Kritički pogled na stvarnost u obrazovanju iz ugla jednog direktora škole

Sve je više zastrašujućih vesti po novinama o nasilju po školama i to ne samo o vršnjačkom nasilju nego i nasilju učenika prema nastavnicima. Osnovna škola "Miloje Čiplić" je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije bila jedna od 17 škola uzoraka u Srbiji u kojoj je vršena analiza digitalnog nasilja među učenicima. Tim povodom obavili smo intervju sa direktorkom škole Zoricom Garčev, koja je pokušala da nam rasvetli pozadinu ovakvih slučajeva iz njene perspektive.

Šta je po vama glavni razlog za sve češća nasilja koja se javljaju po školama?

Uopšteno rečeno za to postoji više krivaca i objektivnih faktora. Zakon je u velikoj meri, na strani učenika kao krajnjeg produkta sistema obrazovanja i vaspitanja dok su školama kao ustanovama, nastavnicima i samim direktorima u većini slučajeva, ovlašćenja u velikoj meri veoma ograničena. Primera radi, ako učenik učini neku od težih povreda obaveza učenika, koja su isključivo zakonom regulisana, nastavnik i pedagoško-psihološka služba, mogu samo informativni razgovor da obave sa učenicima jer za analizu samog događaja i kažnjavanje krivaca za učinjenu povredu, škola je je u obavezi da postupi po sledećoj proceduri: nastavnik koji je svedok celog slučaja ili odeljenski starešina moraju da upravi škole dostave pismenu izjavu u kojoj se navodi o kakvom incidentu je reč, na osnovu toga direktor zaključkom pokreće disciplinski postupak, polom se pisanim putem u zakonskom roku obaveštavaju roditelji o pokretanju disciplinskog postupka u kojem se roditelji učenika obaveštavaju o tačnom datumu i satnici zakazanog ročišta.Tako se pozivaju i učenici-svedoci. Na zakazano ročište učenik je u obavezi da dođe u pratnji roditelja. Tada pred disciplinskom komisijom koju čine, direktor, sekretar, stručni saradnik i odeljenski starešina kao i predmetni nastavnik na čijem času je došlo do incidenta, učenik daje izjavu koja ulazi u zapisnik .Tada se učenik samo saslušava i na osnovu svih prikupljenih izjava, posle ročišta, disciplinska komisija raspravlja o kazni koja učeniku sledi. Postoje u pitanju teža povreda obaveza učenika, kazna može biti Ukor nastavničkog veća i jedinica iz vladanja ili Ukor direktora i dvojka iz vladanja što iziskuje sazivanje Nastavničkog veća koje te ocene mora da potvrdi i da da svoju saglasnost glasanjem. Ukoliko Nastavničko veće odluči da je pored ukora, kazna za učenika i premeštaj u drugu školu, roditelj ili starartelj učenika mora da da saglasnost na takvu odluku ili u protivnom učenik se ne sme prebaciti u drugu školu. Priznaćete i sami nimalo jednostavna procedura a diskutabilno je i koliko je u svakom segmentu i opravdana.

Da li smanjena ocena iz vladanja utiče na učenika?

To je ono što je veoma poražavajuće, vrlo često nema nikakvog efekta na učenika iako mu od šestog razreda ta ocena ulazi u prosek i snižava ga, dok u nekim slučajevima snižava i opšti uspeh učenika. Vrlo često se dešava da učenici gotovo i da ne reaguju na sniženu ocenu, posebno ako već imaju slab opšti prosek ocena. Ono što nas kao prosvetne radnike zabrinjava je jedna neobjašnjiva apatija roditelja i u velikom broju slučajeva pomirljivost roditelja sa celom situacijom i sniženom ocenom.

Postoji izvestan broj dece koji svoje ponašanje poprave ali to su oni učenici koji su se u takvoj situaciji zadesili nesretnim spletom okolnosti, dok kod učenika sa ozbiljnim problemima u ponašanju ovo gotovo da nema nikakvog efekta, potpuno im je svejedno, ali to su uglavnom učenici viših odeljenja.

Šta se dešava ako slučaj morate da prijavite policiji?

Policija reaguje na svaki naš poziv i odaziva se ali se tada saslušanje vodi u policijskoj stanici takođe u pratnji roditelja, ali i tu postoji jedan veoma bitan faktor koji otežava situaciju a to je da sa tom decom, razgovor smeju da obavljaju samo oni policajci koji su prošli obuku za rad sa maloletnim licima, i naravno oni slučaj procesuiraju u skladu sa zakonom što je potpuno odvojeno od procesa kažnjavanja u samoj školi. Moram da budem iskrena i da kažem da takvi slučajevi koji se vode na "dva fronta", pri tome mislim na kažnjavanje u školi i procesuiranje od strane policije i po potrebi i proceni tužilaštva i od strane sudskih organa, daju veći efekat ali nisu nažalost baš svi slučajevi posao policije i suda iako spadaju u težu povredu obaveze učenika.

Šta su najčešće teže disciplinske povrede učenika u vašoj školi?

Lakše povrede discipline se kažnjavaju trojkom i četvorkom iz vladanja i takođe od šestog razreda ulaze u prosek. One su regulisane internim Pravilnikom o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika. Teže povrede discipline su isključivo regulisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanaja i vaspitanja. Kod nas su to uglavnom u posledenje vreme krađe, upotreba mobilnog telefona u svrhu prevare u postupku ocenjivanja i najčešće neopravdano izostajanje učenika od preko 40 časova. Za sada imamo sreće da nemamo teških fizičkih ozleda među vršnjacima mada nam se pojavljuju slučajevi psihičkog zlostavljanja medu vršnjacima što obavezno kažnjavamo ako učenici prijave, jer se dešava da neki trpe uvrede i psihičko zlostavljanje a ne prijavljuju ili to učine kada to ode već predaleko. Prosvetni radnici u izvesnim situacijama osećaju da ne mogu mnogo da učine jer, učenika ne smete da izbacite sa časa, ne možete da mu date lošu ocenu ako je nedisciplinovan na času a da pri tome učenici jako dobro znaju svoja prava a svaki put se iznenade kada se od njih očekuje ispunjavanje i izvršenje njihovih obaveza. Sve u svemu nije uopšte danas lako biti prosvetni radnik a biti direktor sa tolikim obavezama i odgovornostima a sa toliko proceduralnih pravila je poprilično stresan i odgovoran posao.

Šta je po vama moguće rešenje ovih i sličnih problema?

Da ne zadiremo preduboko i preširoko u temu jer postoje stvari koje trenutno ne možemo da promenimo, apelujem na roditelje da više kod kuće razgovaraju sa svojom decom, da se interesuju za sva zbivanja u školi i da pravilnim i realnim stavom upute svoju decu na rešenje problema i na ispravno ponašanje i prema zaposlenima u školi i prema vršnjacima. Mislim da u ovom momentu roditelji zajedno sa nama mogu najviše da učine za svoju i našu decu.

Licitacija poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Bolje da su svi nezadovoljni, nego da je neka grupa zadovoljna, to znači da onda nikog nismo favorizovali - Tomislav Ratković

U zgradi Skupštine opštine Novi Bečej 19. februara je održana 13. sednica Opštinskog veća. Na sednici se između ostalog našla sledeća tačke dnevnog reda: Utvrđivanje predloga godišnjeg programa uređenja, zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštine Novi Bečej za 2013. godinu. Od Udruženja stočara prethodno su na više adresa stigle primedbe. Oni se žale na to da u ukupnoj raspodeli zemljišta ni jedan stočar nije dobio ponuđeno zemljište prve i druge klase, osim u tragovima. Žalili su se i na visoke cene za zemljišta od 3 - 8 klase. Oni takođe tvrde daje dobar deo klasa zemlje koje su ponuđene podvodan i nepodesan za obradu.

Tomislav Ratković, zamenik predsednika Opštine rekao je da je ova tačka dnevnog reda dobila pozitivna mišljenja ministarstva poljoprivrede i šumarstva tako da su članovi veća samo prihvatili to pozitivno mišljenje i usvojili program koji je kao i uvek urađen profesionalno bez ikakvih zamerki od strane ministarstva: "Što se tiče glasina koje su se prenosile odnosno nezadovoljstva pojedinih grupacija poljoprivrednih proizvođača, mi smo se zaista trudili da svima izađemo u susret, čak smo i uzimali njihova mišljenja u obzir pri izradi programa i uopšte pri izradi oglasa. Naravno da nismo mogli da uslišimo sve njihove zahteve, našli smo neki kompromis. Oni nisu bili zadovoljni time, pre svega stočari, pa su pokušali preko Srednjobanatskog upravnog okruga i preko još nekih službi da utiču na mišljenje ministarstva , međutim, to očigledno nije uspelo. Ministarstvo je poslalo mišljenje i njima i nama daje program urađen profesionalno i kako treba i da ne postoje nikakvi uslovi za smanjenje zakupnog kompleksa na 25 hektara, već daje 100 hektara zadovoljavajuće u odnosu na površinu koju mi izdajemo na broj šifri koji smo predvideli, tako da te glasine koje se prenose nemaju nikakvog osnova. Utemeljeni su stavovi i mišljenja ministarstva, naš stav koji smo izneli u programu i mislim da ćemo možda nešto malo korigovati i izaći u susret nekim poljoprivrednicima, ali program ovakav kakav je usvojen će ići na licitaciju i na dalje odstupanje u smislu korišćenja poljoprivrednog zemljišta državne svojine."

Tomislav Ratković, je rekao da je bolje što su svi zainteresovani poljoprivrednici nezadovoljni nego daje neka grupa zadovoljna: "Što znači nikog nismo favorizovali ", dodao je da se trude da termin licitacije poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštine bude što pre, ali da moraju da ispoštuju vremenske rokove, tako da se nada da će ona biti organizovana u prvoj polovini juna. Nakon toga stoje usvojena na sednici Veća ova odluka je prihvaćena i od strane odbornika na sednici SO Novi Bečej.

Komentarišući primedbe udruženja stočara Srđan Glavaški, predsednik SO Novi Bečej kaže da interes opštine Novi Bečej nije da se postignu maksimalne cene, nego da se postignu realne cene koje će naši građani moći da plate: "Mi svakako od tih sredstava dobijamo 40%, tako da je nama veći interes da naši građani budu zadovoljni."

Za savršeno cveće - pravilna nega

Zalivanje: Cveću treba obezbediti tokom čitavog vegetacionog perioda dovoljnu količinu kvalitetne vode. Cveće ne trpi isušivanje tako ne trpi i suviše vode u zemljištu. Zalivanje je najbolje vršiti, to je meka voda i cveću najviše pogoduje. Ako nemate kišnice dobro je zahvati i sa odstojalom vodom tj. temperiranom, a na kraju, ako nemate drugog izbora, onda koristite vodu iz bunara ili vodovoda to je najlošija mogućnost. Kvalitet vode je jako bitan.

Da bi vam se biljke što više održale u najboljem stanju neophodno ih je redovno zahvati i i to sa merom. U toku leta i toplih dana ponekad je cveće neohodno zahvati više puta na dan. Da bi to izbegli cveće treba saditi u što veće saksije sa dosta zemlje, tada se zemlja u saksiji sporije suši i cveću obezbeđuje više vlage. Nedovoljna količina vode iscrpljuje cveće i ono se suši. Preterano zalivanje dovodi do zakišeljavanja zemljišta i cveće počinje da žuti, sprečena je apsorcija gvožđe i magnezijuma iz zemlje, cveće potom dobija hlorotične pege i propada.

Zalivanje se preporučuje u kasnim večernjim i još bolje u ranim jutarnjim časovima. Zalivanje praktikujte u toku dana, ako je moguće, sem kada je vreme oblačno tada ga je najbolje izbegavati. Cveće se zagreje i kada ga zalijemo hladnom vodom. Tada doživi temperaturni šok, to pogoduje raznim gljivicama i štetočinama, koje se naseljavaju na cveće koje nema dobru kondiciju.

Borba protiv korova u cvetnim zasadima i žardinjerama: Pored zasađenih biljaka, na cvetnim lejama će se pojaviti i korovske biljke. Sve ono što je niklo, a vi niste posejali ili zasadili, je korov. Korov se uklanja najčešće mehanički, plevljenjem i okopavanjem, a može i hemijskim putem primenom herbicida.

Okopavanje se vrši radi razbijanja pokorice u površnom sloju zemlje, sprečava se isto i isparavanje vlage, okopavanje se primenjuje posle kiše ili zalivanja.

Uklanjanje vršnih pupoljaka: Ako želimo da postignemo kod nekih cvetnih vrsta lep zbijen oblik neophodno je uklanjati vršne pupoljke. Tako podstičemo bočne grane da se granaju i sama biljka postaje gušća sa više cvetnih pupoljaka.

Uklanjanje precvetalih cvetova: Povremeno u cilju što lepše i bujnije biljke neophodno je uklanjanje precvetalih cvetova, pogotovo ako želimo da nam cveće dugo cveta. Funkcija cveta je da se on oplodi i cvet se suši i biljka svu energiju i snagu daje na donošenje semena. Kada poskidamo precvetale cvetove, mi forsiramo biljku da opet cveta, da bi donela seme i tako u krug.

Zaštita: Zaštita je takođe bitna da se biljke štite od parazita, gljiva i insekata. Zdrava biljka dugo i obilno cveta, bolesna biljka ponekad i ne cveta. Za cveće je najbitnija zaštita od gljivičnih oboljenja. To se postiže primenom određenih fungicida. Za zaštitu od štetnih insekata, primenjuju se insekticidi. Zaštita od grinja (to su vrlo sićušni golim okom nevidljivi organizmi) koje takođe prave velike štete kako na cveću, tako i na drveću. Protiv njih se koriste preparati - akaricidi.

Đaci iz Italije oduševljeni Novim Bečejom

"Lepo mirno mesto, ljudi su opušteni. Nismo mogli ni da zamislimo koliko smo slični" - Marija Gracija Salerno, nastavnica prirodno matematičke gimnazije iz Sarna, Italija.

Đaci prirodno matematičke gimnazije iz Sarna u Italiji, koji su ovih dana stigli u Novi Bečej u okviru razmene učenika, provode u našem gradu nedelju dana. U Novom Bečeju su u okviru projekta "Razmena odeljenja" između "Srednje škole Novi Bečej" i škole iz Italije. Đusi Agile-ta, učenica ove razmene smatra da je Novi Bečej jedan od najmirnijih gradova koji je ikada videla: "Mislila sam da je velika razlika između Italije i Srbije, ali nije tako. Veoma smo slični. Ljudi koji su nas ugostili su gostoljubivi i dozvoljavaju mi da radim ono što volim i želim, a to mi se sviđa, jer je ipak velika promena kada odete u drugi grad, a naročito u drugu državu. Čak iako živimo veoma daleko mi smo ipak ljudi. Ljudi su ovde veoma zabavni. U Italiji su mnoge stvari zabranjene i ne mogu izlaziti često, ovde su ljudi toliko slobodni. Ljudi su dobri, prijatni i prihvataju različitost." Lepo mišljenje o našem gradu ima i nastavnica Marija Gracija Salerno, njoj se najviše sviđa naša reka Tisa: "Lepo mirno mesto, ljudi su opušteni. Nismo mogli ni da zamislimo koliko smo slični. To je veoma prijatno, osećamo se kao zvezde grada , svi nas prepoznaju, stoje baš lepo. Volim reku, mislim da je leti ovde veoma lepo. "Po rečima Biljane Banjac, profesorice "Srednje škole Novi Bečej" đaci sa razmene su u obavezi da pohađaju nastavu u novobečejskoj školi kada na programu nisu predviđeni izleti. Ona kaže da ovakve vrste putovanja finasiraju roditelji đaka, ali da je naša lokalna samouprava izdvojila sredstva i pomogla porodicama da lakše podnesu troškove: "Ovo je jedan interkulturalni program koji podrazumeva da se deca upoznaju, da budu smeštena u porodicama u Novom Bečeju, da upoznaju našu kulturu i običaje, da stvore neka nova prijateljstva, kako bi se produbila veza i između naših zemalja". Đaci iz Italije će provesti nedelju dana u Novom Bečeju i imaće prilike da se upoznaju sa lepotama nešeg grada i našom kulturom. Oktobra meseca, grupa đaka koja je sada ugostila Italijane, ići će u povratnu posetu. Ovo je još jedan način širenja multikulturalnosti kroz posete drugim državama, muzejima, kroz upoznavanje istorije i novih prijatelja, što na kraju dovodi do razbijanja predrasuda i stereotipa.

Život on line

Danas se na Internetu može studirati, kupovati, zabavljati, pronaći simaptija...

U 21, veku, uz napredak tehnologije, svet nam je zaista "na dlanu". U udobnosti svojih domova, za računarom, možemo se školovati, raditi, čitati novine, kupovati, postaviti oglas, pričati sa osobama koje su na drugom kraju sveta...

Valentina Moldovanov, iz Novog Miloševa, učenica IV razeda gimnazije kaže da je puno prijatelja upoznala baš putem interneta: "Kada sam počela da igram igricu preko interneta, nisam slutila koliko ću interesantnih ljudi upoznati ovim putem, i to ne samo iz Srbije, nego i iz celog sveta. Sa mnogima sam i dalje u kontaktu, a neki su i došli na moj rođendan prošle godine."

Učenje preko interneta postaje svakodnevna stvar. Svakodnevno se pojavljuju novi sajtovi koji nude naprednije, bolje, jeftinije multimedijalne kurseve. Lako je snaći se, kursevi su podeljeni po nivou znanja, a neki nude i nekoliko besplatnih časova kako bi svako proverio da li je ova vrsta učenja za njih. Teme su razne - osnovni, srednji i napredni kursevi vezani za računar i programe na njemu, internet, učenje jezika...

Jedna od mogućnosti je i posao koji možemo obavljati iz svojih domova. Ovaj deo se odnosi na programere, web dizajnere i ostale kojima je posao za računarom profesija. Sve se ovo postiže uz pomoć "freelance" sajtova u kojima se sreću oni koji nude i oni koji traže posao. Neki od poznatijih su www.odesk.com i www.freelancer.com. Članstvo na ovom sajtu se ne plaća, a registracija je jednostavna za one koji se snalaze za računarom. Više informacija možete pronaći na http://eposao.blogspot. com/2011 /1O/zaraujte-putem-interneta-radeci-od-ku-ce_21.html.

Takođe, program Skype je doživeo veliki napredak. Računari se razvijaju, pa je web-kamera dostupna većini. Moguće je dopisivanje, razgovor putem mikrofona, ili video konverzacija uz solidnu web-kameru. Nalog se lako pravi, i za tren oka možemo pričati sa prijateljima ili članovima porodice na drugom kraju sveta.

Ivanka Radunović, penzionerka iz Novog Bečeja, nedavno je kupila računar kako bi češće bila u kontaku sa bližnjima: "Moji sinovi sa ženama i decom žive u Novom Sadu. Često se posećujemo, ali mi i dalje nedostaju. Zbog toga smo uspostavili kontakt preko Skajpa. Pričamo barem jednom nedeljno, pa mnogo lakše podnosim razdvojenost."

Online kupovina je nešto što je odavno postalo naša svakodnevnica. Malo je sajtova sa kojih se ne može naručiti željena roba, bilo da je to odeća, obuća, telefoni, bela tehnika, sportska oprema, poklon za rođendan, godišnjicu ili neki praznik. Mogućnosti su mnoge, a postoji i mogućnost vraćanja robe ako nismo zadovoljni ili nam ne odgovara. Poručivanje se lako završava, i postoje nekoliko opcija dostave, između kupac sam bira onu koja mu najviše odgovara.

Postoji sistem u okviru online kupovine koji funkcioniše po principu kupona. Osobe koje su na čelu ovih sajtova, u saradnji sa restoranima, kafićima, turističkim agencijama, spa centrima... na sajt postavljaju sniženja u datim objektima. Neki od sajtova posvećeni ovome na koje sam ja naišla su www.popusti.rs, www.popustise.rs, www.grupko.rs, www.kupon.rs , itd...

U maju najživopisniji "Vikend na Arači“

Noć muzeja i Old timer susret privlače pažnju Novobečejaca tokom poslednjih godina, ali je ove godine ipak prava poslastica za sve generacije "Vikend na Arači"

Nemanja Vasković, vd direktor "Turističke organizacije opštine Novi Bečej" kaže da će i ove godine u centru Novog Bečej a biti organizovana izložba old timer vozila koja se u Novom Bečeju održava već 5. godinu zaredom: "11. maja biće organizovan moto show old timer vozila koju organizujemo u saradnji sa old timer udruženjem iz Starog Bečeja. Učesnici nam dolaze iz raznih krajeva Vojvodine, ali i iz inostranstva.

Manifestacija "Noć muzeja" ove godine biće organizovana u 2 muzeja na teritoriji opštine Novi Bečej, jedan je muzej u Novom Bečeju "Glavaševa kuća" i drugi je muzej "Kotarka" u Novom Miloševu. Ideja organizatora ove godine je da predstave život između dva svetska rata i posle 2. svetskog rata. Pokušaće da na interesantan način predstave scene i slike sa korzoa koji je nekad bio centar dešavanja u Novom Bečeju: "Tom prilikom spremamo i izložbu starih plakata između dva Svetska rata, na tim plakatima su najavljivane igranke u Mesnoj zajednici, sportska dešavanja. Te plakate smo našli na tavanu Narodne biblioteke u Novom Bečeju kada je renovirana. Devojke obučene u tradicionalnu narodnu nošnju deliće kokice i limunadu svim posetiocima u "Glavaševoj kući", a u "Domu kulture" će biti organizovana izložba.

25-26 maja će u Novom Bečeju biti organizovan "Vikend na Arači". Nemanja Vasković, vd direktor "Turističke organizacije Novi Bečej" kaže da Arača, crkva iz 13. veka zaslužuje mnogo veću pažnju posetilaca nego što je do sada dobijala: "Ove godine ćemo prvi put pokušati da program sa Arače prenesemo i u Novi Bečej kako bismo svim posetiocima mogli da priredimo što lepšu manifestaciju. Tokom tog vikenda na Arači će goste dočekivati vitezovi, gde će posetioci uz vodiče moći da čuju istoriju ovog Benediktinskog manastira. U to vreme u Novom Bečeju na samoj obali reke Tise biće postavljena replika srednjovekovnog vašara. 25. maja organizovaćemo internacionalno takmičenje u spremanju srednjovekovne hrane. Propozicije su vrlo stroge, moći će da se koriste samo namirnice koje su mogle da se nađu u srednjem veku, nema paradajza, paprike, krompira, vegete i slično". Za ovo takmičenje već su se prijavile ekipe iz Mađarske, predstavnici ambasade Norveške i Švedske takođe će uzeti svoje učešće kao i veliki broj restorana koji u svakodnevnoj ponudi imaju srednjovekovnu hranu. Tokom vikenda na Arači u Novom Bečeju će se privremeno nastaniti stotinak vitezova koji su članovi društva za zaštitu starih običaja, kulture i njihovo delovanje će biti vezano za srednji vek. Oni će u viteškoj nošnji ceo dan na Tiskom keju dočekivati turiste, a turisti će moći uz njihov nadzor da vežbaju gađanje lukom i strelom, kao i sekirom. Takođe će biti organizovana demonstracija 2-3 borbe po uzoru na stara vremena. Ceo događaj će pratiti orkestar srednjovekovne muzike koji će uveče uz logorske vatre održati svoj koncert. "Takođe smo u saradnji sa vrtićima i Narodnom bibliotekom iz Novog Bečeja animirali decu koja će napraviti svoje zamkove od kartona i stiropora na celom šetalištu, gde će za najmlađe posetioce biti organizovane lutkarske predstave. Vikend na Arači će trajati 25. i 26. maja s tim što će veći deo dešavanja biti u subotu 25. maja, a kamp za turiste biće otvoren do nedelje do kasnih večernjih sati.

Istraživači i naučnici prave plan rekonstrukcije Arače

20-ak arheologa, arhitekata, kao i predstavnika "Zavoda za zaštitu spomenika Vojvodine", "Vojvođanskog muzeja" i muzeja iz Mađarske se okupilo u Novom Bečeju sa ciljem da na lokalitetu Arače urade plan detaljne regulacije

Benediktinski manastir iz 13. veka - Arača posetila je u nedelju 21. aprila grupa od 20-ak arheologa, arhitekata, kao i predstavnika "Zavoda za zaštitu spomenika Vojvodine", "Vojvođanskog muzeja" i muzeja iz Mađarske. Oni su se okupili u Novom Bečeju sa ciljem da na lokalitetu Arače urade plan detaljne regulacije. Nemanja Vasković, vd direktor "Turističke organizacije opštine Novi Bečej" kaže da će u toku naredna tri dana biti predlagana rešenja za konačnu rekonstrukciju Arače. Ovom rekonstrukcijom su predviđena izgradnja i restauracija delova manastira i kula koji se trenutno nalaze pod zemljom na tom lokalitetu, što će umnogome povećati turističku ponudu Novog Bečeja: "Ovi ljudi su deo svog života proveli ispitujući lokalitet Arače, tako da su oni najveći poznavaoci samog lokaliteta. Uglavnom su dan proveli u međusobnim razgovorima, podsećanjima na neka ranija iskopavanja. Danas su sa nama bili i istraživači koji su 70-tih godina vršili prve restauracije i iskopavanja na lokalitetu Arače, tako da su se u prijatnoj atmosferi po ovom lepom danu podsetili tih vremena i razmenili mišljenja i iskustva oko arhitekture, perioda gradnje same crkve i celog naselja, i zajedno dobili neke nove ideje kako to naselje delimično da se vrati u prvobitno stanje".

Kartolina Bijači je restaurator kamena i kamene skulpture. Ona je rodom iz Nove Crnje, a trenutno radi u muzeju u Kečkemetu u Mađarskoj. Od 2009-2011 godine ona je ispitivala materijale na Arači. Došla je u Novi Bečej kako bi prezentovala način i rezultate svojih ispitivanja: "Radilo se na ispitivanju svih materijala na Arači, kamen, opeka i malter i na njihovim oštećenjima. Naglasak je na trenutnom stanju Arače i kao drugo, i najbitnije, poreklo kamena, odakle su doneli kamenje, koji je sastav maltera i odakle su dobili pesak, kreč i ostalo. Cilj je zapravo da se vidi šta "Pokrajinski zavod" želi da radi, kakav projekat je u pitanju, kako se može ostvariti taj projekat da bi bio najpogodniju za Araču i za okolinu. Treba da se donesu neki takvi primeri iz Mađarske, koji su pre 20-60 godina urađeni, pa već imamo nekih iskustava, da iznesemo kako loša tako i dobra iskustva, jer imamo i primer dobrog projekta kako bi se moglo uraditi". Očekuje se da u narednom periodu ovaj interesantni lokalitet na teritoriji opštine Novi Bečej ponovo oživi i privuče još više posetilaca.

NIS počeo istraživanje nafte i gasa u Novom Miloševu

Aleksandra Đuričin, predsednica Saveta Mesne zajednice Novo Miloševo kaže da će agencija "Geo-oil" koja se bavi poslovima pribavljanja saglasnosti i isplatom štete stupiti u kontakt sa vlasnicima svih parcela koje su na liniji radova

U sklopu plana istraživanja nafte i gasa u 2013. godini, NIS je pre nedelju dana započeo seizmička istraživanja na području opštine Novi Bečej prema projektu "3D seizmička ispitivanja na istražnom prostoru Novo Miloševo“. Radove na terenu izvode "NIS Naftagas Naftni servisi" i pogon "Geofizički servisi". Prilikom izvođenja radova, neminovno dolazi do određenih vrsta šteta na posedima.

Aleksandra Đuričin, predsednica Saveta Mesne zajednice Novo Miloševo kaže da će agencija "Geo-oil", koja se bavi poslovima pribavljanja saglasnosti i isplatom štete, stupiti u kontakt sa vlasnicima svih parcela koje su na liniji radova: "Oni će pozivati ljude i detaljno ih informisati o načinu utvrđivanja štete i cenovniku po kome se ona isplaćuje. Mesna zajednica učestvuje na taj način što im je obezbedila prostoriju u Mesnoj zajednici ali i obaveštava i poziva sve zainteresovane građane da ih kontaktiraju“. Ovim istraživanjem su obuhvaćene skoro sve parcele u Novom Miloševu.

Predstavnici agencije "Geo-oil" su svakodnevno na raspolaganju građanima. Smešteni su u prostorijama Mesne zajednice Novo Miloševo u kancelariji br 8: "Ljudi iz agencije "Geo-oila" su u Mesnoj zajednici svakog radnog dana od 8-15 časova, mogu svi doći i informisati se" - kaže Aleksandra Đuričin, predsednica Saveta Mesne zajednice Novo Miloševo.

Na području opštine Novi Bečej radovi će se izvoditi u Mesnim zajednicama: Novo Miloševo, Novi Bečej i Bočar. Ova istraživanja imaju za cilj pronalaženje novih ležišta nafte i gasa. NIS već četvrtu godinu ostvaruje stratešku saradnju sa lokalnim samoupravama u Vojvodini.

Obeležen Dan škole "Dositej Obradović" u Bočaru

"Ono što nam je jako drago, da smo mi od 100 učenika u školi, na samoj, bini pojedinačno nagradili 35 učenika, a sa ekipama to je i mnogo veći broj " - Milica Mihajlović

U OŠ "Dositej Obradović" u Bočaru 9. aprila održana je svečanost povodom Dana škole. U prvom delu programa upriličena je izložba u holu škole pod nazivom "Put oko sveta". Na sportskom terenu je održano takmičenje u šutiranju trojki, a u sali bioskopa održanje svečana akademija i prezentacija uspeha učenika.

Milica Mihajlović, direktorka OŠ "Dositej Obradović" kaže da se dan škole svake godine obeležava i da se trude da rad učenika nagrade na najbolji mogući način: "U prvom delu programa nagrađujemo uspešne učenike, ono što nam je jako drago da smo mi od 100 učenika u školi, na samoj bini, pojedinačno nagradili 35 učenika, a sa ekipama to je i mnogo veći broj. Uvek imamo donatore koji su spremni da pomognu, da naša manifestacija bude što uspešnija".

Proslava Dana škole je jedna od najznačajnijih manifestacija u Bočaru, ona je od velikog značaja za đake i za sve zaposlene u školi, ali puno znači i meštanima. Potvrda za to bila je prepuna sala Bočaraca, koji su aplauzom nagradili zanimljiv program koji se odvijao na bini. U programu su učestvovali i predškolci iz Bočara, koji su uspešno pokazali da su spremni da se od naredne školske godine pridruže školarcima.

Posađeno je još oko četirsto jablanova

Osim članova Ekološkog udruženja i radnika Mesne zajednice u akciji sadnje su učestvovali i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Udruženja žena Kumana

U više brojeva Informatora, u izveštajima o aktulenim zbivanjima u Kumanu, pisali smo o sadnji drveća po centru sela i glavnim ulicama. Kako je proleće godišnje doba u kojem se uređuju i sređuju kuće, dorišta, bašte, zelene površine i drugo i ovog puta ćemo o tome.

Naime, u proteklom periodu, u periodu od predhodnog izveštaja do pisanja ove informacije, posađeno je još oko četirsto jablanova. Ovog puta, osim članova Ekološkog udruženja i radnika Mesne zajednice u akciji sadnje su učestvovali i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Udruženja žena Kumana koji su preuzeli i obavezu da u toku vegetacije pregledaju, čuvaju i redovno zalivaju sadnice. I ovoga puta sadni materijal je obezbedio profesor Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" iz Zrenjanina, dr Duško Letić, koji je i organizovao i učestvovao u radnoj akciji sadnje.

Akciji uređenja centra Kumana su se pridružili i učenici 4 razreda Osnovne škole "Milan Stančić-Uča" predvođeni svojim učiteljicama Svetlanom Marinkov i Tanjom Vlajkov. Oni su u parku iza Robne kuće okopavali sadnice uređivali travnjak i cvetne aleje. Deca su sve predviđene zadatke obavila sa radošću, zadovoljna što su sami uređivali prostor koji oni i najvše koriste za igru i šetnju.

Od predsednika Saveta Mesne zajednice Kumane smo dobili informaciju da će se u centru sela, tokom ovog leta, najverovatnije zahvaljujući sredstvima Minstarstva za lokalnu samoupravu, izgraditi eko česma, na zadovoljstvo svih meštana, koja će takođe doprineri lepšem i urednijem izgledu centra Kumana.