Utrt put boljoj perspektivi

Ugovorena poslovna saradnja između Uzora i beogradske konfekcijske kuće Franjo Kluz

Od samog  momenta prerastanja Krojačke zadruge u Preduzeće savremene kofekcije Uzor, organi upravljanja i svi članovi ove radne zajednice svoju perspektivu sagledavali su u čvrstim kooperativnim odnosima sa većim kofekcijskim kućama ili u integraciji. Takva razmišljanja članovi radne zajednice nalaze svoju potvrdu i u činjenici da se radna organizacija sve više, i sada skoro isključivo, u svojoj proizvodnji orijentisala na dečju i omladinsku konfekciju, jer je ostala konfekcija bila zastupljena kod veliki konfekcijskih kuća.

Prošle i ranijih godina Uzor je sarađivao sa novosadskim Novitetom. Međutim obim ove saradnjevio je neznatan. Stoga su nastojanja ove radne zajednice bile usmerene na otvaranje sopstvenih prodavnica a istovremeno i na iznalaženje mogućnosti za poslovnu saradnju sa jednom od renomiranih konfekcijskih kuća. Tako su u junu mesecu prošle godine počeli razgovori sa predstavnicima Industije padobrana i konfekcije Franjo Kluz iz Beograda . Rezultat ovih razgovora je potpisivanje ugovora 13.decembra 1965. godine o poslovnoj saradnji za 1966. godinu.

Prema ugovoru sirovine i pomoćni materijal obezbeđuje Franjo Kluz a kreiranje modela vrši Uzor, s tim što Kluz daje saglasnost a potom i radni nalog po kome se vrši seriska proizvodnja. Sve odevne predmete dečje i omladinske konfekcije preduzeće Kluz naravno posle komisijskog prjema preuzima. Prema planu poslovne saradnje, koji je sastavni deo ugovora, proizvodnja iznosi 4 miliona novih dinara. Inače Kluz će Uzoru pružiti svu stručnu i tehničku pomoć kako bi dečja i omladinska konfekcija bila što bolja i odgovarala zahtevima tržišta. Svu proizvedenu dečju i omladinsku konfekciju Uzor će isključivo prodavati preko svojih i Kluzovih prodavnica.

Ovako povećana proizvodnja ove radne zajednice , koja se planira na vrednost od preko 5 miliona novih  dinara, pretpostavlja povećanje broja zaposlenih za oko 40, zatim nabavku 8 specijalnih mašina, 6 šivaćih mašina, prevoznog sredstva i drugo. Sredstva za ove investicije obezbediće se iz kredita od Fonda zajedničkih rezervi Skupštine opštine Novi Bečej i iz sopstvenih izvora, a ona se kreću do 100.000 novih dinara iz kredita i 80.000 novih dinara sopstvenih sredstava.

Sve ovo obezbeđuje solidnu perspektivu ove radne zajednice, omogućuje povećanje ličnih dodataka za 20 odsto, fondovskih sredstava od 100.000 na oko 350.000 novih dinara, a ukoliko se u ovoj saradnji pokaže kao solidan partner, nije nerealno očekivati da će u narednoj godini doći i do integracije a sa njom i do povećanja broja zaposlenih i standarda članova ove radne zajednice.

Ne krijući zadovoljstvo zbog svega ovoga, Radomir Dacić, direktor Uzora, nam je između ostalog rekao da će se svi radnici do kraja založiti da budu solidan partner i da se perspektiva,koja je svima jasna konačno i ostvari.

Tags: ,

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.