrazili punu podršku Odlukama Centralnog komiteta i izrazili puno poverenje Centralnom komitetu i drugu Titu. Zatim je Opštinski komitet doneo odluku da se organizuju sastanci svih osnovnih organizacija Saveza komunista na području opštine na kojima će članovi Opštinskog političkog aktiva govoriti o radu i odlukama IV Plenuma, nastojeći istovremeno da daju obaveštenja kako bi se one pravilno shvatile od strane partijskog članstva.

Diploma Ujedinjenih Nacija

Proteklih meseci povećana je živost i aktivnost Radio-kluba „Antena“ u Novom Bečeju. Do sada je najviše urađeno na omasovljenju članstva što je i bio jedan od prvih zadataka ove organizacije od kako je dobila nove prostorije. Ranije je ovaj klub radio u skučenim prostorijama u Gimnaziji, gde su jedva postojali osnovni uslovi za okupljanje postojećeg članstva. Najveći uspeh u ovom pogledu postignut je u okupljanju većeg broja omladinaca i omladinki, uglavnom srednjoškolaca, koji su pokazali interes za ovu granu tehnike. Koliki interes vlada među omladinom za rad u Radio-klubu može se videti i iz činjenice da desetak njih pohađa tečej za buduće operatore za rad na radio-stanicama. Značajno je i to da su i omladinke zainteresovne za polaganje ispita i za rad na stanicama.

Novi Bečej u putopisima

Opisi našeg mesta iz perioda XVII-XIX veka dosta su retki, a iz ranijih vekova gotovo da i ne postoje.

Međutim, ipak dosta detaljan opis Novog Bečeja, kao naselja iz turskog perioda, ostavio nam je čuveni turski diplomata i putopisac Evlija Čelebija, koji je kroz ovaj kraj proputovao u drugoj polovini XVII veka.

Prema podacima Evlija Čelebija, Bečej – sa tvrđavom – je bio vakufsko (zadužbinsko) dobro. U to vreme, u Bečeju se nalazila turska vojna „posada od četrdeset momaka, jedan poreznik, jedan carigradski inspektor i jedan janičarski serdar.

Zakupnina od carine pripada temišvarskoj posadi.

Iz zemljoradničke zadruge Kumane

Novo iskustvo u kooperaciji

Zemljoradnička zadruga u Kumanu već dve godine ostvaruje novi oblik saradnje sa individualnim zemljoradnicima – Na oko 100 kj u vlasništvu starijih kooperanata Zadruga potpuno organizuje proizvodnju – Troškove proizvodnje snosi Zadruga, izuzev za oranje, seme i đubrivo koji se kao i ostvareni prinosi dele.

Već dve godine Zemljoradnička zadruga u Kumanu neguje novi oblik saradnje sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Naime u želji da na jednoj strani obezbedi sebi veću ekonomiju, koja je inače veoma mala, i da na drugoj doprinese rešavanju problema staračkih domaćinstava Zadruga je sa 18 kooperanata sklopila ugovore o posebnom, do tada u našoj opštini ne upražavanom obliku saradnje.

Odluka zbora birača postaje stvarnost

Radovi na rekonstrukciji elektične mreže u Novom Miloševu sa uspehom se dovršavaju

Savet Mesne zajednice u Novom Miloševu rešio je, na početku ove godine, da se pristupi rešavanju jednog, za celo naseljeno mesto, sve težeg problema. Naime, radilo se o elekričnoj stuji koja je, iz dana u dan, postajala sve slabija i nedovoljna za proširene potrebe građana. Bilo je čitavih ulica gde je osvetljenje bilo sasvim slabo gotovo, ravno nekoj pretrolejki. Normalno, ljudi su negodovali i, često, krivili – bez opravdanog razloga komšiju – koji, kao za inat, baš uveče pušta svoj čekićar i sl. A pravi krivac i razlog bio je na drugoj strani. Zapravo, kapacitet dovodne mreže ostajao je, gotovo, sve do danas, bez većih izmena. A poznato je, da je potrošnja elektične struje svakodnevno uvećavana: mnoga domaćinstva su uvela električne štednjake, mašine za pranje, čekićare i druge aparate na struju. Stoga se kao imperativ, za sve potrošače struje, nametala potreba da se pristupi rešavanju ovog zadatka.

Testovi znanja i testiranje učenika

Na zahtev jednog braja građana-roditelja i jednog broja prosvetnih radnika redakcija otvara rubriku PEDAGOŠKI KUTAK u kojoj će donositi napise o aktuelnim problemima vaspitno-obarazovnog rada.

Otvarajući ovu rubriku redakcija je pošla i sa stanovišta da velika većina naših porodica ima decu za čiji su uspeh, napredovanje i formiranje u svestrane socijalističke ličnosti zainteresovani svi faktori (porodica, škola, društveno-političke organizacije i druge institucije) kojima ovim članicama može da se pruži određena pomoć.

Tako u ovoj rubrici biće govora o faktorima koji utiču na pravilan razvoj učenika, o merenju uspeha učenika, o ulozi porodice u vaspitanju, o „problem“  deci, o inteligenciji i drugim sposobnostima, o razmaženoj deci i o nizu drugih pitanja.

Plan će biti premašen

Ovih dana posetili smo Stolarsko zanatsku radnju „Stolar“ u Novom Bečeju i razgovarali sa poslovođom ove radnje Stanojem Pajić. U razgovoru smo saznali da ova mala zanatska radnja proizvodi građevinsku stolariju koju plasira širom zemlje. Svega 10 odsto od ukupne proizvodnje ostaje u Novom Bečeju dok se ostalih 90 odsto šalje za Novi Sad, Bečej, Požarevac, Kostolac i druga mesta. Najveći potrošač je Novi Sad prema kojem se uvek i na vreme ugovoreni proizvodi isporučuju bez ikakvih primedbi na proizvodnju.

Organizovaniji oblici rada

U ovom delu Izveštaja istaknuto je da se organizaciona struktura članstva SK u opštini znatno izmenila u pozitivnom smislu u poslednje dve godine. Tako je u prvom periodu u organizaciju SK prijavljeno 230 novih članova, od kojeg broja 58 žena. I pored toga što su pozitivno ocenjena kretanja na prijemu,konstatovano je takođe da je jedan dobar broj članova CK kažnjen i isključen iz Saveza. Gotovo sve osnovne organizacije su u ovom periodu intenzivno radile na svom organizacionom jačanju i učvršćenju, a što se može zaključiti i iz broja primljenih i isključenih u ovom razdoblju.

Nedovoljna aktivnost svih članova OK SK na sprovođenju zaključaka

U utorak je održana sednica Opštinskog komiteta SK u sadašnjem sastavu – na sednici je politički sekretar podneo informaciju o aktivnosti članova Opštinskog komiteta u mandatnom periodu od dve godine – podneta je i informacija o sprovedenim pripremama za XV opštinsku konferenciju koja se sutra održava u društvenim prostorijama industrije građevinske keramike „Polet“ u Novom Bečeju.

Na sednici Opštinskog komiteta SK koja je održana u utorak, kojoj su pored članova Opštinskog komiteta SK prisustvovali i sekretari mesnih komiteta razmatrana je Informacija o radu članova Opštinskog komiteta između dve konferencije i Informacija o pripremama za XV Opštinsku konferenciju Saveza komunista.

Informaciju o radu Opštinskog komiteta između dve konferencije, podneo je Politički Sekretar Opštinskog komiteta Milivoj Popov.

Na Zlatiboru i Kadinjači

Ovih dana završena je trodnevna ekskurzija slušalaca Večernje političke škole sa teritorije naše Opštine, a koju je organizovao Narodni univerzitet u Novom Bečeju.

Po završetku tromesečnog školovanja i završnih ispita prišlo se planiranju jedne kraće ekskurzije koja bi imala cilj da se slušaoci upoznaju sa itorijskim mestima neše zemlje. Plan ekskurzije je bio: Beograd-Čačak-Titovo Užice-Zlatibor. U ovoj ekskurziji uzelo je učešća 54 člana među kojima se nalazilo i vođstvo puta.

Intenzivne pripreme

Mesec maj kao mesec mladosti biće obležen raznovrsnim manifestacijama u svim mestima naše opštine. U okviru niza manifestacija značajno učešće zauzima i aktiv saveza omladine Osn.šk. „Dr. Đorđe Joanović“ iz Novog Miloševa. Jedna od aktivnosti koja se već priprema je i zabavni program za takmičenje „Tražimo najveseliji aktiv“ koje organizuje Opštinski komitet Saveza omladine. Ovaj program biće izveden 20. maja kada je inače i dan škole, a u njemu će naći mesta veći broj aktivnosti koje su zastupljene u vannastavnim delatnostima učenika.

Predkongresna aktivnost pri kraju

Na nedavno održanoj sednici Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSRNS razmatrao je nekoliko veoma interesantnih pitanja kako za okončanje predkongresne aktivnosti u opštinskoj organizaciji Socijalističkog saveza tako i druga od interesa za rad same organizacije.

Tako je vođena diskusija o prednacrtu Statuta SSRNJ, koja se inače već odvijala u mesnim organizacijama. Stavljene su u osnovi dve primedbe, odnosno izražena su dva mišljenja na odgovarajuće odredbe Prednacrta. Kod odredbe koja predviđa da se u skladu sa Statutom SSRNJ u opštini, srezu, i pokrajini donose pravilnici, a u republikama statuti, smatra se da je potrebno iste menjati u tom smislu što bi se i u republikama donosili pravilnici. Ovo mišljenje proisteklo iz činjenice da su osnovna načela i druga suštinska pitanja regulisana statutom SSRNJ, a oni su jedinstveni, pa bi republike u tom slučaju kao i opštine i druge društveno-političke zajednice donosile samo pravilnike koji bi regulisali organizacionu strukturu i način rada organizacije u republici.