Skidanje useva sa uzurpiranih površina

Skidanje useva sa uzurpiranih površina

Novobečejska lokalna samouprava privela kraju akciju "skidanja" useva sa uzurpiranih površina.

Na osnovu novog zakona o poljoprivrednom zemljištu, lokalne samouprave imaju obavezu da skinu useve sa parcela koje nisu izlicitirane, a uzurpirane su. U skladu sa tim je delovala i novobečejska lokalna samouprava, a zamenik predsednika opštine Novi Bečej Branko Svilengaćin kaže da su nakon ubiranja žita od pre četiri meseca, sada na redu bili suncokret i kukuruz.

- Skidani su usevi sa uzurpiranih površina u vlasništvu RS, odnosno opštine Novi Bečej.

Svilengaćin se ujedno zahvalio ogromnoj većini poljoprivrednika koji su svoje pravo da zakupe zemlju ostvarili na legalan način, što je standard koji bi svi trebalo da primenjuju.

- Pozivam sve poljoprivrednike da iskoriste 12.500 hektara zemlje, koliko opština Novi Bečej ima i u narednim krugovima je izlicitiraju za sebe.

„ Podsećamo, iz resornog ministarstva je rečeno da će svi koji ilegalno poseju njivu, morati da plate kaznu u visini trostrukog iznosa prosečnog zakupa zemljišta na teritoriji tog okruga. Uz to, svi usevi će biti' "skinuti'", a izgubiće pravo da ikada zatraži zakup državnih oranica.

U novobečejskoj opštini aktivnosti skidanja useva sa uzurpiranih površina počele su 26. juna.

Identifikovani problemi u opštini Novi Bečej

Identifikovani problemi u opštini Novi Bečej

Opštinu Novi Bečej nedavno je posetio Vladimir Galić, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine koji je u razgovoru sa čelnicima lokalne samouprave pokušao da identifikuje i iznađe rešenja za probleme sa kojima se opština suočava. Galić je istakao kako Novi Bečej ima značajne probleme sa divljim deponijama i otpadnim vodama.

- Ima 13 divljih deponija, a u dve mesne zajednice uopšte nema kanalizacije, samo septičke jame. Sam Novi Bečej je pokriven sa svega 60 posto kanalizacione mreže."

Građevinski i javni radovi u opštini Novi Bečej

U Novom Bečeju su u toku radovi na izradi fekalne kanalizacione mreže Šušanjskog sliva i to u ulici Čika Ljubina ka ulicama Ive Lole Ribara, JNA, Narodnog Fronta i Petefi Šandora. Zati'm u ulici Narodnog Fronta do Zmaj Jovine i Njegoševe i ulica Njegoševa od ulice JNA do Petefi Šandora.

Ovo praktično znači oko 140 priključaka na sistem fekalne kanalizacione mreže. Ukupna dužina sekundarnih kolektora u pomenutim ulicama iznosi oko 1.900 metara, a vrednost radova je 12,370.000 dinara.

Javni radovi u opštini Novi Bečej

Kako ističe Ranko Janjić, koordinator Javnih radova, ove godine su NSZi opština Novi Bečej odvojile 3,8 miliona dinara za ovu svrhu, s tim što je opština učestvovala sa još 1,5 miliona dinara za materijal. Angažovano je 57 osoba, a samim radovima je obuhvaćeno mnogo objekata, institucija i javnih površina.

Novi Bečej "Grad u fokusu 2016"

Na konkursu raspisanom od strane Ministarstva kulture i informisanja, projekat "Prošlost u sadašnjosti kao zalog budućnosti'" doneo je Novom Bečeju titulu "Grad u fokusu 2016" i preko 56 miliona dinara namenjenih finansiranju brojnih aktivnosti', manifestacija i infrastrukturnih radova.

U novobečejskom Domu kulture će se uraditi i opremiti multimedijalni prostor (bivša diskoteka), u Narodnoj biblioteci je u planu saniranje stepeništa i zida i postavljanje rampe za osobe sa invaliditetom, srediće se sprat Žitnog magacina, formiraće se "kulturni inkubator" (Tursko-bečejska štedionica), urediće se galerija i biblioteka u Banatskom kulturnom centru, u muzeju Glavaševa kuća u planu je elektronsko uvođenje evidencije, a u muzeju "Žeravica" će se raditi na uređenju etno kuće.

Dom kulture u Novom Bečeju bi do kraja sledeće godine trebalo da dobije jednu modernu, multifunkcionalnu i multimedijalnu salu sa konferencijskim i galerijskim prostorom.

Projektom je predviđeno adaptiranje prostorija bivše diskoteke. Građevinski radovi koji podrazumevaju kompletno opremanje vrede oko 15 miliona dinara, a nešto preko 7 miliona je predviđeno za kupovinu opreme.

Sala je zamišljena kao jedan veliki prostor pregrađen staklenim panelima koji se po potrebi mogu otvarati i zatvarati. Jedan deo će biti galerijski i njegova svrha će biti pružanje informacija o kulturnim, istorijskim i turističkim činjenicama u opštini, dok će se u drugom, konferencijskom delu održavati konferencije, radionice i prezentacije.

Gospojina 15 miliona jeftinija

Predsednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović je 19. septembra predstavio rad lokalne samouprave u prethodnih 100 dana, odnosno od momenta stupanja na vlast, pa sve do sada. Sastanku su prisusutvovali još i Branko Svilengaćin, zamenik predsednika opšti'ne i Matija Kovač, poslanik u skupšti'ni AP Vojvodine.

Maksimović je objavio podatke o prihodima i rashodima prošlogodišnjih i ovogodišnjih Velikogospojinskih dana. Na priloženim dokumenti'ma se vidi da je ove godine manifestacija "koštala" nešto preko 19 miliona dinara, dok je prošle godine taj iznos bio oko 34 miliona. To znači da je ove godine manifestacija bila jeftinija za više od 15 miliona dinara.

- Po prvi put je opšti'nska uprava podnela finansijski izveštaj za manifestaciju Gospojina. Rezime toga je da je manifestacija 2015. godine koštala 34,765.236 dinara, a ove godine 19,317.481 dinar, čime smo pokazali kako domaćinski može da se upravlja budžetom opšti'ne. Čak su i prihodi nešto povećani ove godine iako je manifestacija bila kraća za jedan dan u odnosu na prošlu godinu."

Maksimović se dotakao i problema kanalizacione mreže, kojom je Novi Bečej pokriven sa svega 60 posto, što je niža stopa od dozvoljenog.

- Nastavljena je izgradnja fekalne kanalizacije u delu Šušanjskog sliva, a vrednost radova je 14,844.367 dinara. Ukratko, za 100 dana vlasti imamo 105 miliona dinara za investi'cije, što je za ovako malu opštinu izuzetan napredak.