Kancelarija "Kompreda" u Bočaru

JP „Kompred" iz Novog Miloševa se u poslednje dve godine stara o vodovodu u Bočaru, a spajanjem sa JP „Komunalac" iz Novog Bečeja, zajedničko preduzeće staraće se i o zelenim površinama, grobljima i infrastrukturi. Iz toga razloga opremljena je i kancelarija u centru Bočara, objasnio je Ljubinko Vujanić, direktor JP „Kompred" dodajući da je u ovom naseljenom mestu novobečejske opštine, do sada izgrađen sistem odvođenja atmosferskih voda, uređen je prostor oko eko česme, a urađena je i drenaža. Saniran je i put, koji je propao na jednoj deonici, iz temelja, u dužini od dvadeset metara.

Razvijati sva naseljena mesta opštine

Predsednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović nedavno je istakao i da je cilj da se sva naseljena mesta opštine ravnomerno razvijaju, i da, pored Novog Bečeja, treba ulagati i u Bočar, Kumane i Novo Miloševo. U Bočaru će se popraviti stara i postaviti nova rasveta. Na redu je i postavljanje novih kandelabara kod javne česme, zatim rasvete u dvorištu bioskopa i parka kod ambulante. Izvršiće se i popravka javnog toaleta na stadionu, a svakako je bitno naglasiti i da će se čistiti divlja deponija, za šta je obezbeđeno preko milion dinara.

Povezani članci