Završen atarski put do Dujin salaša - u toku radovi na sređivanju centra naselja

U Kumanu je završen deo atarskog puta do Dujin salaša a u toku je izmuljavanje glavnog kanala za odvod atmosferskih voda iz naselja. U mesnoj zajednici Kumane kažu da su to dva najvažnija projekta u ovoj godini. Pored ovih projekata najponosniji su na deo vodovoda koji su u proteklom periodu uradili, u okviru koga su bili bunari i vodozahvat.

Radilo se i na uređenju parka u centru naselja, a u toku ovih dana organizovan je nastavak radova u delu parkića kod pošte i pijace. U tom delu biće postavljeno novo drveće, klupe i cveće. Većina sredstava za pomenute projekte stiglo je iz pokrajinskog budžeta. Petar llić, sekretar mesne zajednice Kumane, kaže da je urađen projekat za javnu česmu i da sada čekaju da budu odobrena sredstva za njenu realizaciju.

Započeli radovi na popravci puteva

JP„Komunalac" iz Novog Bečeja u ponedeljak 19. marta počeo je sanaciju udarnih rupa u naseljnom mestu Novo Miloševo. Radovi su započeti na raskrsnici ulica Mare Pajić i Drage Stanaćev, a nastavljeni raskrsnicom ulica Mare Pajić i Zmaj Jovine. Za ove radove obezbeđeno je 5 tona hladnog betona, a pored pomenutih raskrsnica popravljene su i ulice 3. oktobar, Marka Oraškovića, Borisa Kidriča i Železničke. Rupe koje su se pojavile na dotrajalom asfaltu predstavljale su problem i potencijalnu opasnost, za bezbednost u saobraćaju. Sredstva za ove radove obezbedila je opština Novi Bečej u saradnji sa Mesnom zajednicom Novo Miloševo. U predstojećem periodu JP„Kompred" se priprema da preuzme održavanje saobraćajnica. Takođe je u toku priprema tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Laze Pajića.

Urađeno je mnogo - idemo dalje

  • Nekvalitetno snabdevanje električnom energijom rešeno je izgradnjom nove centralne trafo stanice i saniranjem elektroenergetske mreže
  • Renovirana je crkva Svetog Nikole u centru Novog Bečeja i još niz verskih objekata
  • Centar grada je posle vrlo dugog perioda dobio novo lepše lice sa renoviranim fasadama
  • Atmosferski i obodni kanali očišćeni i osposobljeni da prihvate i odvedu veče količine vode
  • Izgrađen je nasip na Ljutovu sa ustavom za upuštanje i ispuštanje vode
  • Loša rasveta u celoj opštini potpuno je obnovljena i sada „štedi" energiju i račune za struju
  • Postali smo bogatiji za Zavičajne muzeje „Glavaševa kuća" i „Kotarka"
  • Sigurnost učesnika u saobraćaju poboljšana je izgradnjom raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja na ulazu u Novi Bečei i postavljanjem i dva semafora na najprometnijim raskrsnicama
  • U prethodnih šest godina urađeno je preko 200 projekata kao što su: rekonstrukcija ulica, trotoara, kanalske mreže, verskih objekata, sportskih terena i dečjih igrališta u svim naseljenim mestima

Umesto divljih deponija parkovi i travnjaci

Na izlazu starog puta prema Padeju sa desne strane kod takozvane Peskare urađena je rekultivacija starog kopa koji se vremenom pretvorio u divlju deponiju. Mesto gde su stanovnici Bočara imali lošu naviku da izbacuju čak i životinjske ostatke, koji su mogli da ugroze zdravstvenu bezbednost stanovnika, sada je preuređeno očiščeno i posađeno je 150 topola, tako da će biti pretvoreno u lepu šumicu ili park.

U toku radova očišćene su još tri divlje deponije, a tri napuštene, urušene kuće od naboja su srušene i teren je poravnan. Predsednik mesne zajednice Bočar, Igor Munćan zamolio je građane da poštuju trud koji je uložen u sređivanje naselja i da ne stvaraju više divlje deponije, nego da smeće odlažu na za to predviđena mesta. U isto vreme saniran je i deo Bočara pod nazivom Jamurine. Rukovodstvo Mesne zajednice Bočar takođe budno prati republičke i pokrajinske konkurse i sprema dokumentaciju kako bi obezbedilo što više sredstava za uređenje Bočara.

Počela probna proizvodnja u bivšoj Pobedi

Fabričke hale su oživele, a dvorište fabričkog kruga svako jutro puni se velikim brojem automobila i bicikala

Deo nezaposlenih Novobečejaca je na obuci u fabrici „Serbia manifature", koja če proizvoditi žensku modnu obuču. Fabričke hale su oživele, a dvorište fabričkog kruga svako jutro puni se velikim brojem automobila i bicikala.

Po rečima Senade Slavković, finansijskog menadžera ove fabrike, poslodavaci su predvideli zapošljavanje oko 250 radnika.

Vasiu Marioara Carmen, tehnički direktor iz Rumunije, pomogla je da se pripreme za početak proizvodnje obave što brže i efikasnije. Ona kaže da je zadvoljna dosadašnjim rezultatima priprema za početak proizvodnje i da vlasnici fabrike planiraju da ukoliko bude sve išlo po planu naknadno izgrade još jedan proizvodni pogon koji će dodatno zaposliti određeni broj radnika. Zvanično otvaranje pogona planirano je za kraj apila.

Novobečejske njive ostaju Novobečejcima

To je jedan od načina da se zadrže mlađe generacije, da se prihodi od zemlje slivaju u našu opštinu i zaposli još Ijudi u domaćinstvima poljoprivrednika koji su proširili svoja imanja

Nije se još desilo u Srbiji da se poljoprivrednici dogovore, udruže i efikasno izvedu otkup tako velikog komada zemlje od 1.700 ha po ceni od 7,6 miliona evra. Uspeh je značajan pogotovu kada se uzme u obzir da su za zemlju bili zainteresovani vlasnici velikih firmi poput Delte, MK Komerca, Matijevića i ostalih.

Kada su čuli da će se posle dugo vremena tako velika količina zemlje naći na tržištu poIjoprivrednici su se obratili Milivoju Vrebalovu, predsedniku opštine Novi Bečej sa molbom da ih poveže sa vlasnikom zemlje kako bi ga zajedničkim snagama ubedili da zemlju proda njima.

U početku niko od njih nije verovao u uspeh: „Teško se dogovore i tri čoveka oko nečeg, a ne 60 oko tako važne stvari. U početku ni ja nisam verovao da ćemo uspeti to da izvedemo do kraja, ali Novobečejci su još jednom na najbolji način pokazali ko su. Važno je da zemlja ostane u rukama Novobečejaca. To je jedan od načina da se zadrže mlađe generacije, da se prihodi od zemlje slivaju u našu opštinu a mislim da će se na taj način zaposliti još Ijudi u poljoprivrednim gazdinstvima", rekao je Vrebalov.

Ja sam Novobečejac

Bečejcima samo organizujemo efikasan tim za vođenje grada

lako sigurno ima i Novobečejaca koji misle da je lokalna samouprava sa Milivojem Vrbalovim na čelu mogla da uradi više,  žitelji mnogih opština sa čežnjom gledaju u rukovodeći tim novobečejske opštine, a često su ih i otvoreno i kroz šalu pozivali da se presele malo i kod njih. Tako je stigao i malo neuobičajen poziv predsedniku opštine Novi Bečej, Milivoju Vrebalovu da okupi sposobne Bečejce oko liste Preokret. Lista Milivoj Miša Vrebalov - Preokret za Bečej uz devizu „Da Stari bude kao Novi", u kratkom roku je dobila veliku podršku stanovnika susedne bečejske opštine.

Na pitanje da li to znači da se kandiduje za predsednika opštine Bečej, Milivoj Vrebalov je objasnio da to nije slučaj: „Bečejcima samo pokušavamo da organizujemo efikasan tim za vođenje grada jer su nas pozvali da im pomognemo. Koristi će imati oba Bečeja jer se lakše dolazi do sredstava u evropskim i drugim fondovima ako se gradovi i regije udruže".

Izložba ženskog stvaralaštva - „Dobro za sve"

Izložba ženskog stvaralaštva koja je prvi put organizovana u Omladinskom domu u Novom Miloševu 24. marta ispunila je sva očekivanja. Stolnjaci, jastuci, slike i drugi ručni radovi bili su predstavljeni posetiocima sajma na šarenim štandovima, dok se na bini odvijao muzički i kulturni program. Jasmina Belić, predsednica fo ruma žena i organizatorka sajma ženskog preduzetništva okupila je sve kreativne i vredne žene u opštini Novi Bečej. „Ovo što je danas prikazano ovde je jedan deo onoga čime se naše žene u opštini bave. Nadam se da će se ovo pretvoriti u tradiciju i da će naše žene shvatiti da samo zajedno i udruženo mogu dobro raditi i ostvarivati svoje ciljeve". Na sajmu je učestvovalo 22 izlagačice sa teritorije opštine Novi Bečej. Lokalna samouprava Novi Bečej koja je poznata po tome što veliki značaj pridaje ženskom preduzetništvu, stvaralaštvu i uopšte učešću žena u društvenom životu i vlasti podržala je ovaj skup. Tomislav Ratković, pomoćnik predsednika opštine Novi Bečej, kaže da je ovaj sajam samo deo onoga što lokalna samouprava radi na promociji žena i njihovog rada: „Mislim da se pojavila jedna dobra inicijativa u Novom Miloševu, naše je bilo samo da je podržimo i da je oplemenimo. Nadam se da će u budućnosti to prerastati u tradiciju i da ćemo imati još bolji sajam, ne samo ženskog stvaralaštva nego u opšte ženskog delovanja u opštini Novi Bečej." Cilj ove mani festacije bio je i da se seoske žene i ženska udruženja udruže, ekonomski osnaže i nauče kako da učestvuju u projektima. Skup su pozdravile i podržale i Vesna Šijački, direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Jasmina Zimonjić, iz Pokrajinskog foruma žena.