Dugovanja novobečejskog Doma zdravlja preko 130 miliona dinara

Državni sekretar ministarstva zdravlja Republike Srbije Ferenc Vicko nedavnoje posetio novobečejski Dom zdravlja. O problemima u radu ove ustanove, teškoj finansijskoj situaciji i mogućim rešenjima razgovarao je sa predsednikom opštine Novi Bečej Sašom Maksimovićem, njegovim zamenikom Brankom Svilengaćinim i v.d. direktora Doma zdravljalvanom Zecom.

Branko Svilengaćin, zamenik predsednika opštine Novi Bečej je naglasio da su dugovanja Doma zdravlja trenutno preko 130 miliona dinara i da su "nasleđena" iz perioda prethodnog rukovodstva. Svilengaćin je dodao da je za lokalnu samoupravu to nerešiv problem zbog nedostatka sredstava, kao i da je primarni cilj zaustavljanje rasta dugova.

Ferenc Vicko, državni sekretar Ministarstva zdravlja rekao je da će se potruditi da se u okviru republičkih i pokrajinskih nivoa vlasti, podigne kvalitet pruženih usluga pacijentima, a da je sada potrebno smanjiti sve izdatke prema ministarstvu i fondu, s ciljem da se ova zdravstvena ustanova izvuče iz dugova.

Poslovni forum u Segedinu

Poslovni forum u Segedinu

Predsednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović, njegov zamenik, Branko Svilengaćin, kao i pokrajinski poslanik, Matija Kovač, prisustvovali su Mađarsko- srpskom poslovnom forumu za komore i preduzeća, koji je, u organizaciji Mađarsko-srpske trgovinske i industrijske komore i Trgovinsko-industrijske komore Mađarske, održan u četvrtak 10. novembra, u Segedinu.

Tom prilikom je za decembar dogovorena poseta predstavnika mađarske firme „Altherm" Novom Bečeju, u okviru koje će se voditi razgovor o mogućem otvaranju pogona ove firme u našoj opštini za sklapanje kotlova za grejanje.

4. sednica Skupštine opštine Novi Bečej

U okviru 4. sednice Skupštine opštine Novi Bečej odbornici su raspravljali i odlučivali o ukupno trideset šest tačaka dnevnog reda, a između ostalog usvojili su devetomesečni izveštaj o prihodima i rashodima budžeta opštine u ovoj godini, zatim rebalans budžeta opštine za 2016. godinu, smenjivani su i imenovani čalonovi Nadzornih i Upravnih odbora javnih preduzeća i škola u opštini, a došlo je i do razrešenja direktora JP „Komunalac", Miloša Zvekića, na čije mesto je imenovan, kao v.d. direktora Vladimir Radišić.

Odbornici su na 4. sednici Skupštine opštine, između ostalog, usvojili i odluku o usklađivanju osnivačkog akta JP „Direkcija" sa zakonom o javnim preduzećima, promen pretežne delatnosti i poslovnog imena, kao odluke kojima se definišu finansiranja sufinansiranja iz budžeta opštine u oblasti kulture, sporta i programa udruženja. Razmatran je i izveštaj o sprovedenom postupku skidanja useva sa uzurpiranih površina državnog poljoprivrednog zemljišta.

Prihod od "skinutih useva" blizu 2 miliona dinara

Branko Svilengaćin

Zamenik predsednika opštine Novi Bečej, Branko Svilengaćin, predstavio je izveštaj o postupku skidanja useva sa uzurpiranih poljoprivrednih površina u državnoj svojini, na teritoriji novobečejske opštine.

Prema izveštaju komisije, sa ukupno 29,3757 hektara uzurpiranih površina ostvaren je ukupan prihod od 1.862.980,40 dinara. Nakon odbijanja troškova radova u vezi sa skidanjem useva, u budžet republike Srbije je uplaćeno 1.158.652,60 dinara. Lokalna samouprava u Novom Bečeju je u svoj budžet ovim putem unela 463.461 dinar, a novac će biti utrošen za poboljšanje sistema protivgradne odbrane i rad angažovanih strelaca.

Branko Svilengaćin je ovom prilikom pozvao sve poljoprivrednike sa teritorije opštine da legalno zakupe zemljište, te izrazio očekivanje da će u narednom periodu sistem zaštite od uzurpacije državnog zemljišta još bolje funkcionisati i da će se ova pojava, u što većoj meri, umanjiti.

Mirović u radnoj poseti opštini Novi Bečej

Opštinu Novi Bečej nedavno je posetio predsednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine, Igor Mirović.

Mirović je ovom prilikom rekao da se delegacija Pokrajinske vlade na sastanku u Novom Bečeju dogovorila sa predstavnicima lokalne samouprave da zajednički finansiraju izgradnju industrijskih zona kao i da se nada da će do kraja 2017. godine biti spremne dve od četiri industrijske zone.

Poseta se nastavila obilaskom dvorca Hertelendi u Bočaru gde radovi na adaptaciji već duže vreme stoje, a čije renoviranje je trebalo da bude završeno 2011. godine i gde je trebalo da bude smešten centar za decu sa smetnjama u razvoju.

Predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović je naglasio kako veruje da će ovaj objekat u narednih nekoliko godina da se privede adekvatnoj nameni, ukazujući pre svega na razvojnu šansu Bočara jer bi deo Ijudi ovde bio zaposlen, a poljoprivrednici bi imali šansu da plasiraju svoje proizvode.

Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović naglasio jeda se pitanje Hertelenda može rešavati isključivo sistemski i da to zahteva vreme i strpljenje. Upitan o potencijalnim rokovima završetka radova, on je rekao i da je to teško precizno odrediti u ovom trenutku, te da ne veruje da "objekat u punom sjaju možemo imati pre kraja 2018. i početka 2019. godine."