srenhu

Bogato i raznovrsno

U Narodnom univerzitetu aktivnost na planu ideološko-političkog obrazovanja odvija se preko Centra za ideološko-političko obrazovanje. Ovaj Centar pruža mogućnost sticanja i proširivanja znanja o savremenom društvenom razvitku, te na taj način omogućava građanima i političkim aktivistima naše komune da aktivno učestvuju u radu i životu iste. Preko Centra za ideološko-političko obrazovanje pri Narodnom univerzitetu za 1964/65. godinu bio je organizovan rad večernje Političke škole, tribine aktuelnosti i političkog aktiva OK SKJ.

Stanje i raspoloženje u pokretu s jeseni 1941. godine

U Beodri je postojalo nekoliko grupa u kojima su aktivno delovali, pored Ilije Arsenova i Žive Radojčina, Doroslovac Đurica, Miloš Rauški, Obrad Radonić, Milan Milić (Aga), Duško Radošević, Ivan Radonić, Mita Ilijin, Joca Borić i drugi.

Kod omladine takođe je bio veći broj grupa aktivista:

U „Plevni“ Miroslav Baštovanov, Đura Džikin, Milan Cucić, Bogdan Lejić, Smilja Mirkov, Vera Mirkov, Boja Lukačev, Branka Stanaćev, Jova Mirkov, Ivan Vlahović, Miloš Jakšić i Rada Stanaćev.

U kraju sela oko mlina i crkve: Đorđe Isakov, Zoran Belić, Svetozar Bešlin, Veselin Isakov, Milenko Milovanov, Slavko Prekajski, Jovan Radnović, Ljubiša Subotički, Nebojša Stanaćev, Gruja Vlahović, Živa Telečki, Živa Budišin, Nada Belić, Dara Stanaćev i još neki.

Veliki požar u Bočaru

15. oktobra između 9 i 10 časova dvorišta Lončina Dragana i Rajka zahvatio je veliki požar, koji se kasnije proširio i na dvorište njihovog suseda Beslać Sime. Požar su izazvala deca. Pošto se u dvorištu nalazila slama, to se požar naglo širio te je pretila opasnost da zahvati i kuću. Požrtvovanjem građana koji su se sakupili u velikom broju, kao i pomoć vatrogasaca sa vrlo skromnim sredstvima, a kasnije i pomoć ekipa iz Kikinde i Novog Bečeja požar je lokalizovan ali su ipak štete velike.

Kod Beslać Sime šteta je na licu mesta procenjena a pošto je osigurano kod OZ-a, to će se istom nadoknaditi.

Međutim, pošto je šteta kod Lončina Dragana i Rajka veća, a ista svoja domaćinstva nisu osigurali, to su građani Bočara voljni da istim izađu u susret i pomognu im. Vredno je pomenuti da je OOSK pri Opštoj zem zadruzi Bočar, na svom sastanku, održanom tog dana uveče, donela zaključak da predloži radnoj organizaciji Zaduge, da svi njeni članovi skromnim novčanim sredstvima pomognu svoga radnika Lončina Dragana, kao i da se postradalima da po jedna prikolica slame i izvesne količine drveta da bi mogli podići svinjce i šupe koje su im u požaru izgorele.

Takođe je vredno istaći i solidarnot privatnog pekara Radivoja Rakazov iz Bočara, koji u znak poštovanja prema svom redovnom kupcu Lončina Rajku daje ceo naredni mesec besplatno hleb i na taj način mu pomaže da opstane u svim kritičnim danima. Slične inicijative se pokreću i od strane Crvenog krsta, kao i MOSSRN Bočar.

Još uvek neizvesno

Aktivnost na sprovođenju novih privrednih mera u Građevinskom preduzeću Jedinstvo odvija se u karakterističnim uslovima koji proističu iz specifičnosti delatnosti kojom se bavi ovaj kolektiv. Povećanje cena usluga i materijala kao rezultat promene cena na tržištu uopšte, predstavlja za ovu organizaciju problem koji uslovljava dalju aktivnost. Naime, postavlja se problem realizacije kod investitora uvećanje cene koštanja objekata za radove koji su izvedeni, odnosno koji se izvode posle 26. jula. Problem je naročito u opštoj meri izražen zbog toga što se radi o investicijama koje se ograničavaju, pogotovo kod onih investitora koji su korisnici kredita, a oni su inače u većini. Tako kod šest objekata koje ovo preduzeće izvodi vrednost radova koji se vrše posle donošenja privredne reforme dostiće iznos od oko 200 miliona dinara, a povećani troškovi kreću se do iznosa od 20 odsto odnosno do 40 miliona dinara. Logično preduzeće je već ulagalo i ulaže materijal i drugo po povećanim cenama.

Koristan dogovor

14. oktobra t. g. održan je sastanak sa sekretarima Osnovnih organizacija Saveza komunista opštine na temu „Dogovor o daljem radu na poboljšanju društveno-političke aktivnosti članova Saveza komunista opštine“.

Potreba za ovakvim dogovorom proistekla je iz ocene angažovanosti članova Saveza komunista, što je razmatrano na nedavno održanoj sednici Opštinskog komiteta.

U uvodnom izlaganju Mihajla Pejkara istaknut je broj komunista koji su angažovani u radu društveno-političkih organizacija, kao i broj koji u posmatranom periodu nije imao nijedno zaduženje, da bi se zatim potstakla još jednom aktivnost komunista, koja u poslednje vreme nije bila na određenoj visini.

Najzad i konkretno

Nedavno je održan sastanak Osnovne organizacije Saveza komunista pri Opštoj zemljoradničkoj zadruzi Bočar koji je trajao više od četiri časa. Na sastanku su razmatrana tri pitanja:

- Rad u Opštoj zemljoradničkoj zadruzi Bočar,

- Problemi oko izvršavanja jesenje setve u zadruzi;

- Neka organiaciona pitanja.

Ista roba – različite cene

U zadnje vreme učestale su pojave da za jedan isti artikal u prodavnicama, pa čak i u jednoj prodavnici, postoje dve, pa i više maloprodajnih cena. Stoga su opravdane primedbe pa i negodovanja potrošača.

Želja da naše čitaoce informišemo o razlozima koji su ovo stanje uslovili osnovni je motiv napisa.

Trgovinsko preduzeće na veliko i malo „Potisje“ Novi Bečej, utvrdilo je stope marže, i obavezno je da pri kalkulaciji cena na fakturnu cenu i zavisne (prevoza i dr.) troškove dodaje ovako utvrđene marže. To ne bi stvaralo nikakve teškoće kada bi zavisni troškovi bili uvek isti i kada bi preduzeće moglo da isprazni svoja skladišta ranije nabavljene robe, pre nego što dobijemo nove količine iste robe. Takođe su vrlo česti slučajevi da se zavisni troškovi menjanju jer neki put se roba doprema kamionski a nekad železnicom što je svakako različito. I baš zato što je praktično nemoguće da se roba sva rasproda pre nego što nova prispe radna organizacija je prinuđena da posle svake nabavke formira i novu maloprodajnu cenu. Tako na iste artikle u prodavnicama jednog te istog preduzeća ili čak i jednoj prodavnici, postoje dve različite cene.

Izostala pomoć mladima

Pre nešto više od godinu dana održana je osnivačka konferencija aktiva Saveza omladine u Štampariji 1. maj. Tada je u ovom kolektivu bilo petnaestak omladinaca, pretežno učenika u privredi, a cenjeno je, kako od strane Opštinskog komiteta saveza omladine, tako i od strane predstavnika kolektiva da je korisno formirati aktiv, jer će to doprineti da se mladi ljudi na organizovan način bave raznovrsnim pitanjima iz domena rada i odnosa u kolektivu i, naravno, da se i to tako na organizovan način zabavljaju u slobodnom vremenu. Takav potez mogao se samo pozitivnim ceniti. Međutim da li se ovo može očekivati samo po sebi kada su u pitanju mladi ljudi bez iskustva? Logično je da to nije moguće, već naprotiv sasvim je sigurno da je ovom aktivu bila neophodna pomoć kako starijih ljudi iz kolektiva, organa upravljanja i rukovodilaca, tako i Opštinskog komiteta Saveza omladine. Potrebna pomoć je izostala, a aktiv je u početku lutao u iznalaženju sadržaja svoga rada da bi zatim sasvim prestao da radi.

Stabilizacija prometa

Avgust i septembar mesec, prva dva meseca posle donošenja privredne reforme, doneli su uglavnom očekivane rezultate na području robnog prometa. Načelo da se troši koliko se ima svakako da se moralo odraziti i na obim do nedavno predimenzionirane potrošnje i prometa. Tako je promet Trgovinskog preduzeća na veliko i malo „Potisje“ Novi Bečej, koje podmiruje potrebe potrošača na teritoriji naše komune u septembru mesecu uglavnom neznatno smanjen u odnosu na dostignutu julsku vrednost, dok je realno posmatrano vidno manji.

Škola bez fiskulturne sale

Osnovni problem Osmogodišnje škole dr. Đorđe Joanović iz Novog Miloševa je nedostatak fiskulturne sale. Naime, gde je sadašnja fiskulturna sala nalazila se kafana. To je malo veća prostorija, vlažna, slabo osvetljena, bez ventilacije i takoreći bez tavanice. Jasno je da je sanitarni inspektor zaključao vrata ovoj zgradi. Bez sale predmet fizičkog vaspitanja nemože da se obavlja. S toga je trebalo naći rešenje ovog pitanja. Mesni faktori su doneli odluku da se sala omladinskog doma dodeli Osmogodišnjoj školi dr. Đorđe Joanović. Naravno, da su svi iz ove škole bili zadovoljni ovim rešenjem. Međutim, u Sali omladinskog doma se trenutano nalazi kafana sa kartaškim stolovima, koja se još nije iselila kako bi omogućili opremanje sale za obavljanje natave fizičkog vaspitanja. I ako se dobije ova sala biće takođe problema za ovu školu. Škola je od sale udaljena oko 800 metara. Znači da učenici treba da utroše minimun dvadeset minuta za odlazak do sale i nazad. To u svakom slučaju remeti tok nastave. Osim ovoga postoji opasnost da se učenici prehlade naročito u zimskom periodu.

Spomen škola u Kumanu

Do preseljenja đaka u novu školsku zgradu ostalo je još malo vremena, jer je za dan otvaranja predviđen 1. novembar 1965. godine. Sve do tog vremena đaci kumanske osnovne škole „Milan Stančić-uča“ pohađaće redovnu nastavu u starim zgradama, koje ni po svojoj higijensko-tehničkog i ostaloj opremljenosti ne ispunjavaju ni minimalne uslove.

Privredna reforma i škole

Rad na sprovođenju privredne reforme u Gimnaziji bio je u početku u malom zakašnjenju iz razloga što je bio godišnji odmor za nastavnike i učenike. Odmah na početku nove školske godine preduzete su mere da se nove privredne mere sprovedu i u ovoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi.

Odmah posle održanog sastanka organa upravljanja iz škole sa grupom političkih aktivista koje je uputilo Opštinsko koordinaciono telo za sprovođenje privredne reforme, formirana je komisija za sprovođenje novih privrednih mera pri Savetu škole u čiji sastav je ušlo četiri nastavnika i jedan učenik. Ova komisija je otpočela sa intenzivnim radom i vrši preračunavanje finansijskih sredstava koliko škola ima do kraja godine i sagledava potrebe ove škole za jedan duži period.

Nedovoljno brige o ljudima

Bilka – EXPORT Skopje, predstavništvo u Novom Bečeju bavi se otkupom i preradom lekovitog bilja. Ova je osnovana pre par godina umesto Jugokamomile koja je ranije isti taj posao vršila.

Milankov Živa, magacioner otkupa, prilikom naše posete ovom kolektivu nas je obavestio da njegov kolektiv najviše vrši otkup lekovitog bilja od Zemljoradničke zadruge iz Kumana. Inače oni ne otkupljuju ove kulture od individualnih proizvođača.

U razgovoru koji smo vodili saznali smo da se u stalnom radnom odnosu nalaze samo tri lica: magacioner prerade, magacioner otkupa i jedna fizička radnica. Ostale radnice vezane su ugovorom na određeno radno vreme.

Ispunjeno obećanje

Na intervenciju Opštinskog sanitarnog inspektora zatvorena je pre nekoliko meseci u Drugoj mesnoj zajednici u Novom Bečeju prodavnica koju popularno zovu na „Ljutovu“ jer nije ispunjavala neke sanitarne zahteve. S obzirom da se u toj prodavnici snabdeva veliki broj građana sa jedne veće teritorije opravdano je bilo nezadovoljstvo koje su građani ispoljili na jednom zboru birača. Ovaj revolt je svakako bio opravdan pa je upućen zahtev Druge mesne zajednice Opštinskoj skupštini za rešavanje ovog problema. Trgovinsko preduzeće Potisje je nakon toga obećalo da će ovu prodavnicu u potrebnoj meri renovirati i na taj način osposobiti za dalji rad do oktobra ove godine. U tom smislu su blagovremeno izvršeni svi potrebni radovi i dato obećanje je na veliko zadovoljstvo svih građana sa ovoga područja izvršeno na vreme.

Dobri uslovi za rad

Štamparsko preduzeće 1. maj u Novom Bečeju obavlja sve vrste štamparskih, knjigovezačkih i kartonažnih poslova na teritoriji naše komune. Ovaj mali radni kolektiv sa vrlo skromnim ličnim primanjima radi u dve, a kad priroda posla zahteva, i u tri smene u malim i skučenim poslovnim prostorijama. I pored tako malog prostora ovaj kolektiv je svoj planirani godišnji plan već tri puta premašio. Direktor ovog preduzeća Zoran Petrović, nas je upoznao o procesu njihovog rada gde je između ostalog rekao: „Radimo kako nam uslovi dozvoljavaju i ako u tome nekada imamo mnogo teškoća mi ipak i pored svega toga pazimo na kvalitet svojih usluga jer kod nas je na prvom mestu da kvalitet bude dobar i da zadovoljimo sve prohteve naših poslovnih  saradnika. Štedimo na svakoj strani kaže drug Petrović, a sopstvenom dokvalifikacijom rešavamo strukturu radnog kadra u našem kolektivu. Unutrašnjih rezervi za sada nemamo i ako smo na razim sastancima vrlo dobro proučili privrednu reformu. Što se tiče sirovina tu uopšte ne oskudevamo jer se dobro snabdevamo preko beogradske „Veleprodaje“.

Pokret partizana ka Dunavu

Jesen je već nastupila i berba kukuruza bila je u punom jeku. Mnoge njive već su bile ogolele i svaki dan u polju je bilo sve više sadenutih kupa kukuruzovine. Ovo je nalagalo rukovodstvu Severno-banatskog partizanskog odreda najozbiljnije razmišljanje; kako sa ovako brojnim odredom ući u zimu, prezimiti i sačuvati što više ljudi. S druge strane, težilo se produženju oružane borbe i u toku zimskog perioda. Sada je u tom cilju trebalo izvršiti reorganizaciju ali takvu koja bi najviše odgovarala datom godišnjem dobu u terenu na kome se, posle skidanja useva, videlo na desetine kilometara.

Umesto radnih akcija – samo želje omladine

Predstavništvo Pokrajinskog Komiteta Saveza omladine Srbije za Vojvodinu razmatralo je prvom polovinom avgusta potrebe i mogućnosti organizovanog učeša omladine u jesenjim radovima u poljoprivredi a prvenstveno u berbi kukuruza. U tom smislu Predsedništvo je dalo inicijativu opštinskim komitetima Saveza omladine za organizovanje omladinske radne akcije.

Prihvatajući inicijativu Predsedništva Pokrajinskog komiteta, Opštinski komitet Saveza omladine Novi Bečej razmatrao je situaciju u našoj Opštini i došao do zaključka da će poljoprivrednim organizacijama predstavljati ozbiljan problem obezbeđenje radne snage obzirom da su ove godine kukuruzom zasejane znatno veće površine a pošto se očekuje da će se naredne jeseni sejati više pšenice, postavlja se problem blagovremenog oslobađanja površina pod kukuruzom.

Nedostaju konkretne mere

Prošlog ponedeljka održan je u Novom Bečeju sastanak Opštinskog kooridinacionog tela kojim je rukovodio Milivoj Popov, politički sekretar Opštinskog komiteta Saveza komunista. Na dnevnom redu ovog sastanka bila je diskusija o sprovođenju privredne reforme, u radnim organizacijama na području naše opštine.

Uvodna izlaganja, koja su bazirana na sagledavanju ovih pitanja u svim radnim organizacijama od strane grupa političkih aktivista, dali su rukovodioci istih.

„Ausveis“ za partizane

U toku leta okupatorska vlast se postarala da svakog stanovnika iznad 18 godina obavezno snabde sa ličnom kartom. Bez ovakve isprave niko nije mogao napustiti selo, a često se bez nje nije moglo ni u mestu slobodno kretati. Ovakva mera okupatora bila je novina za stanovništvo. U predratnom vremenu je retko koji meštanin posedovao ličnu kartu pa je uvođenje ove novine izazvalo različite komentare. Međutim, bilo je očevidno da su lične karte trebalo da posluže okupatoru na prvom mestu da bi sproveo efikasniju kontolu kretanja stanovništva, kao i identifikaciju pojedinih sumnjivih lica, a njih je bilo sve više koji su zadavali neprijatelju sve veću brigu.

Uz malo ulaganja studiranje na višim školama

Na inicijativu Narodnog univerziteta i nekih radnih organizacija prošle godine otvoreno je odeljenje prve godine Više ekonomsko komercijalne škole iz Beograda kao istureni centar pri Narodnom univerzitetu Novi Bečej. Upisano je preko 30 studenata od kojih su već na početku nekoliko odustali uglavnom zbog objektivnih razloga. Predaja dokumenata, upis, overa semestara i ostali organizaciono-administrativni poslovi obavljani su preko odgovornog službenika Narodnog univerziteta tako da većina studenata nijednom nije bila u Beogradu na VEKŠ radi ovih pitanja. Nastavu su redovno izvodili profesori VEKŠ, četiri puta nedeljno, a pored toga održan je zavidan broj vežbi i konsultacija. Posle vrlo organizovanog rada (na sednici nastavničkog veća VEKŠ u Boogradu ovaj Centar je ocenjen kao najorganizovaniji) počeli su i ispiti u Novom Bečeju u januarskom, junskom i septembarskom roku.