Problemi omladine na dnevnom redu

Nedavno je održana sednica Grupe političkog aktiva Opštinskog komiteta Saveza komunista na kojoj je razmatran predlog za analiziranje nekih najaktuelnijih problema iz rada Saveza omladine i mladih ljudi uopšte, da bi se zatim govorilo o načinu pripreme materijala koji će razmatrati Opštinski komitet SK u toku ovog meseca.

Predlog teza izradilo je rukovodstvo grupe a njima su obuhvaćene četiri grupe pitanja, odnosno neki problemi rada organizacije Saveza omladine, problemi rada društvenih organizacija koje okupljaju omladinu zatim uključenost mladih u samoupravljanje i konačno neka pitanja vezana za obrazovanje i stručno osposobljavanje mladih ljudi. Na pomenutom sastanku grupe dogovoreno je da se oraganizuju razgovori u svim naseljenim mestima i to na teritorijalnom i preduzetnom principu. U razgovorima će u prvom slučaju usestvovati predstavnici  teritorijalnih i školskih aktiva Saveza omladine, predstavnici društvenih organizacija koje okupljaju omladinu, sekretari Mesnih komiteta Saveza komunista i predsednici Mesnih odbora Socijalističkog Saveza. U drugom slučaju razgovorima će biti obuhvaćeni predstavnici preduzetnih aktiva Saveza omladine, sekretari osnovnih organizacija Saveza komunista i presednici preduzetnih odbora ili podružnica Saveza sindikata. Sve ove razgovore vodiće dve grupe ativista političkog aktiva Opštinskog komiteta Saveza komunista a zatim sačiniti iscrpan materijal koji će predstavljati osnovu za izradu analize o nekim problemima omladine.

Očekuje se, s pravom, da će sednica Opštinskog komiteta na kojoj će se razmatrati ova problematika predstavljati   prekretnicu u odnosu Saveza komunista prema problemima omladine, koji će u sebi sadržati više sistema, prilaženje sa više izučavanja a manje neosnovanog kritikovanja omladine i njene aktivnosti, jednom rečju članovi Saveza komunista naći  će se u situaciji da budu neposredno odgovorni za dalju aktivnost i vaspitanje mladih, na šta ih najdirektine obavezuje Rezolucija i drugi materijali Osmog kongresa Saveza kumunista Jugoslavije.

Naše novine

Za NAŠE Novine

To što sajt novibechej.com ima prilike prezentovati NAŠE Novine od prvog do poslednjeg broja, prvenstveno treba da smo zahvalni Aleksandru Radakoviću - Aci (1939-2019), koji je sačuvao sve brojeve i ukoričio ih u štampariji 1 Maj, gde je jedno vreme bio u stalnom radnom odnosu. Zahvalni smo i Acinoj supruzi Vidosavi (Mijatov) Radaković, što nam je dozvolila digitalizaciju ove za Novi Bečej vredne zaostavštine kako bi bila dostupna svim zainteresovanima.