Zahvalnice policiji

U ponedeljak 3. oktobra, u Svečanoj sali Skupštine opštine Novi Bečej Milivoj Vrebalov, predsednik opštine uručio je predstavnicima policije zahvalnice za izvanrednu saradnju tokom trajanja Velikogospojinskih dana: „Saradnja koju smo imali tokom Velikogospojinskih dana je zaista bila izvanredna, jer mi insistiramo na bezbednosti, a policija da sve tako i bude. Mogu reći da smo izuzetno zadovoljni kako je sve funkcionisalo tokom ta četiri dana. Mi se uvek dičimo time kako se tokom naše manifestacije nikad ne dešavaju incidenti zato nam je izuzetno drago da je i ove godine kao i ranije sve tako dobro funkcionisalo."

On je još dodao da je posebno težak zadatak imala i saobraćajna policija zbog izuzetno velikog priliva vozila u grad. Tomislav Ratković, pomoćnik predsednika opštine za lokalni ekonomski razvoj dodao je da je komunikacija sa svim policijskim službama bila jako dobra: „Kada bi se pojavio i najmanji problem jako brzo smo dolazili do dogovora o njegovom rešavanju i efikasno ga sprovodili u delo. Saradnja sa svim službama na terenu zaista je bila za svaku pohvalu." Zahvalnicu je primio Bojan Marković, načelnik Policijske uprave u Zrenjaninu koji je naglasio da je zadovoljstvo saradnjom obostrano i da policija nema tako dobru saradnju sa svim lokalnim samoupravama. Dobra saradnja Lokalne samouprave u Novom Bečeju i policije od izuzetnog je značaja jer je tokom manifestacije Velikogospojinski dani u Novom Bečeju boravilo oko 180.000 Ijudi.

Uređenje gradskog groblja

Povađeni borovi koji su se osušili od visokog nivoa podzemnih voda, poslužiće kao građa za rekonstrukciju krova na kapeli

Zbog visokog nivoa podzemnih voda i velike količine kiše u 2010. godini, 95 stabala crnog bora na gradskom groblju se osušilo. Od građe koja će se dobiti obradom posečenog drveća biće rekonstruisan i dograđen krov na kapeli na platou iza i ispred objekta. Trenutno je u toku sanacija i rekultivacija zemljišta.

Sofija Blažin, šef zelenila u JP „Komunalac": „Pošto su povađeni borovi a postoji projekat vetrozaštitnog pojasa groblja, za koji su sredstva obezbeđena, do kraja godine ćemo zasaditi drvored „Piramidalnog hrasta" i tuje i nekih dvadesetak sadnica „Močvarnog čempresa", koji jeotporan na visok nivo podzemnih voda.

Predviđeno je projektom da se uradi i drenaža zemljišta da ne bismo došli u situaciju kao što je bilo sa borovima". Pored ovih izmena na gradskom groblju na mestu starog objekta izgrađen je novi sa sanitarnim čvorom za javnu upotrebu kod ulaza iz ulice Milošev put, a uskoro se planira i izgradnja novih kontejnera za odlaganje smeća.

Umesto kriminala druženje i kreativnost

U sali Radničkog univerziteta u Novom Bečeju 12. oktobra 2011. godine održana je prezentacija projekta Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej i prezentacija iskustava opštine Kruševac u radu sa decom rizične grupe ponašanja. Tema okupljanja je realizacija projekta „Klub za decu sa poremećajem u ponašanju", koju realizuje Centar za socijalni rad opštine Novi Bečej u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Slavica Arsenov, direktorka Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej: „Kada smo videli da se broj dece, maloletnih učinioca krivičnih dela, svakim danom povećava prilika nas je usmerila na to da preduzmemo neke ozbiljnije korake, da se angažujemo, da se posvetimo deci i da odvojimo neko vreme u popodnevnim satima da stvorimo preduslov za jedan kvalitetan i ozbiljno osmišljeni rad." Klub za decu sa poremećajima u ponašanju radi svakoga ponedeljka od 14,30 do 17,30 sati gde će na raspolaganju biti savetodavni i individualni rad sa decom i mladima, grupni rad, rad u radionicama, savetodavni rad sa roditeljima i praćenje izrečenih mera i podrška. Očekivani ishod je kvalitetna zaštita dece, formiranje pozitivnih slika o sebi, povećan nivo sigurnosti i bezbednosti u lokalnoj zajednici i ojačani kapacitet roditelja dece i mladih u sukobu sa zakonom. U realizaciji ovog projekta veliku podršku pruža udruženje za zaštitu i unapređenje položaja dece i mladih iz Kruševca sa velikim iskustvom u radu sa decom u riziku.

Savetovalište za odvikavanje od pušenja u Domu zdravlja

Pušači koji žele da se oslobode ove opasne navike i ostave pušenje mogu se javiti na telefon: 773-600, lokal 119 i zakazati tretman odvikavanja, koji može biti individualni i grupni.

U Domu zdravlja od pre dve godine radi Savetovalište za odvikavanje od pušenja. Na ovim sastancima pacijenti dobijaju niz korisnih informacija koje im pomažu da donesu pravu odluku, lakše savladaju krizu ukoliko se javi i istraju u svojoj odluci da ostave pušenje.

Do sada je nekoliko desetina naših sugrađana uspelo da ostavi pušenje na ovaj način. Savetovalište vodi psiholog Marija Teofanovska.

Sanacija fasade zgrade Mesne zajednice

Aktivno u Mesnoj zajednici Novi Bečej

U toku je sanacija i rekonstrukcija zgrade u kojoj se nalaze kancelarije Mesne zajednice, radija Novi Bečej i Direkcijeza planiranje, izgradnju, uređenje naselja i zaštitu životne sredine.

Dotrajala fasada je predstavljala opasnost i za prolaznike jer su se delovi povremeno obrušavali ugrožavajući njihovu bezbednost.

Pored ovih radova u kojima zajednički učestvuju sa ostalim korisnicima, mesna zajednica je postavila fluorescentne metalne stubove na obodu „ležećih policajaca" u cilju zaštite pešaka, regulisanja saobraćaja i zaštite zelenih površina. Mesna zajednica je tokom redovnog održavanja 2.317 ha pašnjaka na kojima je 500 grla goveda, 3.918 ovaca, 30 konja obavila njihovo đubrenje i sredila sve atarske bunare za napoj stoke.

Radoslav Šećerov, zamenik predsednika saveta Mesne zajednice najavio je predstojeće aktivnosti: „Sredstva za navedene radove obezbeđena su iz budžeta mesnog samodoprinosa, ali se trudimo da obezbedimo i druge načine finansiranja pa smo tako učestvovali na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo: za realizaciju aktivnosti finansiranja izrade i revizije investiciono tehničkih dokumenata iz oblasti zaštite voda od zagađivanja fekalnom i atmosferskom kanalizacijom, aktivnosti uređenja atarskih puteva i za izvođenje radova na odvodnjavanju poljoprivrednog zemljišta sliv Burza."

Raspušten Savet mesne zajednice

Zbog velikog nezadovoljstava građana Novog Miloševa radom mesne zajednice i nedovoljnog uvida javnosti u njen rad, osnovan je incijativni odbor novomiloševčana za raspuštanje Saveta mesne zajednice koji je prikupio preko 600 potpisa. Potpisi i zahtev za raspuštanje Saveta dostavljeni su Skupštini opštine Novi Bečej, koja je postupila u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i raspustila savet.

Na sednici Skupštine opštine Novi Bečej, član inicijativnog odbora, Dragan Belić, je izložio o kakvim se nepravilnostima u radu Mesne zajednice radi i zbog čega je pokrenuta inicijativa za njeno raspuštanje. Naveo je da je rad saveta otežavan upornim odbijanjem sekretara Mesne zajednice da se sednice saveta redovno zakazuju. Takođe je naveo da je sekretar Mesne zajednice izabran nezakonito, preglasavanjem, a ne na osnovu konkursa koji je trebao da bude raspisan, zbog neusklađenosti Poslovnika o radu i Statuta mesne zajednice, što ni do danas nije urađeno. Kao posebno veliki problem Belić je istakao netransparentnost u raspolaganju materijalnim sredstvima Mesne zajednice i njihovo nenamensko trošenje zarad obezbeđivanja većine u samom Savetu, bez odluka Saveta mesne zajednice. Na inicijativu poslanika Srpske radikalne stranke dnevni red sednice Skupštine dopunjen je tačkom: Donošenje Odluke o razrešenju Saveta Mesne zajednice Novo Miloševo i obrazovanju privremenog organa mesne zajednice Novo Miloševo, na osnovu čega je skupština imenovala privremeni organ, kako bi se sprečile zloupotrebe i nastavio rad mesne zajednice, do izbora novog saveta. Predsednik Skupštine opštine Novi Bečej, Dobrivoj Raškov, u skladu sa zakonom i u najkraćem zakonskom roku, raspisaće izbore za novi savet mesne zajednice Novo Miloševo.

Projekat „l ja hoću, i ja mogu, i ja znam"

U okviru projekta opštine Novi Bečej „I ja hoću, i ja mogu, i ja znam" u petak 21. oktobra u Crvenom krstu, izvršena je podela paketa deci predškolskog uzrasta romske nacionalnosti. Nosilac ove aktivnosti bila je predškolska ustanova „Pava Sudarski" iz Novi Bečeja. Podeljeno je ukupno 84 paketa garderobe (komplet trenerka, pantalone i majica), a u narednom periodu planirana je podela obuće.

Rada Martinović, majka deteta kojeje korisnik pomoći, kaže da im ovakav vid pažnje puno znači: „Mnogo mi znači ovo što se danas deli, imam dvoje dece a suprug i ja smo nezaposleni, tako da je ovaj paket dosta značajan za nas". Cilj ovog projekta je unapređenje kapaciteta relevantnih lokalnih institucija, odnosno lokalne samouprave, predškolske ustanove, osnovnih škola i romskih nevladinih organizacija za uspešno uključivanje i kvalitetno obrazovanje dece romske nacionalnosti na nivou lokalne zajednice, a direkti korisnici projekta su deca predškolskog i školskog uzrasta. Projekat je realizovan u okviru projektnog ciklusa „Obrazovna inkluzija Roma", a finansira ga iz zajma Svetske banke, Ministarstvo prosvete i nauke, projekat DILS i fondacija REF.

Predsednik opštine Novi Bečej i radnici „Komunaica" zamenili uloge

Predsednik opštine Novi Bečej, Milivoj Vrebalov lično posluživao radnike „Komunalca" u znak zahvalnostizo njihov predan rad

Milivoj Vrebalov, predsednik opštine Novi Bečej u četvrtak 6. oktobra preuzeo je jedno sasvim novu ulogu. Odajući priznanje radnicima Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac" za njihov izuzetan doprinos čistoći grada tokom cele godine, a posebno tokom Velikogospojinskih dana on ih je pozvao na ručak na kome ih je sa svojim pomoćnicima Tomislavom Ratkovićem i Sašom Šućurović lično posluživao. Ovaj lep običaj uveden je pre četiri godine i od tada se svake godine početkom oktobra ponavlja na veliko zadovoljstvo i jednih i drugih.

Gabrijela Poša, radnica JP„ Komunalac": „Jako mi je lepo ovde na ručku, uživam. Drago mi je što nas tako cene i cene naš rad. Jako mi je drago što mogu tako nešto da doživim".

Đurđinka Ristić, radnica JP „Komunalac: „Meni je ovo jako interesantno. Ovo je treći put da sam na ručku koji se priređuje u našu čast i jako sam zadovoljna. Posle svog tog napornog rada ovaj ručak jako prija, i ova atmosfera i ova pažnja ovih naših Ijudi iz opštine, to nam je jedna velika nagrada za sav taj naš trud i veliko priznanje."

U opuštenoj i prijatnoj atmosferi predsednik opštine Novi Bečej, Milivoj Vrebalov i radnici JP „Komunalac" razmenjivali su šale razgovarali o nekim opštim i ličnim problemima koji ih muče.

Milivoj Vrebalov: „Koristim i ovu priliku da se zahvalim radnicima komunalnog preduzeća Novi Bečej i mislim da je to recept i za neke druge opštine i sredine koje se bave ovakvom vrstom organizacija, kao što su Velikogospojinski dani, da imaju tu izuzetno dobru saradnju i da ukažu čast Ijudima koji u trenucima kada mi slavimo vredno i marljivo rade."

Osnovana Komisija za rodnu ravnopravnost

Komisija za rodnu ravnopravnost je skupštinsko telo osnovano sa ciljem da institucionalno obezbedi unapređenje, jačanje i afirmaciju rodne ravnopravnosti. Komisija će, pre svega, raditi na uspostavljanju rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej, a to znači da muškarci i žene imaju jednake preduslove za ostvarivanje Ijudskih prava i da postoje jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom i socijalnom napretku.

Kroz svoje delovanje Komisija će stvarati uslove da muškarci i žene imaju identične mogućnosti da uživaju sve koristi napretka jedne zajednice i da se unapredi ekonomski položaj žena. Članovi Komisije sastaju se po potrebi, a prema planu rada i aktivnosti.

Obeležena Dečja nedelja

U četvrtak 6. oktobra povodom obeležavanja Dečje nedelje predsednik opštine, Milivoj Vrebalov primio je predstavnike školske i predškolske dece u svečanoj sali Skupštine opštine Novi Bečej. Dečaci i devojčice su predsedniku opštine preneli svoje probleme i predstavili uspehe i način rada. Dogovaralo se o popravci nekih sportskih terena u školama, obezbeđenju prostora u kome bi se smestili bicikli u novomiloševačkoj školi, obezbeđivanju mreže i trenera za odbojku za Kumančane...

Milivoj Vrebalov je deci i nastavnicima rekao da se na poboljšanju uslova života dece ne radi samo u tih nedelju dana Dečje nedelje, nego tokom cele godine: ,,Ja vas ne bih sad podsećao šta se sve uradilo u proteklim godinama po školama, počevši od bočarske pa sve do kumanačke. Takođe se radilo i u predškolskim ustanovama. Pokušaćemo da u narednom periodu nastavimo tim tempom, koliko nam to sredstva budu dozvoljavala. Recimo da se promene prozori u Kumanu u sali, da se uradi grejanje u osnovnoj školi „Josif Marinković". Svetla su urađena u kumanačkoj školi, prozori promenjeni u Bočaru, ali ima još dosta toga što bi se moglo uraditi." On je takođe zamolio predstavnike dečaka i devojčica da se tokom cele godine ne ustručavaju da daju različite inicijative. Podsetio je na primer skejt parka kada su inicijatori prikupili veliki broj potpisa svojih vršnjaka kako bi lokalna samouprava obezbedila skejt park, što je nakon toga i realizovano. Sva prisutna deca su zatim imala prilike da posete prostorije iz kojih se rukovodi poslovima opštine Novi Bečej. U toku Dečje nedelje u školama i vrtićima su organizovane različite aktivnosti kako bi se ona obeležila, između ostalog predškolska deca su posetila i JP „Radio NB" i OŠ „Miloje Čiplić".