Saša Maksimović: Transparentno i štedljivo i u 2017.

Povodom završetka kalendarske, odnosno, budžetske godine, Saša Maksimović, predsednik opštine Novi Bečej se osvrnuo na postignute rezultate i ukratko dotakao predstojećih ciljeva i zadataka lokalne samouprave u narednom periodu.

"Pre svega, moram podsetiti na oko 160 miliona ugovorenih obaveza nasleđenih stupanjem na vlast, i još 130 miliona dinara duga Doma zdravlja. To je ozbiljan problem za opštinu Novi Bečej i bitno je da građani budu upoznati sa tim. Deo toga je do sada "ispeglano", a ostaje nam da naredne godine pokušamo da rešimo možda i ceo dug od 160 miliona dinara. Zateklo nas je još i 40 miliona duga JP "Komunalac" iz Novog Bečeja, što je sve zajedno, 330 miliona", rekao je Maksimović rezimirajući zatečeno stanje u opštini Novi Bečej. On je naglasio i da se problem Doma zdravlja ne ogleda samo u ti'h 130 miliona duga, već i u nesnabdevenosti apoteka lekovima, kao i u činjenici da ceo teret dugovanja pada na opštinu Novi Bečej. Sa druge strane, podsetio je i da se očekivalo da će dug "Komunalca" biti' znatno manji, ali je revizijom utvrđeno da on iznosi oko 40 miliona.

U 2016. godini brojne investicije

Uprkos zatečenim dugovima, lokalna samouprava se može pohvaliti zavidnim ulaganjima i investicijama.

"Urađena je saobraćajnica u industrijskoj zoni u Novom Miloševu, a završena je i prva faza industrijske zone u Novom Bečeju. Takođe, pozitivna vest je i da smo prodali prvi plac u industrijskoj zoni u Novom Miloševu.", kazao je predsednik Maksimović, pojasnivši da je želja investitora bila da to bude upravo u ovom naseljenom mestu opštine. "Taj investitor je iskazao želju i da već do kraja 2017. godine počne sa radom, kada bi negde oko stotinjak ljudi dobilo posao. Pri tom smo vodili računa da zaštitimo državnu imovinu, ugovor je potpisan, sredstva u iznosu od 1.500.000 dinara su prebačena budžetu opštine Novi Bečej za taj plac u industrijskoj zoni s tim što je do dobijanja dozvole, parcela u vlasništvu opštine gde čak ni sud nije potreban, te opština može u svakom trenutku da povuče svoju odluku i vrati svoju imovinu. Tek kada se fabrika napravi, kada dobije upotrebnu dozvolu, taj plac postaje njegov", ističe Saša Maksimović.

Govoreći o drugim uspesima u proteklom periodu, prvi čovek novobečejske opšti'ne je podsetio na projekat "Grad u fokusu" kojim su od Ministarstva kulture i informisanja obezbeđena ukupna sredstva od 63 miliona dinara sa učešćem opšti'ne, odnosno, 56 miliona neto.

"U sledećoj godini nas po ovom projektu očekuju značajne investicije, a deo je već realizovan ove godine. U pitanju su infrastrukturna i kulturna ulaganja. Urađena su 2 kilometra kanalizacije u vrednosti od 12 miliona dinara i rekonstruisan je vodovod u ulici Brigadira Ristića i Štrosmajerovoj ulici". Kao posebno bitno, Maksimović je naveo i činjenicu da je objekat Žitni magacin u Novom Miloševu pribavljen u javnu svojinu. Dodatni uspeh je i to što je opština uspela da kupi taj objekat po ceni nižoj od procenjene čime je ostvarena značajna ušteda. U okviru ovog projekta, opredeljena su sredstva i za radove na Domu kulture,

Turskobečejskoj štedionici, Vatrogasnom domu, kao i Narodnoj biblioteci.

Mere štednje novobečejske opštine

Saša Maksimović je istakao i značajne uštede tokom manifestacije "Velikogospojinski dani". "Prvi put transparentna manifestacija, sa značajnim uštedama u budžetu, što se odmah da videti. Sa 36,5 miliona koliko je koštala prošla, došlo se na oko 19,5 miliona dinara, ove godine. Finansijski izveštaj Gospojine se nalazi na sajtu opštine, tako da građani po prvi put imaju uvid u celu manifestaciju."

Kao jedan od bitnijih uspeha, on je naglasio i ski d a n j e u seva sa uzurpiranih parcela u javnoj svojini, čime se, kako on kaže, značajno uradilo na uvođenju pravnog sistema i principa pravne države u našoj opšti'ni. Prema izveštaju komisije koja se bavila ovim pitanjem, a koji je građanima u celosti dostupan na internet stranici opšti'ne Novi Bečej, sa 29,3757 hektara uzurpiranih površina ostvaren je ukupan prihod od 1.862.980,40 dinara.

Predsednik opštine Novi Bečej je istakao i rešavanje problema divlje deponije u Bočaru, podsetivši da rad lokalne samouprave nije ograničen samo na manifestacioni turizam.

"Trudićemo se da u 2017. godini značajno unapredimo sve aspekte života, od industrijskog, privrednog, kulturnog, a svakako i infrastrukturu i turizam" rekao je on, dodavši: "Ono što nas očekuje u narednoj godini jeste rekonstrukcija vodovoda u naseljenim mestima, završetak te prve faze industrijske zone u Novom Bečeju. Ostalo je da se uradi još javna rasveta i, eventualno, dovlačenje optičkog kabla čime će ta faza biti kompletirana."

Prvi čovek Novog Bečeja je takođe ukazao i na mere štednje. "One se ogledaju u tome da se ne organizuju bespotrebne manifestacije s jedne strane, a sa druge strane, u sprečavanju besomučnog trošenja para, što je do sada bio slučaj. Dosta toga je uštedela opština i na bespotrebnim putovanjima, bespotrebnim manifestacijama. Nisu sve one, možda, bespotrebne, ali su neprimerene sadašnjem vremenu", naglasio je Saša Maksimović.

U pogledu planova za 2017. godinu, predsednik opštine bio je prilično suzdržan: "Ja zaista ne volim da dajem obećanja. Mi ćemo se truditi da sve planirano i ispunimo. Imamo jedan obiman plan za 2017. godinu, ali, ne bih da dajem unapred nikakva obećanja". On je još jednom podvukao kao ključan problem servisiranja dugova Doma zdravlja, kao i problem nenaplaćivanja potraživanja za isporuku gasa domaćinstvima i privredi, čime su nastali veliki gubici u "Komunalcu", usled kojih preti realna opasnost da Novi Bečej ostane bez gasa i zbog čega je rešavanje ta dva problema jedan o ključnih strateških ciljeva lokalne samouprave.

Povezani članci