srenhu

Odličan start

Već posle dve nedelje od godišnje skupštine Gorana plan skoro ostvaren

Na godišnjoj skupštini gorana usvojen je plan kojim se predvidelo proizvodnja od 150 hiljada sadnica, a u nedavnim akcijama za nekoliko dana od toga je ostvareno 124.190 komada. Već odmah na početku mora se naglasiti da je ova akcija veoma dobro pripremljena i da je u njoj učestvovalo nekoliko goranskih brigada: gorani Osnovne škole „Vranjevo“, Osnovne škole „Miloje Čiplić“, gimnazije, gorani Saveza omladine, Socijalističkog saveza i Saveza boraca. U ovim akcijama zasađeno je negde oko polovine mladih bagremovih, kestenovih, javorovih i lipinih stabala, dok je najveći deo oko 75 hiljada komada zasađeno topolovnim reznicama. U ovoj akciji najviše su se istakli gorani gimnazije, koji su sami zasadili 55110 komada topolovih reznica. Ovoj akciji je svakako doprinela i činjenica da će je snimati radio-televizija Beograd, pa se zbog toga „podiglo“ celo mesto. Ova akcija je obuhvatila i uređenja Spomen-groblja i pošumljavanje 10 ha zemlje.

Odlučnost u suzbijanju nepismenosti

Na kraju Plenum je usvojio zaključke koje u celini objavljujemo.

Opštinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Novi Bečej, na proširenoj sednici, održanoj dana 3. marta 1966. godine, razmatrao je aktuelne probleme osnovnog obrazovanja odraslih i nepismenosti u opštini i, na osnovu materijala i diskusija donosi sledeće

ZAKLJUČKE

1. U dosadašnjem razvoju osnovnih škola na teritoriji naše opštine postignuti su značajni rezultati, koji pružaju realnu osnovu za uspešan sistemski rad na osnovnom obrazovanju u narednom periodu.

Međutim situacija kod osnovnog obrazovanja odraslih je takva da zahteva preduzimanje hitnih organizovanih mera da bi se u dugoročnijem periodu moglo prići razrešavanju ove problematike.

Prema popisu stanovništva iz 1961. godine na teritoriji opštine, 11,3% stanovništva je nepismeno. Pored ovog broja, smatra se da postoji veliki broj polupismenog i nedovoljno pismenog stanovništva, koje je uključeno u privređivanju na društvenom i privatnom sektoru.

Razmatran izveštaj o radu skupštine i njenih organa

Na zajedničkoj sednici Opštinskog veća i Veća radnih zajednica Skupština opštine Novi Bečej, održanoj početkom meseca, razmatran  je Izveštaj o radu Skupštine, Saveta i zborova birača u prošloj godini – Donet je Program rada Skupštine opštine za 1966. godinu – Razmatrani su izveštaji o radu organa uprave, inspekcijskih službi, Javnog pravobranilaštva, Sudije za prekršaje i Službe društvenog knjigovodstva za prošlu godinu – Doneto nekoliko odluka čiji tekst ćemo doneti u Službenom listu, kao i nekoliko rešenja – Za vršioca dužnosti načelnika Odeljenja za upravno-pravne poslove SO-e Novi Bečej – Za vršioca dužnosti načelnika Odelenja za privredni i društveni razvoj postavljen je Milan Njegovan, društveno-politički radnik iz Novog Miloševa – Za vršioca dužnosti opštinskog sudije za prekršaje postavljen je Ljubomir Lapadat, diplomirani pravnik iz Kumana.

Na XXVIII zajedničkoj sednici Opštinskog veća i veća radnih zajednica, koja je nedavno održana pod predsedništvom Milana Rackovića, predsednika Opštinske skupštine, razmatrano je niz značajnih materijala, među kojima pretežno oni koji govore o radu Skupštine i njenih organa.

Briga o radnom čoveku na prvom mestu

Godišnja konferencija osnovne organizacije Saveza komunista u brodogradilištu „Tisa“ u Novom Bečeju, kojoj su pristustvovali Milka Biga, poslanik Saveznog veća Savezne skupštine, i Aca Đukičin, član Opštinskog komiteta CK, i Nikola Svilengaćin sekretar Mesnog komiteta SK, održana 5. marta u centar svoje pažnje imala je brigu o radnom čoveku kroz doslednu borbu za ostvarenje ciljeva privredne reforme u radnoj organizaciji.

Materijalima koje je konferenciji podneo Tomislav Sudarski, dosadašnji sekretar osnovne organizacije govoreno je o dosadašnjoj aktivnosti osnovne organizacije na razvijanju samoupravljanja i raspodele prema radu, a istovremeno kritički se osvrnulo na unutrašnje probleme u samoj osnovnoj organizaciji, među njima na pojavu kripizerstva, slab rad komunista u društvenim organizacijama i na nedostatak većeg broja sastanaka uključujući konačno i nedovoljnu pažnju posvećenu prijemu u Savez komunista.

Komunisti Bisernog ostrva o sebi i svojim zadacima

Nedavno su komunisti Poljoprivrednog dobra Biserno ostrvo održali svoju redovnu godišnju konferenciju, kojoj su prisustvovali Bjelo baba Dragan, predstavnik PK SKS i Racković Milan član OKSKS.

Dogovor komunista ovog dobra, ocenjen je kao plodan jer je, pored analize jednogodišnjeg rada, sa kritičkim osvrtom na uspehe u proteklom periodu, bilo reči i o neuspelim akcijama i propuštenim zadacima komunista i kolektiva kao celine. Vredni su uspesi komunista i kolektiva na izvršavanju proizvodnih zadataka i ostvarivanju čistog prihoda organizacije od preko 97 miliona starih dinara i uspešnom prilagođavanju novim uslovima privređivanja. Nadalje vredno je pomena sređivanje unutrašnjih odnosa u kolektivu i osnovnoj organizaciji kao i kadrovsko sređivanje.

Doslednije sprovođenje odluke

Prošlog četvrtka održana je godišnja konferencija I Osnovne organizacije SK iz Novog Bečeja, kojoj su prisustvovali pored članova i jedan broj gostiju, aktivista iz drugih društveno-političkih organizacija, kao i građana koji nisu članovi SK.

Kako je Izveštaj o radu organizacije na jednom od predhodnih sastanaka pročitan to je konferenciji podnet Program zadataka, i Referat kao obrazloženje istog.

Izveštaj koji je podnet oraganizaciji veoma je iscrpno izneo rezultate postignute u proteklom periodu, kao i slabosti koje su se javljale u radu organizacije. Naročito je istaknuto da je u proteklom periodu otvoren proces na otklanjanju slabosti koje ometaju da se brže i uspešnije sprovode usvojeni zaključci kako viših  partijskih foruma tako i same osnovne organizacije. U tom smislu organizacija je naročito dobre rezultate postigla na svom organizacionom učvršćenju i jačanju.

Dogovor o proslavi 25-to godišnjice revolucije

Na sednici Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSR-NS koja je nedavno održana podpredsedništvom Stevana Škrbića, predsednika OO SSRNS vođena je načelna diskusija o proslavi 25-godišnjice revolucije i o budžetskoj potrošnji u opštini za 1966 godinu.

U uvodnom izlaganju Stevan Škrbić je upoznao članove Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSRNS i predstavnike OO SUB NOB-a sa Programom proslave 25-godišnjice Revolucije Glavnog odbora SSRN Srbije i Pokrajinskog odbora SSRNS za Vojvodinu da bi zatim ukazao na potrebu da se na ovoj sednici u načelu isdiskutuje karakter proslave stim što će konkretnije program doneti Opštinski odbor za proslavu.

27. Mart 1941. god.

... 27. Marta 1941. godine komunisti su bili sa masom objašnjavajući joj suštinu događaja, stavljajući se na čelo svih protesta i revolta zbog sramne i podle izdaje zemlje od strane profašističke vlade.

U toku dana komunisti i skojevci su sproveli obimnu agitaciju u cilju pokretanja demokratizacije i održavanja preotestnog mitinga. Pokrenute su sve društvene organizacije, škole, čitavo selo.

Na brzu ruku napravljen plan izgledao je ovako:

U večernjim časovima 27. Marta krenuće dve povorke demonstranata. Jedna od bivše Balažove kafane u Beodri a druga od sedišta Zadružne omladine i Srpske čitaonice u Dragutinovu. Obe ove grupe treba da se sastanu na stočnim pijacama gde će se održati protestni miting.

Potrebe veće od mogućnosti

Na području naše Opštine počele su ovih dana diskusije o prethodnom materijalu za formiranje i raspodelu budžetskih sredstava koji sadrži pregled izvora budžetskih prihoda, odnosno visinu mogućeg ostvarenja budžeta i zbir zahteva svih korisnika budžetskih sredstava.

Tako je u Prvoj mesnoj zajednici u Novom Bečeju u prošli utorak vođena diskusija u kojoj su učestvovali članovi saveta mesne zajednice, predstavnici mesnih rukovodstava društveno-političkih organizacija u kojoj je uvodno izlaganje dao Đerđ Bordaš, potpredsednik Opštinske skupštine. Mada se ove godine raspolaže sa 26 odsto više sredstava nego prošle godine kako je istaknuto u uvodnom izlaganju zahtevi korisnika sredstvima veći su za oko 29 miliona starih dinara. Sa ovogodišnjim povećanjem budžetskih sredstava za oko 26 odsto uzimajući u obzir poskupljenje sada se nalazimo negde u nivou od prošle godine te bi naše društvene organizacije i ustanove, korisnici budžeta, trebali da u svojim zahtevima pre ispitaju sami sebe u pogledu opravdanosti traženih sredstava, koja prelaze mogućnosti opštine. Čini se na ime, da pojedini korisnici ovih sredstava, prilikom zahteva dotacija, nisu dovoljno odgovorno prišli razmatranju svojih stvarnih potreba u pogledu finansiranja delatnosti koje vrše. Izgleda da je među korisnicima sredstava zaboravljena mogućnost opštine zbog čega je došlo do raskoraka između naših potreba i visine raspoloživih budžetskih sredstava.

Korisna inicijativa

Na samom kraju prošle godine na sednici Opštinskog odbora Crvenog krsta u Novom Bečeju donešena je odluka da se prema ukazanoj potrebi organizuje služba za kućnu negu starijih usamljenih i iznemoglih lica i da nosilac te oranizacije bude Opštinski odbor Crvenog krsta. Pokazalo se tada da su u Novom Bečeju sazreli uslovi za organizaciju negovateljske službe i da je u materijalima za Skupštinu opštine ovo pitanje temeljito obrađeno, a Skupština opštine se sa tim saglasila i predvidela je svojim budžetom za 1966. godinu potrebna sredstva za kućnu negu socijalno nezbrinutih lica.

Primer obostrano korisne saradnje

Gajenje živine u našoj opštini još uvek predstavlja vid saradnje individualnih proizvođača sa zadrugom o kome se malo zna. Zbog toga valjda i interesovanje nije dostiglo željeni nivo ali ipak postoje usamljeni slučajevi koji ohrabruju mnoge kooperante.

U Zmaj Jovinoj ulici postoji još nedovršena kuća za koju se kaže da su joj stanovnici pilići. Radi se o kući dosetljivog kooperanta bečejskog „Živinoprometa“ Bičkei Mihalju koji je od ovog preduzeća preuzeo 2800 komada pilića po ceni od 200 starih dinara. Nakon dva meseca ovi pilići su dobili težinu od 1,5-2 kilograma. Prilikom otkupa ovo bečejsko preduzeće isplaćuje 610 starih dinara po kilogramu, što je ovom kooperantu donelo 285. hiljada starih dinara čiste dobiti. Koncentrat je obezbedio „Živinopromet“ iz Bečeja.

Poučenim primerom Bičkei Mihalja ovom preduzeću se već javilo nekoliko desetina novih kooperanata, koji od ovog preduzeća traže nekoliko hiljada mladih pilića. Većoj zainteresovanosti kooperanata svakako doprinosi i podatak da se ovi pilići rase „Brojler“ veoma brzo razvijaju i da njihovo odgajivanje ne zahteva naročito velike napore.

Sa zborova birača u našoj opštini

Rad doma zdravlja pred građanima

U cilju upoznavanja najšireg broja građana sa radom i problemima zdravstvnenih službi u opštini, nedavno su održani zborovi birača na kojima su građani detaljno upoznati sa radom i problemima zdravstvene službe.

Izveštaj koji je prezentiran građanima izneo je niz podataka kako o organizacionoj strukturi, kadrovima tako i postignutim rezultatima na zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Pored gornjih podataka izveštaj je obuhvatio i rad organa upravljanja kao i materijalno i finansijsko poslovanje.

U prvom delu izveštaja izneti su podaci o organizacionoj strukturi zdravstvene službe i kadrovima.

Slobodan izbor lekara i lečilišta traže birači Novog Miloševa

Građani Novog Miloševa imali su priliku da na zboru birača, održanog u nedelju 27. marta, budu upoznati sa radom Doma zdravlja i Komunalnog zavoda za socijalno osiguranje Zrenjanin-filijala Novi Bečej.

Zbor birača otvorio je pretsednik Saveta mesne zajednice Milenko Pajić. On je ispred birača pozdravio prisutne goste: Pataki Lasla, poslanika socijalno-zdravstvenog Veća SRS, predstavnike Doma zdravlja u Novom Bečeju, kao i predstavnike Zavoda za socijalno osiguranje.

Izveštaj o radu doma zdravlja podneo je dr. Milan Radaković, lekar zdravstvene stanice u Novom Miloševu, dok je izveštaj o radu Komunalnog zavoda za socijalno osiguranje Zrenjanin-Filijala Novi Bečej podneo Milan Džigurski, direktor ove filijale.

Počela javna diskusija o društvenim planovima

U novobečejskoj opštini otpočeo je proces javne diskusije o Nacrtu društvenog plana razvoja SFRJ, SRS i AP Vojvodine u periodu 1966. do 1970. godine.

Inicijativa za vođenje javne diskusije potekla je od Izvršnog odbora Oštinskog odbora Socijalističkog saveza koji je na svojoj sednici od 7. maja razmatrao način na koji teba prići i kako treba organizovati ovu diskusiju. Predsednik Opštinkskog odbora SSRN je u kratkom uvodnom izlaganju izneo i predloge kako da se ova diskusija organizuje. Na ovom sastanku je istaknuto mišljenje da iz ove diskusije treba izvući sve korisne predloge, a takođe treba dati i kritički osvrt na Nacrt društvenih planova i razmotriti da li su ti planovi potpuno usaglašeni sa odlukama Osmog kongresa SKJ, Zaključcima III Plenuma CK i merama privredne reforme.

Učesnici „Petefi brigade“ na okupu

U Novom Miloševu je na svečan način proslavljen Dan pobede nad okupatorom. Ove godine na dan 8. maja u Novom Miloševu su se okupili učesnici „Petefi brigade“ koji su tokom rata bili glavni nosioci svih revolucionarnih ideja u ovom mestu.

Odbor za proslavu ovoga dana organizovao je polaganje venaca na spomen groblje i otvorio izložbu fotografija poginulih rodoljuba ovoga mesta koji su dali svoje živote za slobodu naše zemlje.

U prigodnom programu ove proslave učesnici „Petefi brigade“ evocirali su uspomene iz NOR-a i uspomene na poginule drugove, a na kraju su učesnici Novomiloševačkih škola izveli svoj program.

Mladi u prolazu

U našoj opštinskoj privredi radi preko 1700 mladih-članova Saveza omladine. To nije malo. U organima upravljanja radnih organizacija na području komune uključeno je oko 30 omladinaca. To je malo, čak suviše malo. Podatak koji navodi na razmišljanje. Zašto mladih nema u organima upravljanja, zašto se oni biraju samo „po ključu“, kad oni ipak predstavljaju čitavu armiju mladih ljudi koji tek stupa u život i koji danas –sutra treba da nastavi tradiciju starijih, da ih dostigne i prestigne.

Hiljade novih sadnica

Prema postignutim rezultatima pokreta gorana naše opštine uvrstio se u red najboljih u Pokrajini

Pokret gorana naše opštine po svojim postignutim rezultatima sigurno spada među najbolje u Vojvodini. Na okopavanju, pošumljavanju i proizvodnji sadnog materijala angažovano je ove godine preko 2.000 članova od kojih su oko 1.100 omladinci i pioniri, svrstani u radne brigade gorana u osnovnim školama i aktivima Saveza omladine. Posebne brigade formirane su pri podružnicama Socijalističkog saveza.

Razonode je nedostajalo

Da su naši sugrađani u dokolici nije teško zaključiti, što se naročito odnosi na mlade. Večito aktuelno pitanje kulturne zabave u našem gradu nikako da se na neki način reši ili da se bar počne rešavati. Ovo danas aktuelno i veoma važno pitanje ostaje i dalje otvoreno još uvek u obliku desetine zaključaka koji nikog ne obavezuju da ih sprovodi. Čak i u Savezu komunista ovom pitanju se poklanja sasvim malo pažnje i ono, čini nam se, spada u red onih manje važnih, perifernih problema. Za to vreme omladini, pa i starijima, naš grad ne pruža gotovo ništa osim dve bioskopske predstave nedeljno i nekoliko ugostiteljskih objekata.

Uporedo s investicijama obrazovanje i priprema kadrova

Industrija građevinske keramike „Polet“ uporedo sa insvesticionim ulaganjima u podizanju novog pogona za proizvodnju keramzita vodila je sistematsku, organizovanu politiku i oko pripreme kadrova. Još aprila meseca ove godine kada je izgradnja ovog pogona bila u središnjoj fazi počeli su razgovori sa Narodnim univerzitetom Novi Bečej i Zavodom za zapošljavanje Zrenjanin oko pripremanja i obrazovanja radnika koji će se zaposliti u „Poletu“ posle završetka objekta, bilo u starom ili pak novom pogonu. Investicionim programom predviđeno je zapošljavanje novih 140 radnika sa kojim će radna organizacija „Polet“ sklopiti radni odnos u proleće 1967. godine.

Kamenko Čolić

U Zemljoradničkoj zadruzi u Kumanu, kada smo poveli reč o dobrim kooperantima zadruge, čuli smo i ime ČOLIĆ KAMENKA. Za ovog kooperanta rekli su nam najlepše. Između ostalog upoznali su nas da je on jedan od prvih kooperanata ove zadruge u mestu, da svojim radom služi za primer ostalim kooperatima ne samo u mestu nego i van njega.

Ovih dana posetili smo ovog primernog kooperanta i u razgovoru koji smo vodili sa njim, doznali da je on kooperant sa zadrugom od početka kooperacije i da najviše kooperira u stočarstvu dok je na manjim parcelama kooperirao i u ratarstvu, gde je takođe imao zapažene rezultate.

Mesna zajednica danas

- Od nekadašnjih mesnih odbora do današnjih Mesnih zajednica postignut je značajan napredak u zadovoljenju potreba građana u mestima naše opštine.

- Gde su slabosti u radu Mesnih zajednica i sa kakvim se problemima one sukobljavaju na svojim teritorijama.

Ako se među građanima i društvenim radnicima pokrene pitanje mesnih zajednica danas teško da se može dobiti pravi odgovor. Od nekadašnjih Mesnih odbora do današnjih zajednica postignut je značajan napredak u zadovoljavanju potreba građana. Na području naše Opštine deluje pet Mesnih zajednica od kojih dve  na području Novog Bečeja. Sve one u zadovoljavanju potreba građana postižu veoma različite rezultate, ali se sukobljavaju sa istim problemima. Osnovne slabosti u radu Mesnih zajednica proizilaze kao po pravilu iz slabe saradnje sa građanima, a prisutni su i problemi slabe kadrovske strukture u kolektivima Mesnih zajednica kao i veoma često nesnalaženje rukovodećih ljudi da na tribinama građana pokreću ona pitanja koja najviše interesuju stanovnike pojedinog područja.

Zadaci boračke organizacije su mnogobrojni i složeni

Nedavno je prva sednica novoizabranog Opštinskog i Narodnog odbora SUB NOR-a gde je izvršeno konstituisanje.

Za predsednika OO SUB NOR-a ponovo je izabran Rada RADIN, a za podpredsednika Duško RADIŠIĆ a za sekretara Nikola Svilengaćin.

Tako su izabrane sledeće komisije; Za boračka pitanja: Za negovanje tradicija iz NOB-a, Za invalidska pitanja; za pitanja ratnih zarobljenika, interniraca deportiraca; Za obuku rezervnog starešinskog kadra i Komisija za organizaciona i idejno-politička pitanja. Na čelu većine ovih komisija su članovi Opštinskog odbora.

Ponovo o plaži

Izvanredno povoljni uslovi za letnji odmor i rekreaciju koje pruža reka Tisa ne korisiti se.

Novi Bečej, nema danas ni plažu a da se i ne goovri o ostalim pratećim objektima, što je sigurno neophodan uslov da se na obalu reke privuče veći broj naših sugrađana u prvom redu radnika. O pitanju plaže vodile  su se maratonske diskusije na gotovo svim forumima kako bi se ovo pitanje rešilo, pa ipak rešenja nema. Oko 500 kupača u letnjim mesecima kupa se na prostoru između brodogradilišta i pogona mlekare, a ovo mesto ne samo da ne pruža ni minimalne higijenske uslove nego je skopčano i sa nizom opasnosti , zbog prisustva matice na domaku obale.

Bezbedan prelaz preko Tise

Ovih dana u Novom Bečeju održan je sastanak tj. savetovanje predstavnika manjih radnih organizacija brodarstva i skela na reci Tisi i Begeju. Sastanak, kome je prisustvovao i kapetan pristaništa u Titelu Đorđe Vojnović,imao je za cilj da razmotri vrlo važna pitanja iz bezbednosti saobraćaja, primeni propisa kao i pitanje kvalifikacije radnika i njihovo doškolavanje.

Uzimajući reč u diskusiji Vojnović je naglasio da u ovoj godini nije bilo nikakve nezgode ili štete na prevozima. Ovo poboljšanje rada na prevozima usledilo je iz razloga što danas na prevozima rade većinom dobro opremljene gvozdene skele kao i činjenica da je poklonjena veća pažnja nabavci opreme za skele. Vojnović je takođe naglasio da postoje još nerešena pitanja koja prete bezbednosti plovidbe a koja se najviše odnose na postavljanje znakova za prelaze, kao i na popunu inventara, odgovarajućih lengera sa lancima, čamaca, venaca za spasavanje i sl. On je takođe naglasio da je pitanje kadrova vrlo bitan činilac za rad, jer nije svejedno da li skelom upravlja kvalifikovan i stručan radnik ili suprotno.

Muskat krokanj sa P. D. „Bisernog Ostrva“ osvojio zlatnu medalju

Na XII međunarodnom sajmu vina koji je održan u vremenu od 26. avgusta do 4. septembra u hali Gospodarskog rastavišća u Ljubljani, P.D. „Biserno Ostrvo“ pored 500 izlagača iz zemlje i inostranstva, izlagalo je svoja dva vina, Muskat krokanj roda 1965. godine koji je nagrađen sa zlatnom medaljom i Talijanski rizling takođe roda iz 1965. godine sa srebrnom medaljom. Na ovom sajmu vina posebno je istaknuto vino sa „Bisernog ostrva“ koje je čuveno u celom svetu. Degustatori na sajmu ocenili su vina sa „B. Ostrva“ najvišom ocenom, dodelivši mu zlatnu medalju.

Mladi prepušteni sami sebi...

O problemima i teškoćama mladih i organizacije Saveza omladine u našoj opštini bilo je svakako do sada veoma dosta govoreno. Takođe je evidentno da se u zadnje vreme sve izraženije i ozbiljnije susrećemo sa problemima Saveza omladine i njenog rukovodstva. Nedavno, bio je organizovan čitav niz razgovora, u svim mestima naše opštine, sa aktivistima omladine, Saveza komunista i drugih društveno-političkih organizacija, sa ciljem da se najkonkretnije snimi momentalna problematika u Savezu omladine. Na plenarnoj sednici Opštinskog komiteta Saveza komunista diskutovano je o rezultatima koji su dobijeni iz tih razgovora. Plenum Opštinskog komiteta Saveza komunista donosi zaključke koji su sadržavali čitav niz zadataka na čijem rešavanju je trebalo da se angažuju osnovne organizacije Saveza komunista. Osim upoznavanja i formiranja komisije za pitanja omladine, koje uzgred budi račeno nisu imale ni jedan kontakt sa aktivima Saveza komunista nisu ništa preduzele.

Neravnopravna saradnja

Gotovo sve radne organizacije sa područja naše Opštine sarađuju sa većim radnim organizacijama iz drugih Opština. Ova poslovna saradnja donosi sve bolje rezultate i sve više postaje osnovni vid uspešnog rada većeg broja malih i neopremljenih radnih orgnizacija naše Opštine. Da poslovna saradnja međutim, može biti itekako štetna možda najbolje ilustruju poslovni odnosi Obućarske zadruge „Pobeda“ sa beogradskim trgovinskim preduzećima „Obuća“ i „Antilop“. Sadašnji poslovni odnosi ovih preduzeća ne pokazuju nikakav napedak u pravcu boljih, čvršćih i solidarnijih veza, a nije teško konstatovati da „Pobeda“ u saradnji sa ovim preduzećima ima više štete nego koristi. O čemu se zapravo radi:

Naši sugrađani se leti kupaju na Tisi, a zimi čekaju leto

Ovih nekoliko reči koje smo ovih dana čuli od jednog našeg sugrađanina mogu se uzeti kao tačne. Iako je od letnjih dana prošlo već dosta vremena javno kupatilo koje se nalazi u sastavu komunalnog preduzeća „Sloga“ još nije otvoreno, pa građani često negoduju. Proteklih nekoliko dana pokušali smo saznati uzroke zbog kojih ovo kupatilo već nekoliko godina predstavlja poslednju brigu „Sloge“ iako je nasušna potreba naših građana koji u svojim domovima nemaju kupatila. Njih je sigurno neuporedivo više od onih koji su ovo pitanje rešili zajedno sa stambenim problemom.

U Komunalnom preduzeću „Sloga“ tvrde da radna jedinica kupatila nije rentabilna zbog čega oni ne žele da otvore ovo kupatilo i smatraju da bi trebalo da to čine Mesne zajednice.

Na Bisernom Ostrvu ubrzano obavljanje jesenjih radova

Lepo vreme u toku jeseni omogućio je normalno obavljanje propremnih radova za jesenju setvu. Planom postavljeni zadatak da se pšenicom zaseje 275 hektara zemlje, predstavlja do sada površinu koja nije bila u planovima ovog dobra. Nabavljeno je sortno seme „Bezostaja 1“, „San Pastore“ i „Libelula“ i to original reprodukcije. Do prvog novembra obavljena je setva na 175 ha tako da će setva biti u optimalnom roku obavljena.

Burna diskusija oko struje

Pre nekoliko dana održana je sednica Mesne zajednice, na kojoj su osim članova Saveta mesne zajednice prisustvovali i Sekretar OKSK Milivoje Popov, predsednik Skupštine opštine Milan Racković, zatim predstavnici „Elektrovojvodine“ pogon Zrenjanin, i predstavnici Komunalnog preduzeća „Vodovod“ iz Zrenjanina.

Predsednik Saveta mesne zajednice Milenko Pajić, podneo je izveštaj o zaključenju ugovora za izgradnju vodovoda sa Komunalnim preduzećem „Vodovod“ iz Zrenjanina. On između ostalog u svom izlaganju istakao da je prvobitno rešeno da se vodovodna mreža gradi u dve etape, međutim, zbog objektivnih poteškoća odlučeno je da se vodovod gradi u III etape. Kako se predviđa da krajem 1967. godine treba da bude završena kompletna vodovodna mreža kroz naseljeno mesto u dužini od 25 km.

U korak s privredom

- Narodni univerzitet i ove godine u saradnji sa privrednim organizacijama naše opštine organizuje veći broj tečajeva i kurseva za obrazovanje radnika.

Prošlogodišnje iskustvo Narodnog univerziteta u organizovanju kurseva, seminara i tečajeva „za kadrove iz privrede“ pokazalo se kao ispravno. Veći broj radnika koji su u prošloj godini bili obuhvaćeni raznim vidovima obrazovanja doprineli su da se kvalifikaciona struktura naših radnika znatno popravi. Zbog toga je Narodni univerzitet i ove godine ostvario široku saradnju sa privredom naše opštine. Računa se da će i ove godine različitim vidovima obrazovanja biti obuhvaćeno preko 600 polaznika iz privrednih organizacija.

Data podrška predlogu za sazivanje konferencije samoupravljača

- U radnim organizacijama naše Opštine počele diskusije o konferenciji samoupravljača.

U radnim organizacijama sa područja naše Komune u toku su diskusije o tezama Centralnog veća saveza sindikata Jugoslavije o Konferenciji samoupravljača. Opšti je utisak da su sve radne organizacije koje su na organima upravljanja ili kolektivu razmatrale ovo pitanje zainteresovane za sazivanje jednog ovakvog skupa. Smatra se da mnoga pitana iz oblasti daljeg razvoja samoupravljanja koja su pomenuta na IV Plenumu CK SKJ upravo na ovoj konferenciji treba precizirati i doneti odluke kako bi ih dalje sprovodili u život.

Na putu u Srem

Grupa ilegalaca koja je u toku marta meseca 1944. godine provela izvesno vreme na salašu Dušana Maleševa i Save Pajića u Korektovu, povećana još za nekoliko aktivista krenula je polovinom marta na put u Frušku Goru.

Na svom putu prvi dan proveli su u vranjevačkim partizanskim bazama (u Novom Selu) koje su bile dobro organizovane i sigurne. Grupa od njih pet bila je predanila u podzemnom skloništu u kući Luke Vadilova, a ostali kod Pere Krompića.

Po podne u prvi sumrak partizani su produžili prema Melenačkom ostrvu, na, daleko, poznati Nonin salaš. Ovde je bila organizovana neka vrsta prihvatilišta Severnobanatskih boraca koji su išli u Srem. Pored Noninog, za ovu svrhu bili su angažovani i mnogi drugi melenački salaši u okolini Ostrva tako da je u njima u svako doba bilo mesta za više desetina ilegalaca.

Polovinom iduće godine u novom domu

Polovinom iduće godine treba da se okončaju radovi oko novog vatrogasnog doma. Stari vatrogasni dom je porušen i na tom mestu gradi se zgrada SUP. Sredstva za građenje novog vatrogasnog doma obezbedile su Prva i Druga mesna zajednica iz Novog Bečeja kao i Osiguravajući zavod iz Zrenjanina. Do sada su planirana sredstva takoreći sva utrošena iako ima još posla oko doma. Potrebno je da se zgrada omalteriše kao i da se u zgradu postavi električna instalacija i vodovod, tako da će pored utrošenih 97.278 Novih dinara morati da se traži i pozajmica od Osiguravajućeg zavoda za konačno dovršenje ovog veoma značajnog objekta.

Do kraja ove godine biće gotov samo donji deo doma gde će biti garaže kao i prostorije za smeštaj opreme. Ostali radovi planirani su da se okončaju polovinom iduće godine.

Novi dom neće posedovati osmatračnicu nego će se osmatanje vršiti sa silosa i putem telefona izveštavati o eventualnim požarima. Dosadašnji toranj nije imao dobar pogled naseljenog mesta Novi Bečej pošto se u njegovoj blizini nalazi zgrada Osnovne škole „Miloje Čiplić“, a takođe i zgrade koje su izgrađene u blizini benzinske pumpe zatvarale su vidik prema Vranjevu.

Sa sednice Opštinskog Odbora Socijalističkog Saveza

Objektivna kritika osnova za razvitak pravih demokratskih i samoupravnih odnosa

U petak, 2. septembra, održana je proširena sednica Opštinskog odora Socijalističkog saveza na kojoj se raspravljalo o zadacima opštinske organizcaije Socijalističkog saveza u sprovođenju Zaključaka VI Kongresa SSRNJ. Uvodno izlaganje na ovoj sednici dao je predsednik Opštinskog odbora Soc. saveza Stevan Škrbić, koji je naročito istakao u prvi plan razmatranje ovih pitanja:

- Osnovne karakteristike i suština novog Statuta, Socijalističkog saveza:

- Neki problemi organizovanosti i aktivnosti u opštinskoj organizaciji Socijalističog saveza i

- Neposredni zadaci u vezi sa donošenjem Pravilnika opštinske organiazacije Socijalističkog saveza i realizacijom Rezolucije VI Kongresa SSRNJ.

Preispitivanje odnosa komunista prema samoupravljanju

Posle aktivnosti na razjašnjavanju Odluka IV plenuma CK SKJ u osnovnim organizacijama SK na području opštine koja je trajala desetak dana, Opštinski komitet Saveza komunista je smatrao da treba sistematski pristupiti sprovođenju Odluka Plenuma u život.

Obzirom da je Plenum u osnovi istakao zadatak u oblasti daljeg razvoja samoupravljanja i raščinjavanje sa svim što je ometalo njegov pravilan razvoj, a i ranije usvojenim Planom rada OK SKS bilo je predviđeno, to se organizovano pristupilo preispitivanju odnosa komunista prema ovom, neosporno najvažnijem, zadatku.

Na dobrom putu

Kao i u životu ljudi, tako i u životu i radu jednog kolektiva može doći, ako ne do obolenja onog pravog, fizičkog, ono može dovesti do zastoja, zamrlosti i kriza. To je bio slučaj i sa Uslužnom servisnom radionicom – kako se tada zvalo Zanatsko preduzeće „2. Avgust“ u Novom Miloševu. Situacija je u ovom kolektivu, unazad pre tri godine, bila više nego teška. Na vratima ovog malog preduzeća zakucala je stara, da se tako izrazimo, boljka. Nebriga i nehatnost pojedinaca, doveli su da se preduzeće našlo, kako obično to biva u takvim situacijama, pred likvidacijom. No, samo krajnom brigom faktora van kolektiva, posebno tada predsednika Mesnog odbora, došlo je do oživljavanja života i rada ovog kolektiva.

Diskusijom se stvari ne rešavaju

Iako je od početka rada integrisanog preduzeća prošlo već više od mesec dana neke osnovne stvari nisu rešene – Nije izvršen raspored radnika – Diskusije o višku radne snage zbog neinformisanosti i nepostojanja kriterijuma stvaraju pometnju u odnosima – Kada se radnici otpuštaju tada ide glatko a u slučaju službenika to je već teža stvar – Dok se vode diskusije a odluke se ne sprovode, trpi proizvodnja.

Diskusija o zdravstvenom osiguranju zemljoradnika

Sednici Saveta za narodno zdravlje i socijalnu politiku prisustvovao Ištvan Palašti, predsednik socijalno-zdravstvenog veća skupštine APV.

U sredu, 14. septembra održana je sednica Saveta za zdravlje i socijalnu zaštitu Skupštine opštine Novi Bečej. Sednica je radila u proširenom sastavu pod predsedništvom Lazić Dr. Vlastimira. Između ostalih, sednici su prisustvovali i članovi Skupštine Komunalne zajednice socijalnog osiguranja, poslanici Pokrajinskog socijalno-zdravstvenog veća i predstavnici organa uprave opštinske skupštine nadležni za poslove privede i društvenog razvoja, upravno pravnih poslova i poslova socijalne zaštite.

Utvrđena organizacija rada Poljoprivredne zadruge u Novom Miloševu

Kao što smo već u jednom od ranijih brojeva pisali odlukama radnih zajednica Zemljoradničke zadruge i Poljoprivrednog dobra „Jezero“ u Novom Miloševu, izvršeno je pripajanje i stvaranje jedne radne organizacije koja počev od 1. jula posluje kao Poljoprivredna zadruga Novo Miloševo. Pomenuta Odluka doneta je na referendumu a njenom sprovođenju u život pristupili su organi upravljanja obe radne organizacije odnosno nedavno novoizabrani organ upravljanja Poljoprivredne zadruge. Čitava aktivnost odvijala se kroz rad zajedničke komisije koju su formirali organi uravljanja obe radne organizacije, a nedavno su svi poslovi privedeni kraju.

Sa proširene sednice Opštinskog komiteta Saveza komunista

Više javnosti u radu

Prošlog četvrtka održana je proširena sednica Opštinskog komiteta SK. Sednici su pored članova OK prisustvovali i sekretari mesnih komiteta kao i sekretari osnovnih organizacija saveza komunista iz radnih organizacija vanprivredne delatnosti, kao i drugi društveno-politički aktivisti.

Na sednici je podneta „Analiza društveno-političke aktivnosti komunista u vanprivrednim delatnostima“. Nakon vođene diskusije usvojeni su zaključci.

Takođe je izvršena i nova organizaciona struktura u novoformiranoj zadruzi Novo Miloševo. Od dosadašnje dve osnovne organizacije, koje su postojale u ZZ i „Jezeru“ formirano je 5 po ekonomskim jedinicama.

Gligorije i Jovanka

Posle prvog svetskog rata roditelji Gligorija i Jovanke Popov napustili su Dragutinovo i odselili u Rusko Selo za parčetom zemlje, „u kolonizaciju“. To malo „crnice“, dug Agrarnoj banci za gradnju kuće i druge nevolje stvarali su život tegobim i siromašnim.

Uz velike napore i samoodricanja uspeli su da nekako školuju decu.

Tako je Gligorije do rata, 1941. godine uspeo da „dogura“ do tehničkog fakulteta, zahvaljujući najviše svojoj upornositi i samoodricanju. U Beogradu, upoznaje napredni omladinski pokret i pristupa bez rezerve. Posle 6. aprila vraća se u selo gde se još više angažuje u redovima omladine. U SKOJ-u, a ubrzo i među članovima KPJ.

Spontan razgovor

Petak uveče. Nema bioskopa, čitaonica već zatvorena, svratih do doma SSRN jer je to prvo i jedino mesto  gde je slobodan pristup svima građanima, da uz televizor provedu veče.

Među gledaocima bilo je dosta i omladine. Prišao sam Štrbac Ljubanu, učeniku u privredi i otpočeo ovakav razgovor.

- Gde provodite slobodno vreme?

- Slobodno vreme provodim kod kuće, čitajući dela naših pisaca. Intersuju me uglavnom društvene nauke.

- Šta čitate momentalno?

- „Strah“, od Popovića.

Prvi dogovor o narednim izborima

Nedavno je u prostorijama društveno–političkih organizacija održan prošireni Plenum Opštinskog odbora SSRNS Novi Bečej, koji je razmatrao aktuelna pitanja oko priprema za izbore odbornika i poslanika skupština društveno-političkih zajednica u 1967. godini.

U uvodnoj reči predsednik Opštinskog odbora SSRN Novi Bečej, Stevan Škrbić, je naglasio da mnogim odbornicima i poslanicima raznih veća tokom iduće godine ističe mandat, te je potrebo da se još sada ova pitanja postave na dnevni red, kako bi se što bolje izvršile višemesečne pripreme, kao i da se na ovome obezbedi puno učešće svih građana.

U diskusiji koja je usledila posle uvodnog izlaganja Škrbića, istaknute su mnoge slabosti u radu kako odbornika, tako i poslanika.

Numeričko i opisno ocenjivanje

U prethodna dva broja bilo je govora o dobrim i lošim stranama usmenog ocenjivanja u obrazovnim ustanovama, o faktorima koji utiču na ocenjivanje bilo od stane nastavnika ili od strane učenika i nešto o pismenom ocenjivanju.

Nerazumljiv odnos

Već par godina unazad, svakog proleća, građani Novog Bečeja susreću se sa istim problemom, odnosno pitanjem da li će se neposlušna Tisa izliti i poplaviti Ljutovo i Libe. Nije potrebno posebno isticati veličinu problema, dovoljan je podatak da se radi o blizu 4.000 kj oranice izuzetnih kvaliteta, istina zahvaljujući baš izlivanju Tise, koji predstavljaju „Baštu“ Novog Bečeja, gde se inače ubere plod u vrednosti oko 1,3 milijarde starih dinara. Radi se, očito je, o pitanju da li će više od jedne milijarde propasti ili ne, i dalje, i o tome kako će pijaca biti snabdevena, dakle i o standardu naših građana koji je time najneposrednije uslovljen.

Jedinstveno rešavati iste probleme

Krajem juna, realizujući svoj plan rada, Opštinski komitet Saveza komunista održao je savetovanje sekretara osnovnih organizacija CK za područja opštine. Zacrtavanje potrebe za ovakvim savetovanjem posledica je ocene da dobar deo sekretara osnovnih organizacija usled nedovoljnog iskustva i iz drugih razloga nije posvećivao dovoljnu pažnju realizaciji zaključaka Opštinskog komiteta i drugih organa SK, zatim sekretari nisu u potreboj meri insistirali da se isti problemi rešavaju jedinstveno, i konačno sa ciljem da se pruži pomoć u iznalaženju adekvatnijeg metoda delovanja rukovodstava SK u opštini.

Faktori od strane učenika koji utiču na ocenjivanje

U prošlom bruju videli smo neke osnovne faktore od strane nastavnika koji utiču na ocenjivanje. Ovoga puta biće govora o faktorima koji dolaze od strane učenika i nešto o pismenom ocenjivanju. Jedan od osnovnih faktora sa učeničke strane je sposobnost verbalnog izražavanja. Ova sposobnost omogućava učenicima da znanje iz pojednih oblasti uspešnije izlože, što ostavlja bolji utisak.

Data puna podrška Odlukama Četvrtog Plenuma CK SKJ

Aktivnost na objašnjavanju a realizaciji odluka IV Plenuma Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije počelo je u opštinskoj organizaciji Saveza komunista Plenumom Opštinskog komiteta Saveza komunista održanim 2. jula 1966. g. Na sednici je kraće uvodno izlaganje podneo Emil Kevrešan, predstavnik Pokrajinskog komiteta Saveza komunista, koji je upoznao članove Opštinskog komiteta sa radom, diskusijom i zaključcima CK SKJ. Članovi Opštinskog komiteta Saveza komunista su jedinstveno izrazili punu podršku Odlukama Centralnog komiteta i izrazili puno poverenje Centralnom komitetu i drugu Titu. Zatim je Opštinski komitet doneo odluku da se organizuju sastanci svih osnovnih organizacija Saveza komunista na području opštine na kojima će članovi Opštinskog političkog aktiva govoriti o radu i odlukama IV Plenuma, nastojeći istovremeno da daju obaveštenja kako bi se one pravilno shvatile od strane partijskog članstva.

Diploma Ujedinjenih Nacija

Proteklih meseci povećana je živost i aktivnost Radio-kluba „Antena“ u Novom Bečeju. Do sada je najviše urađeno na omasovljenju članstva što je i bio jedan od prvih zadataka ove organizacije od kako je dobila nove prostorije. Ranije je ovaj klub radio u skučenim prostorijama u Gimnaziji, gde su jedva postojali osnovni uslovi za okupljanje postojećeg članstva. Najveći uspeh u ovom pogledu postignut je u okupljanju većeg broja omladinaca i omladinki, uglavnom srednjoškolaca, koji su pokazali interes za ovu granu tehnike. Koliki interes vlada među omladinom za rad u Radio-klubu može se videti i iz činjenice da desetak njih pohađa tečej za buduće operatore za rad na radio-stanicama. Značajno je i to da su i omladinke zainteresovne za polaganje ispita i za rad na stanicama.