srenhu

Nedopustiv odnos

Kao i ranijih godina tako je i tekuće organizovan rad odelenja Večernje političke škole u svim mestima opštine.

Potreba postojanja ovog oblika političkog obrazovanja komunista proističe iz činjenice da jedan veći broj mlađih komunista uključujući i novoprimljene, ne poseduje potreban kvantum ekonomskih i političkih znanja te nije u stanju da se do kraja uključi u raznovrsne društveno-političke aktivnosti i da izvršava zadatke koje pred njega postavlja organizacija Saveza komunista.

Otvorena savremena prodavnica u Novom Bečeju

Za adaptaciju prodavnice elektro-tehničkih uređaja utrošeno 7,5 miliona dinara

Koliko je poslovni prostor, komoditet i mogućnost da proizvodi – roba budu neposredno na oku svakom potrošaču, bitno za jedno trgovinsko preduzeće nije potrebno posebno isticati. Međutim, prodavnice trgovinskog preduzeća „Potisje“ u svim mestima naše opštine izuzev u nekoliko primera, su uglavnom male, nalaze se u neprikladnim lokalima, najčešće nisu svojina „Potisja“ pa su i ulaganja za adaptaciju utoliko otežana. No, ipak, „Potisje“ je nastojalo u zajednici sa drugim faktorima, a u skladu sa svojim mogućnostima, da koliko je to moguće modernizuje trgovinu adaptiranjem poslovnog prostora, kupovinom nameštaja itd. U toku prošlih nekoliko godina otvoreno je nekoliko savremeno uređenih trgovina, što ne samo daje lepši izgled naseljenim mestima, već omogućuje bolje snabdevanje građana.

Briga o stručnoj dokvalifikaciji radnika

Jedan od osnovnih preduslova za razvoj savremene trgovine jesu kadrovi. Polazeći od toga radna organizacija „Potisje“ ovom pitanju je posvetila punu pažnju, posebno zbog toga što kvalifikaciona struktura nije bila zadovoljavajuća. Od ukupno 184 radnika u trgovini, visokokvalifikovani su 40, kvalifikovani 109, 18 polukvalifikovani i 17 nekvalifikovanih. Istovremeno i na znatnom broju radnih mesta u administraciji radili su radnici bez potrebne stručne spreme.

Na planu rešavanja ovih problema radna zajednica je u svojim normativnim aktima zacrtala politiku stručne dokvalifikacije radnika i istovremeno ih stavila u situaciju da svoju dalju egzistenciju mogu obezbeđivati u trgovini pod pretpostavkom da se dokvalifikuju. Tako je recimo, do 1970. godine neophodno da svako radno mesto poslovođe i zamenika popunjava visokokvalifikovani radnik. To se naravno odnosi i na druga radna mesta.

Neko je zakasnio – a on požurio

Među učenicima viših razreda jedne od naših osnovnih škola pre par godina našao se i jedan mladić koji se razlikovao od ostalih utoliko što je bio jedini u svojoj genraciji, a verovatno i u onima pre odnosno posle njegove.

Postalo je nepisano pravilo da su druga deca njegove narodnosti napuštali školu u nižim ili eventrualno već u prvim višim razredima osnovne škole. Njegova braća i sestre su takođe brzo napustila školu međutim on to nije hteo. Njegova čvrsta želja i odlučnost da po svaku cenu, uz vrlo teške materijalne uslove, završi školu slomila je otpor roditelja. Nepismeni roditelji i polupismena braća i sestre složili su se da pomognu Stevu da istraje do kraja i završi školu, možda i zato što bi njihov Steva bio jedino dete ciganske narodnosti koje je „školovano“. Međutim već na samom početku javljaju se teškoće. Roditelji su već stariji pa nisu mogli obezbediti ni najminimalnije uslove. U pomoć je pritekla zajednica dajući Stevi pomoć za školovanje. On je opet preko leta radio sezonske poslove u poljoprivredi kako bi obezbedio sredstva za odeću i knjige.

Pozitivna kretanja na organizacionom učvršćenju

Protekli period aktivnosti organizacije Saveza komunista u opštini bio je karakterisitičan po veoma živoj i dinamičnoj aktivnosti na planu organizacionog učvršćenja i jačanja.

Tako su osnovne organizacije SK pitanju prijema i primeni vaspitnih mera daleko više poklonile pažnje, a naročito po pitanju prijema novih članova iz redova neposrednih proizvođača.

Od ukupno 134 novoprimljena člana u toku prošle godine, njih 98 su iz neposredne proizvodnje, što je u odnosu na ranije godine daleko više. Ovo je veoma pozitivno, ako se ima u vidu da socijalna struktura članstva organizacije SK nije zadovoljavajuća, tj. da je broj radnika nešto veći u odnosu na druge kategorije.

Uporedo na prijemu radnika u SK, osnovne organizacije su radile i na prijemu omladinaca, žena i drugih kategorija.

Svestraniji idejno politički rad u savezu omladine

Oživljavanje rada političkog aktiva

U prošloj godini, veoma se slabo osećao idejno politički rad među mladima, što je u ostalom veoma jasno istaknuto i na godišnjoj konferenciji Saveza omladine naše opštine.

S tim u vezi, jedan od prvih zadataka novog komiteta je baziran na radu i razvijanju što svestranijih oblika rada na ideološko-političkom vaspitanju mladih. U razgovorima koji su prethodili nedavnom Plenumu Opštinskog komiteta Saveza omladine, živo se diskutovalo da komitet Saveza omladine preko komisije za ideološko politički rad, organizuje rad političkog aktiva u čijem sastavu bi se nalazili svi istaknutiji aktivisti iz aktiva sa cele teritorije naše opštine.

Socijalna zaštita u svetlu novih propisa

Socijalna zaštita predstavlja vrlo važnu komponentu društvenog standarda te kao takva zaslužuje i posebno mesto i pažnju od strane zajednice.

Broj lica koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i koji su upućeni na socijalnu zaštitu od strane zajednice nije mali, a pokazuje i tedenciju porasta. Uzroci porasta broja ovih lica su veoma različiti pa je i tretman ovih lica u zavisnosti od toga različit. Utvrđeno je, međutim da je najčešći uzrok stvaranja kategorije nezbrinutih lica raslojavanje savremene porodice. Trogeneracijska porodica se cepa i stvara dvogeneracijska porodica pri čemu deda i baba redovno ostaju po strani i materijalno neobezbeđeni. S druge strane poremećaj porodičnih odnosa i česti razvodi brakova stvaraju novu kategoriju nezbrinutih lica, a to su deca i nezbrinute majke, pri čemu su deca redovno i vaspitno zapuštena. Obe ove kategorije u svakom slučaju su upućene na socijalnu pomoć od strane opštine. Jer, niske alimentacije koje sud dosuđuje na teret jednog od razvedenih roditelja nisu u stanju da pokriju ni najminimalnije troškove, dok starci i starice redovno odbijaju da tuže sinove i kćeri za izdržavanje pa tako ne ostvaruju ni ono najminimalnije. Služba socijalne zaštite čini izvesne napore u tom pravcu, ponešto i ostvari ali ipak dobar deo takvih lica ostaje na budžetu socijalne zaštite.

Koji svoj postupak smatram moralno najvrednijim

Veče je. Mrak se mačjim koracima približavao. Nebo je bilo sumorno, a crna traka oblaka ga je prevlačila. Vetar je kršio grane pevajući svoji staru pesmu. Zadnji žuti listovi padali su sa grana i bez pozdrava odlazili u smrt. Veče se spremalo da sve zaogrne svojim crnim ogrtačem.

Vraćala sam se kući. Išla sam polako. Razmišljala sam... Pod nogama mi je jecalo opalo lišće. Oko sebe nisam primećivala prolaznike. Možda bih još dugo tako išla da do mene nije dopro neki smeh. Na uglu je stajala jedna starica, a oko nje su bila deca, koja su se kikotala.

Aktivnost na sprovođenju privredne refome u poljoprivredi – najvažniji zadatak komunista

U ponedeljak je održana proširena sednica Opštinskog komiteta na kojoj su razmatrani zadaci komunista u svetlu zaključka IV Plenuma CK SK Srbije – Uvodno izlaganje podneo Milan Racković član Opštinskog komiteta – U uvodnom izlaganju i diskusiji je istaknuto da je sprovođenje reforme u poljoprivredi najvažniji zadatak komunista – Na sednici je donet plan rada Opštinskog komiteta u vezi sprovođenja XV redovne konferencije Opštinske organizacije SK – Opštinska konferencija zakazana za 29. maj tekuće godine – Odlučeno je da se konferenciji predloži da se u novi Opštinski komitet bira 25 članova, odnosno četiri više nego do sada – Materijali koji se pripremaju za konferenciju biće upućeni na razmatranje osnovnim organizacijama – Kandidovanje za novi Opštinski komitet, Revizionu i deo Kontrolne komisije obaviće se u osnovnim organizacijama – Na kraju komitet je usvojio Zaključke o zadacima Saveza komunista u odnosu na aktivnost i vaspitanje omladine, o čemu je raspravljeno na prethodnoj sednici.

Odbornici ponovo o „Mlekobanatu“

Sa sednice Opštinske skupštine

U sredu je održana XXVIII zajednička sednica oba veća Opštinske skupštine kojoj je predsedavao Milan Racković, predsednik Opštinske skupštine.

Na sednici je raspravljano o nizu važnih pitanja počev od izveštaja o radu skupštine i njenih organa pa do rešenja o postavljenju rukovodioca organa uprave, o čemu će naš list opštirnije pisati u narednom broju.

U okviru odborničkih pitanja razmatrano je i pitanje odgovornosti bivših rukovodilaca preduzeća za preradu mleka i mlečnih proizvoda „Mlekobanat“ iz Novog Bečeja uključujući i osvrt na visinu kazni izrečenih od strane Okružnog suda u Zrenjaninu. Naime, u brojnoj diskusiji koja je tom prilikom vođena većina odbornika je izražavala negodovanje, odnosno neshvatanje zbog čega je Okružni sud izrekao tako niske kazne obzirom na stanje u kojoj je dovedena ova radna organizacija usled nesavesnog rada bivših rukovodilaca. Na bazi ovakvih mišljenja odbornika Opštinska skupština je jednoglasno izrazila mišljenje da su presude protiv odgovornih rukovodilaca neusklađene sa njihovom odgovornošću.

Na sednici je takođe rečeno da ovakav stav Opštinske skupštine odgovara raspoloženju javnog mnjenja u opštini.

Novine u radu skupštine

Donošenje budžeta na nov način

Ranijih godina donošenje budžeta Skupštine opštine Novi Bečej, kao u ostalom i drugih skupština, donošen je na taj način što su stručne službe organa uprave Skupštine opštine pripremile potreban materijal o mogućem ostvarenju budžetskih prihoda i potom obradila predlog za raspodelu sredstava prema zahtevima korisnika, o čemu je zatim raspravljao odgovarajući savet ili više saveta Opštinske skupštine, pa je čitav materijal kao predlog budžeta išao na razmatranje građana na zborovima. Primedbe i sugestije građana razmatrao je potom ponovo savet i utvrdio konačan predlog budžeta o kome je odluku donosila Opštinska skupština.

Nerešeni problemi trgovine i ugostiteljstva

I pored veoma žive aktivnosti zborova birača u mestu naše komune Bočaru, ipak su još uvek prisutni problemi koji traže rešenje. Koliko je situacija u ovom mestu ozbiljna najbolje ilustruje poslednji zbor birača na kome su bili ko zna koji put na dnevnom redu problemi snabdevanja mesta robom i ugostiteljstvom. Ova dva osnovna problema bila su predmet široke i veoma oštre diskusije na zboru birača koji je održan ovih dana.

Formirano koordinaciono telo za pripremu izgradnje radničkog doma

Na sednici Predsedništva Opštinoskog sindikalnog veća Novi Bečej, održanoj dana 1. marta 1966. god. raspravljalo se o nizu značajnih pitanja, među kojima su izveštaj o finansijskom i materijalnom poslovanju za proteklu godinu, informacija o molbama i žalbama upućenih Veću i višim forumima sindikata, informacija o aktivnostima organa sindikata u sindikalnim podružnicama, te formiranje koordinacionog tela pri OSV-u za pripreme i druga pitanja u vezi sa izgradnjom Radničkog doma u Novom Bečeju.

Kritički odnos prema sopstvenoj praksi

Druga Osnovna organizacija Saveza komunista Novi Bečej održala je svoju godišnju izbornu konferenciju 22. februara t. g.

Podeneti materijali (izveštaj o radu, program zadataka i obrazloženje zadataka za naredni period) jasno su prikazali kojim se problemima bavila ova organizacija u proteklom periodu, kao i koja pitanja smatra kao najaktuelnija za sprovođenje u život u buduće.

Privredna reforma u centru pažnje

Osnovna organizacija Saveza komunista pri Opštoj Zemljoradničkoj zadruzi u Bočaru održala je 20. februara t. g. godišnju izbornu konferenciju.

Podneti materijali na izbornoj konferenciji su vrlo lepo prikazali stanje u ovoj organizaciji Saveza komunista, ističući kako dobre postignute rezultate, tako i slabe strane u svom radu.

Izveštaj o radu u protekloj godini dao je prosek o aktivnosti komunista nabrajajući najvažnija pitanja koja su bila predmet raspravljanja na sastancima organizacije.

Nov pristup društveno-ekonomskom obrazovanju neposrednih proizvođača

Pored nekih vrlo uspelih istraživanja na republičkom eksperimentalnom Narodnom univerzitetu u Novom Bečeju, u toku je seminar za društveno-ekonomsko obrazovanje neposrednih proizvođača, stalnih poljoprivrednih radnika u PD „Sokolac“ na radnoj jedinici „Bereg“.

Čitava koncepcija seminara bitno se razlikuje od dosadašnjih tradicionalnih seminara za društveno-ekonomsko obrazovanje koje su karakterisala apstraktna predavanja i prepričavanje stručne literature iz ove oblasti.

Formirano udruženje privatnih zanatlija

Ovih dana u Novom Bečeju održana osnivačka skupština udruženja samostalnih zanatlija sa područja komune. Time se oko 280 samostalnih zanatlija sa područja naše opštine odvojilo od Udruženja zanatlija iz Zrenjanina i formiralo svoju samostalnu organizaciju.

Na taj način stvoreni su uslovi boljeg okupljanja zanatlija  što će svakako omogućiti i organizovaniji rad, stručno usavršavanje, i bolje upoznavanje članstva sa najnovijim kretanjem u našem društvenom životu. Stvorene su mogućnosti za organizovanje i istupanje članova prilikom rešavanja problema u našem zanatstvu.

Na svojoj prvoj skupštini članovi udruženja usvojili su Statut organizacije, izabrali Upravni odbor, Nadzorni odbor i sud časti.

Nakon što je osnivačka skupština završila rad održana je prva sednica Upravnog odbora na kojoj je izvršeno konstituisanje. Sednicu je otvorio Jovan Kiselički, najstariji član udruženja zanatlija, koji je od osnivanja prve zanatske organizacije 1930. godine član Upravnog odbora. Za predsednika udruženja izabran je drug Busija Imre kolar iz Novog Bečeja.

Značajna sredstva za komunalnu izgradnju

Iz sredstava mesnog samodoprinosa u komunalnu izgradnju u Bočaru utrošiće se ove godine preko 176.300 novih dinara. Prema planu komunalne izgradnje koji je nedavno usvojen na zboru birača, najviše sredstava biće utrošeno u gradnju nove i dovršenje stare trafostanice, flasterisanje ulica. Kako u Mesnoj zajednici Bočar predviđaju u zajednici sa rejonskim pogonom „Elektrovojvodine“ ove godine će se potpuno rekonstruisati električna mreža u  mestu.

Ostatak sredstava Mesna zajednica predviđa da utroši u opravku zgrada i dotiranje društvenih organizacija. Očekuje se i velika pomoć od organizacije pokreta gorana koje će ove godine zasejati veći broj sadnica nego prošle godine.

Uspešan rad

Prošle nedelje uz prisustvo oko 60 delegata iz svih naseljenih mesta naše komune, održana je godišnja skupština Opštinskog odbora Crvenog krsta.

Pored delegata na skupštini su bili prisutni i gosti iz drugih opština, kao i iz Novog Sada i Beograda.

U veoma iscrpnom i detaljnom izveštaju koji je podnet skupštini izneti su postignuti rezultati kao i izvesne slabosti u radu opštinske organizacije.

Izveštaj je naročito istakao zadatke koji su postignuti na planu sakupljanja pomoći za plavljene krajeve, omasovljenju, organizovanju raznih tečajeva za žensku omladinu i drugo.

Diskusija je vođena po izveštaju kao i narednim zadacima istakla je potrebu veće aktivnosti svih članova Crvenog krsta na rešavanju određenih zadataka koji predstoje u narednom periodu.

Pored toga izabrani su i delegati za Pokrajinsku skupštinu, i to : Stakić dr Milivoj, Bešlin Zora i Sekulić Sima.

Na kraju je izabran i Opštinski odbor od 11 članova. Za predsednika je ponovo izabran STAKIĆ dr Milivoj, a za potpredsednika BANJAC Milan.

Raznovrsni oblici rada

Program rada Prve Mesne zajednice u Novom Bečeju za proteklu godinu zacrtao niz zadataka u cilju ostvarivanja što šire saradnje sa građanima na organizovanju i unapređenju komunalnih, privrednih, socijalnih, prosvetnih i drugih delatnosti, a koje služe neposrednom zadovoljenju svakodnevnih potreba građana.

Svoju delatnost i rad Mesna zajednica je sprovodila kroz raznovrsne oblike rada, a preko svojih organa kao što su: Savet, komisije, Mirovno veće i zborovi građana.

Analizirajući rad Saveta može se dati ocena da je on bio zadovoljavajući, jer je na svojim sednicama razmatrao raznovrsna pitanja, po kojima je zauzimao potrebne stavove i donosio odluke.

Odličan start

Već posle dve nedelje od godišnje skupštine Gorana plan skoro ostvaren

Na godišnjoj skupštini gorana usvojen je plan kojim se predvidelo proizvodnja od 150 hiljada sadnica, a u nedavnim akcijama za nekoliko dana od toga je ostvareno 124.190 komada. Već odmah na početku mora se naglasiti da je ova akcija veoma dobro pripremljena i da je u njoj učestvovalo nekoliko goranskih brigada: gorani Osnovne škole „Vranjevo“, Osnovne škole „Miloje Čiplić“, gimnazije, gorani Saveza omladine, Socijalističkog saveza i Saveza boraca. U ovim akcijama zasađeno je negde oko polovine mladih bagremovih, kestenovih, javorovih i lipinih stabala, dok je najveći deo oko 75 hiljada komada zasađeno topolovnim reznicama. U ovoj akciji najviše su se istakli gorani gimnazije, koji su sami zasadili 55110 komada topolovih reznica. Ovoj akciji je svakako doprinela i činjenica da će je snimati radio-televizija Beograd, pa se zbog toga „podiglo“ celo mesto. Ova akcija je obuhvatila i uređenja Spomen-groblja i pošumljavanje 10 ha zemlje.

Odlučnost u suzbijanju nepismenosti

Na kraju Plenum je usvojio zaključke koje u celini objavljujemo.

Opštinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Novi Bečej, na proširenoj sednici, održanoj dana 3. marta 1966. godine, razmatrao je aktuelne probleme osnovnog obrazovanja odraslih i nepismenosti u opštini i, na osnovu materijala i diskusija donosi sledeće

ZAKLJUČKE

1. U dosadašnjem razvoju osnovnih škola na teritoriji naše opštine postignuti su značajni rezultati, koji pružaju realnu osnovu za uspešan sistemski rad na osnovnom obrazovanju u narednom periodu.

Međutim situacija kod osnovnog obrazovanja odraslih je takva da zahteva preduzimanje hitnih organizovanih mera da bi se u dugoročnijem periodu moglo prići razrešavanju ove problematike.

Prema popisu stanovništva iz 1961. godine na teritoriji opštine, 11,3% stanovništva je nepismeno. Pored ovog broja, smatra se da postoji veliki broj polupismenog i nedovoljno pismenog stanovništva, koje je uključeno u privređivanju na društvenom i privatnom sektoru.

Razmatran izveštaj o radu skupštine i njenih organa

Na zajedničkoj sednici Opštinskog veća i Veća radnih zajednica Skupština opštine Novi Bečej, održanoj početkom meseca, razmatran  je Izveštaj o radu Skupštine, Saveta i zborova birača u prošloj godini – Donet je Program rada Skupštine opštine za 1966. godinu – Razmatrani su izveštaji o radu organa uprave, inspekcijskih službi, Javnog pravobranilaštva, Sudije za prekršaje i Službe društvenog knjigovodstva za prošlu godinu – Doneto nekoliko odluka čiji tekst ćemo doneti u Službenom listu, kao i nekoliko rešenja – Za vršioca dužnosti načelnika Odeljenja za upravno-pravne poslove SO-e Novi Bečej – Za vršioca dužnosti načelnika Odelenja za privredni i društveni razvoj postavljen je Milan Njegovan, društveno-politički radnik iz Novog Miloševa – Za vršioca dužnosti opštinskog sudije za prekršaje postavljen je Ljubomir Lapadat, diplomirani pravnik iz Kumana.

Na XXVIII zajedničkoj sednici Opštinskog veća i veća radnih zajednica, koja je nedavno održana pod predsedništvom Milana Rackovića, predsednika Opštinske skupštine, razmatrano je niz značajnih materijala, među kojima pretežno oni koji govore o radu Skupštine i njenih organa.

Briga o radnom čoveku na prvom mestu

Godišnja konferencija osnovne organizacije Saveza komunista u brodogradilištu „Tisa“ u Novom Bečeju, kojoj su pristustvovali Milka Biga, poslanik Saveznog veća Savezne skupštine, i Aca Đukičin, član Opštinskog komiteta CK, i Nikola Svilengaćin sekretar Mesnog komiteta SK, održana 5. marta u centar svoje pažnje imala je brigu o radnom čoveku kroz doslednu borbu za ostvarenje ciljeva privredne reforme u radnoj organizaciji.

Materijalima koje je konferenciji podneo Tomislav Sudarski, dosadašnji sekretar osnovne organizacije govoreno je o dosadašnjoj aktivnosti osnovne organizacije na razvijanju samoupravljanja i raspodele prema radu, a istovremeno kritički se osvrnulo na unutrašnje probleme u samoj osnovnoj organizaciji, među njima na pojavu kripizerstva, slab rad komunista u društvenim organizacijama i na nedostatak većeg broja sastanaka uključujući konačno i nedovoljnu pažnju posvećenu prijemu u Savez komunista.

Komunisti Bisernog ostrva o sebi i svojim zadacima

Nedavno su komunisti Poljoprivrednog dobra Biserno ostrvo održali svoju redovnu godišnju konferenciju, kojoj su prisustvovali Bjelo baba Dragan, predstavnik PK SKS i Racković Milan član OKSKS.

Dogovor komunista ovog dobra, ocenjen je kao plodan jer je, pored analize jednogodišnjeg rada, sa kritičkim osvrtom na uspehe u proteklom periodu, bilo reči i o neuspelim akcijama i propuštenim zadacima komunista i kolektiva kao celine. Vredni su uspesi komunista i kolektiva na izvršavanju proizvodnih zadataka i ostvarivanju čistog prihoda organizacije od preko 97 miliona starih dinara i uspešnom prilagođavanju novim uslovima privređivanja. Nadalje vredno je pomena sređivanje unutrašnjih odnosa u kolektivu i osnovnoj organizaciji kao i kadrovsko sređivanje.

Doslednije sprovođenje odluke

Prošlog četvrtka održana je godišnja konferencija I Osnovne organizacije SK iz Novog Bečeja, kojoj su prisustvovali pored članova i jedan broj gostiju, aktivista iz drugih društveno-političkih organizacija, kao i građana koji nisu članovi SK.

Kako je Izveštaj o radu organizacije na jednom od predhodnih sastanaka pročitan to je konferenciji podnet Program zadataka, i Referat kao obrazloženje istog.

Izveštaj koji je podnet oraganizaciji veoma je iscrpno izneo rezultate postignute u proteklom periodu, kao i slabosti koje su se javljale u radu organizacije. Naročito je istaknuto da je u proteklom periodu otvoren proces na otklanjanju slabosti koje ometaju da se brže i uspešnije sprovode usvojeni zaključci kako viših  partijskih foruma tako i same osnovne organizacije. U tom smislu organizacija je naročito dobre rezultate postigla na svom organizacionom učvršćenju i jačanju.

Dogovor o proslavi 25-to godišnjice revolucije

Na sednici Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSR-NS koja je nedavno održana podpredsedništvom Stevana Škrbića, predsednika OO SSRNS vođena je načelna diskusija o proslavi 25-godišnjice revolucije i o budžetskoj potrošnji u opštini za 1966 godinu.

U uvodnom izlaganju Stevan Škrbić je upoznao članove Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSRNS i predstavnike OO SUB NOB-a sa Programom proslave 25-godišnjice Revolucije Glavnog odbora SSRN Srbije i Pokrajinskog odbora SSRNS za Vojvodinu da bi zatim ukazao na potrebu da se na ovoj sednici u načelu isdiskutuje karakter proslave stim što će konkretnije program doneti Opštinski odbor za proslavu.

27. Mart 1941. god.

... 27. Marta 1941. godine komunisti su bili sa masom objašnjavajući joj suštinu događaja, stavljajući se na čelo svih protesta i revolta zbog sramne i podle izdaje zemlje od strane profašističke vlade.

U toku dana komunisti i skojevci su sproveli obimnu agitaciju u cilju pokretanja demokratizacije i održavanja preotestnog mitinga. Pokrenute su sve društvene organizacije, škole, čitavo selo.

Na brzu ruku napravljen plan izgledao je ovako:

U večernjim časovima 27. Marta krenuće dve povorke demonstranata. Jedna od bivše Balažove kafane u Beodri a druga od sedišta Zadružne omladine i Srpske čitaonice u Dragutinovu. Obe ove grupe treba da se sastanu na stočnim pijacama gde će se održati protestni miting.

Potrebe veće od mogućnosti

Na području naše Opštine počele su ovih dana diskusije o prethodnom materijalu za formiranje i raspodelu budžetskih sredstava koji sadrži pregled izvora budžetskih prihoda, odnosno visinu mogućeg ostvarenja budžeta i zbir zahteva svih korisnika budžetskih sredstava.

Tako je u Prvoj mesnoj zajednici u Novom Bečeju u prošli utorak vođena diskusija u kojoj su učestvovali članovi saveta mesne zajednice, predstavnici mesnih rukovodstava društveno-političkih organizacija u kojoj je uvodno izlaganje dao Đerđ Bordaš, potpredsednik Opštinske skupštine. Mada se ove godine raspolaže sa 26 odsto više sredstava nego prošle godine kako je istaknuto u uvodnom izlaganju zahtevi korisnika sredstvima veći su za oko 29 miliona starih dinara. Sa ovogodišnjim povećanjem budžetskih sredstava za oko 26 odsto uzimajući u obzir poskupljenje sada se nalazimo negde u nivou od prošle godine te bi naše društvene organizacije i ustanove, korisnici budžeta, trebali da u svojim zahtevima pre ispitaju sami sebe u pogledu opravdanosti traženih sredstava, koja prelaze mogućnosti opštine. Čini se na ime, da pojedini korisnici ovih sredstava, prilikom zahteva dotacija, nisu dovoljno odgovorno prišli razmatranju svojih stvarnih potreba u pogledu finansiranja delatnosti koje vrše. Izgleda da je među korisnicima sredstava zaboravljena mogućnost opštine zbog čega je došlo do raskoraka između naših potreba i visine raspoloživih budžetskih sredstava.

Korisna inicijativa

Na samom kraju prošle godine na sednici Opštinskog odbora Crvenog krsta u Novom Bečeju donešena je odluka da se prema ukazanoj potrebi organizuje služba za kućnu negu starijih usamljenih i iznemoglih lica i da nosilac te oranizacije bude Opštinski odbor Crvenog krsta. Pokazalo se tada da su u Novom Bečeju sazreli uslovi za organizaciju negovateljske službe i da je u materijalima za Skupštinu opštine ovo pitanje temeljito obrađeno, a Skupština opštine se sa tim saglasila i predvidela je svojim budžetom za 1966. godinu potrebna sredstva za kućnu negu socijalno nezbrinutih lica.

Primer obostrano korisne saradnje

Gajenje živine u našoj opštini još uvek predstavlja vid saradnje individualnih proizvođača sa zadrugom o kome se malo zna. Zbog toga valjda i interesovanje nije dostiglo željeni nivo ali ipak postoje usamljeni slučajevi koji ohrabruju mnoge kooperante.

U Zmaj Jovinoj ulici postoji još nedovršena kuća za koju se kaže da su joj stanovnici pilići. Radi se o kući dosetljivog kooperanta bečejskog „Živinoprometa“ Bičkei Mihalju koji je od ovog preduzeća preuzeo 2800 komada pilića po ceni od 200 starih dinara. Nakon dva meseca ovi pilići su dobili težinu od 1,5-2 kilograma. Prilikom otkupa ovo bečejsko preduzeće isplaćuje 610 starih dinara po kilogramu, što je ovom kooperantu donelo 285. hiljada starih dinara čiste dobiti. Koncentrat je obezbedio „Živinopromet“ iz Bečeja.

Poučenim primerom Bičkei Mihalja ovom preduzeću se već javilo nekoliko desetina novih kooperanata, koji od ovog preduzeća traže nekoliko hiljada mladih pilića. Većoj zainteresovanosti kooperanata svakako doprinosi i podatak da se ovi pilići rase „Brojler“ veoma brzo razvijaju i da njihovo odgajivanje ne zahteva naročito velike napore.

Sa zborova birača u našoj opštini

Rad doma zdravlja pred građanima

U cilju upoznavanja najšireg broja građana sa radom i problemima zdravstvnenih službi u opštini, nedavno su održani zborovi birača na kojima su građani detaljno upoznati sa radom i problemima zdravstvene službe.

Izveštaj koji je prezentiran građanima izneo je niz podataka kako o organizacionoj strukturi, kadrovima tako i postignutim rezultatima na zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Pored gornjih podataka izveštaj je obuhvatio i rad organa upravljanja kao i materijalno i finansijsko poslovanje.

U prvom delu izveštaja izneti su podaci o organizacionoj strukturi zdravstvene službe i kadrovima.

Slobodan izbor lekara i lečilišta traže birači Novog Miloševa

Građani Novog Miloševa imali su priliku da na zboru birača, održanog u nedelju 27. marta, budu upoznati sa radom Doma zdravlja i Komunalnog zavoda za socijalno osiguranje Zrenjanin-filijala Novi Bečej.

Zbor birača otvorio je pretsednik Saveta mesne zajednice Milenko Pajić. On je ispred birača pozdravio prisutne goste: Pataki Lasla, poslanika socijalno-zdravstvenog Veća SRS, predstavnike Doma zdravlja u Novom Bečeju, kao i predstavnike Zavoda za socijalno osiguranje.

Izveštaj o radu doma zdravlja podneo je dr. Milan Radaković, lekar zdravstvene stanice u Novom Miloševu, dok je izveštaj o radu Komunalnog zavoda za socijalno osiguranje Zrenjanin-Filijala Novi Bečej podneo Milan Džigurski, direktor ove filijale.

Počela javna diskusija o društvenim planovima

U novobečejskoj opštini otpočeo je proces javne diskusije o Nacrtu društvenog plana razvoja SFRJ, SRS i AP Vojvodine u periodu 1966. do 1970. godine.

Inicijativa za vođenje javne diskusije potekla je od Izvršnog odbora Oštinskog odbora Socijalističkog saveza koji je na svojoj sednici od 7. maja razmatrao način na koji teba prići i kako treba organizovati ovu diskusiju. Predsednik Opštinkskog odbora SSRN je u kratkom uvodnom izlaganju izneo i predloge kako da se ova diskusija organizuje. Na ovom sastanku je istaknuto mišljenje da iz ove diskusije treba izvući sve korisne predloge, a takođe treba dati i kritički osvrt na Nacrt društvenih planova i razmotriti da li su ti planovi potpuno usaglašeni sa odlukama Osmog kongresa SKJ, Zaključcima III Plenuma CK i merama privredne reforme.

Učesnici „Petefi brigade“ na okupu

U Novom Miloševu je na svečan način proslavljen Dan pobede nad okupatorom. Ove godine na dan 8. maja u Novom Miloševu su se okupili učesnici „Petefi brigade“ koji su tokom rata bili glavni nosioci svih revolucionarnih ideja u ovom mestu.

Odbor za proslavu ovoga dana organizovao je polaganje venaca na spomen groblje i otvorio izložbu fotografija poginulih rodoljuba ovoga mesta koji su dali svoje živote za slobodu naše zemlje.

U prigodnom programu ove proslave učesnici „Petefi brigade“ evocirali su uspomene iz NOR-a i uspomene na poginule drugove, a na kraju su učesnici Novomiloševačkih škola izveli svoj program.

Mladi u prolazu

U našoj opštinskoj privredi radi preko 1700 mladih-članova Saveza omladine. To nije malo. U organima upravljanja radnih organizacija na području komune uključeno je oko 30 omladinaca. To je malo, čak suviše malo. Podatak koji navodi na razmišljanje. Zašto mladih nema u organima upravljanja, zašto se oni biraju samo „po ključu“, kad oni ipak predstavljaju čitavu armiju mladih ljudi koji tek stupa u život i koji danas –sutra treba da nastavi tradiciju starijih, da ih dostigne i prestigne.

Hiljade novih sadnica

Prema postignutim rezultatima pokreta gorana naše opštine uvrstio se u red najboljih u Pokrajini

Pokret gorana naše opštine po svojim postignutim rezultatima sigurno spada među najbolje u Vojvodini. Na okopavanju, pošumljavanju i proizvodnji sadnog materijala angažovano je ove godine preko 2.000 članova od kojih su oko 1.100 omladinci i pioniri, svrstani u radne brigade gorana u osnovnim školama i aktivima Saveza omladine. Posebne brigade formirane su pri podružnicama Socijalističkog saveza.

Razonode je nedostajalo

Da su naši sugrađani u dokolici nije teško zaključiti, što se naročito odnosi na mlade. Večito aktuelno pitanje kulturne zabave u našem gradu nikako da se na neki način reši ili da se bar počne rešavati. Ovo danas aktuelno i veoma važno pitanje ostaje i dalje otvoreno još uvek u obliku desetine zaključaka koji nikog ne obavezuju da ih sprovodi. Čak i u Savezu komunista ovom pitanju se poklanja sasvim malo pažnje i ono, čini nam se, spada u red onih manje važnih, perifernih problema. Za to vreme omladini, pa i starijima, naš grad ne pruža gotovo ništa osim dve bioskopske predstave nedeljno i nekoliko ugostiteljskih objekata.

Uporedo s investicijama obrazovanje i priprema kadrova

Industrija građevinske keramike „Polet“ uporedo sa insvesticionim ulaganjima u podizanju novog pogona za proizvodnju keramzita vodila je sistematsku, organizovanu politiku i oko pripreme kadrova. Još aprila meseca ove godine kada je izgradnja ovog pogona bila u središnjoj fazi počeli su razgovori sa Narodnim univerzitetom Novi Bečej i Zavodom za zapošljavanje Zrenjanin oko pripremanja i obrazovanja radnika koji će se zaposliti u „Poletu“ posle završetka objekta, bilo u starom ili pak novom pogonu. Investicionim programom predviđeno je zapošljavanje novih 140 radnika sa kojim će radna organizacija „Polet“ sklopiti radni odnos u proleće 1967. godine.

Kamenko Čolić

U Zemljoradničkoj zadruzi u Kumanu, kada smo poveli reč o dobrim kooperantima zadruge, čuli smo i ime ČOLIĆ KAMENKA. Za ovog kooperanta rekli su nam najlepše. Između ostalog upoznali su nas da je on jedan od prvih kooperanata ove zadruge u mestu, da svojim radom služi za primer ostalim kooperatima ne samo u mestu nego i van njega.

Ovih dana posetili smo ovog primernog kooperanta i u razgovoru koji smo vodili sa njim, doznali da je on kooperant sa zadrugom od početka kooperacije i da najviše kooperira u stočarstvu dok je na manjim parcelama kooperirao i u ratarstvu, gde je takođe imao zapažene rezultate.

Mesna zajednica danas

- Od nekadašnjih mesnih odbora do današnjih Mesnih zajednica postignut je značajan napredak u zadovoljenju potreba građana u mestima naše opštine.

- Gde su slabosti u radu Mesnih zajednica i sa kakvim se problemima one sukobljavaju na svojim teritorijama.

Ako se među građanima i društvenim radnicima pokrene pitanje mesnih zajednica danas teško da se može dobiti pravi odgovor. Od nekadašnjih Mesnih odbora do današnjih zajednica postignut je značajan napredak u zadovoljavanju potreba građana. Na području naše Opštine deluje pet Mesnih zajednica od kojih dve  na području Novog Bečeja. Sve one u zadovoljavanju potreba građana postižu veoma različite rezultate, ali se sukobljavaju sa istim problemima. Osnovne slabosti u radu Mesnih zajednica proizilaze kao po pravilu iz slabe saradnje sa građanima, a prisutni su i problemi slabe kadrovske strukture u kolektivima Mesnih zajednica kao i veoma često nesnalaženje rukovodećih ljudi da na tribinama građana pokreću ona pitanja koja najviše interesuju stanovnike pojedinog područja.

Zadaci boračke organizacije su mnogobrojni i složeni

Nedavno je prva sednica novoizabranog Opštinskog i Narodnog odbora SUB NOR-a gde je izvršeno konstituisanje.

Za predsednika OO SUB NOR-a ponovo je izabran Rada RADIN, a za podpredsednika Duško RADIŠIĆ a za sekretara Nikola Svilengaćin.

Tako su izabrane sledeće komisije; Za boračka pitanja: Za negovanje tradicija iz NOB-a, Za invalidska pitanja; za pitanja ratnih zarobljenika, interniraca deportiraca; Za obuku rezervnog starešinskog kadra i Komisija za organizaciona i idejno-politička pitanja. Na čelu većine ovih komisija su članovi Opštinskog odbora.

Ponovo o plaži

Izvanredno povoljni uslovi za letnji odmor i rekreaciju koje pruža reka Tisa ne korisiti se.

Novi Bečej, nema danas ni plažu a da se i ne goovri o ostalim pratećim objektima, što je sigurno neophodan uslov da se na obalu reke privuče veći broj naših sugrađana u prvom redu radnika. O pitanju plaže vodile  su se maratonske diskusije na gotovo svim forumima kako bi se ovo pitanje rešilo, pa ipak rešenja nema. Oko 500 kupača u letnjim mesecima kupa se na prostoru između brodogradilišta i pogona mlekare, a ovo mesto ne samo da ne pruža ni minimalne higijenske uslove nego je skopčano i sa nizom opasnosti , zbog prisustva matice na domaku obale.

Bezbedan prelaz preko Tise

Ovih dana u Novom Bečeju održan je sastanak tj. savetovanje predstavnika manjih radnih organizacija brodarstva i skela na reci Tisi i Begeju. Sastanak, kome je prisustvovao i kapetan pristaništa u Titelu Đorđe Vojnović,imao je za cilj da razmotri vrlo važna pitanja iz bezbednosti saobraćaja, primeni propisa kao i pitanje kvalifikacije radnika i njihovo doškolavanje.

Uzimajući reč u diskusiji Vojnović je naglasio da u ovoj godini nije bilo nikakve nezgode ili štete na prevozima. Ovo poboljšanje rada na prevozima usledilo je iz razloga što danas na prevozima rade većinom dobro opremljene gvozdene skele kao i činjenica da je poklonjena veća pažnja nabavci opreme za skele. Vojnović je takođe naglasio da postoje još nerešena pitanja koja prete bezbednosti plovidbe a koja se najviše odnose na postavljanje znakova za prelaze, kao i na popunu inventara, odgovarajućih lengera sa lancima, čamaca, venaca za spasavanje i sl. On je takođe naglasio da je pitanje kadrova vrlo bitan činilac za rad, jer nije svejedno da li skelom upravlja kvalifikovan i stručan radnik ili suprotno.

Muskat krokanj sa P. D. „Bisernog Ostrva“ osvojio zlatnu medalju

Na XII međunarodnom sajmu vina koji je održan u vremenu od 26. avgusta do 4. septembra u hali Gospodarskog rastavišća u Ljubljani, P.D. „Biserno Ostrvo“ pored 500 izlagača iz zemlje i inostranstva, izlagalo je svoja dva vina, Muskat krokanj roda 1965. godine koji je nagrađen sa zlatnom medaljom i Talijanski rizling takođe roda iz 1965. godine sa srebrnom medaljom. Na ovom sajmu vina posebno je istaknuto vino sa „Bisernog ostrva“ koje je čuveno u celom svetu. Degustatori na sajmu ocenili su vina sa „B. Ostrva“ najvišom ocenom, dodelivši mu zlatnu medalju.

Mladi prepušteni sami sebi...

O problemima i teškoćama mladih i organizacije Saveza omladine u našoj opštini bilo je svakako do sada veoma dosta govoreno. Takođe je evidentno da se u zadnje vreme sve izraženije i ozbiljnije susrećemo sa problemima Saveza omladine i njenog rukovodstva. Nedavno, bio je organizovan čitav niz razgovora, u svim mestima naše opštine, sa aktivistima omladine, Saveza komunista i drugih društveno-političkih organizacija, sa ciljem da se najkonkretnije snimi momentalna problematika u Savezu omladine. Na plenarnoj sednici Opštinskog komiteta Saveza komunista diskutovano je o rezultatima koji su dobijeni iz tih razgovora. Plenum Opštinskog komiteta Saveza komunista donosi zaključke koji su sadržavali čitav niz zadataka na čijem rešavanju je trebalo da se angažuju osnovne organizacije Saveza komunista. Osim upoznavanja i formiranja komisije za pitanja omladine, koje uzgred budi račeno nisu imale ni jedan kontakt sa aktivima Saveza komunista nisu ništa preduzele.

Neravnopravna saradnja

Gotovo sve radne organizacije sa područja naše Opštine sarađuju sa većim radnim organizacijama iz drugih Opština. Ova poslovna saradnja donosi sve bolje rezultate i sve više postaje osnovni vid uspešnog rada većeg broja malih i neopremljenih radnih orgnizacija naše Opštine. Da poslovna saradnja međutim, može biti itekako štetna možda najbolje ilustruju poslovni odnosi Obućarske zadruge „Pobeda“ sa beogradskim trgovinskim preduzećima „Obuća“ i „Antilop“. Sadašnji poslovni odnosi ovih preduzeća ne pokazuju nikakav napedak u pravcu boljih, čvršćih i solidarnijih veza, a nije teško konstatovati da „Pobeda“ u saradnji sa ovim preduzećima ima više štete nego koristi. O čemu se zapravo radi:

Naši sugrađani se leti kupaju na Tisi, a zimi čekaju leto

Ovih nekoliko reči koje smo ovih dana čuli od jednog našeg sugrađanina mogu se uzeti kao tačne. Iako je od letnjih dana prošlo već dosta vremena javno kupatilo koje se nalazi u sastavu komunalnog preduzeća „Sloga“ još nije otvoreno, pa građani često negoduju. Proteklih nekoliko dana pokušali smo saznati uzroke zbog kojih ovo kupatilo već nekoliko godina predstavlja poslednju brigu „Sloge“ iako je nasušna potreba naših građana koji u svojim domovima nemaju kupatila. Njih je sigurno neuporedivo više od onih koji su ovo pitanje rešili zajedno sa stambenim problemom.

U Komunalnom preduzeću „Sloga“ tvrde da radna jedinica kupatila nije rentabilna zbog čega oni ne žele da otvore ovo kupatilo i smatraju da bi trebalo da to čine Mesne zajednice.

Na Bisernom Ostrvu ubrzano obavljanje jesenjih radova

Lepo vreme u toku jeseni omogućio je normalno obavljanje propremnih radova za jesenju setvu. Planom postavljeni zadatak da se pšenicom zaseje 275 hektara zemlje, predstavlja do sada površinu koja nije bila u planovima ovog dobra. Nabavljeno je sortno seme „Bezostaja 1“, „San Pastore“ i „Libelula“ i to original reprodukcije. Do prvog novembra obavljena je setva na 175 ha tako da će setva biti u optimalnom roku obavljena.

Burna diskusija oko struje

Pre nekoliko dana održana je sednica Mesne zajednice, na kojoj su osim članova Saveta mesne zajednice prisustvovali i Sekretar OKSK Milivoje Popov, predsednik Skupštine opštine Milan Racković, zatim predstavnici „Elektrovojvodine“ pogon Zrenjanin, i predstavnici Komunalnog preduzeća „Vodovod“ iz Zrenjanina.

Predsednik Saveta mesne zajednice Milenko Pajić, podneo je izveštaj o zaključenju ugovora za izgradnju vodovoda sa Komunalnim preduzećem „Vodovod“ iz Zrenjanina. On između ostalog u svom izlaganju istakao da je prvobitno rešeno da se vodovodna mreža gradi u dve etape, međutim, zbog objektivnih poteškoća odlučeno je da se vodovod gradi u III etape. Kako se predviđa da krajem 1967. godine treba da bude završena kompletna vodovodna mreža kroz naseljeno mesto u dužini od 25 km.