logoban

Registrovani korisnici imaju pristup celokupnom sadržaju sajta, bolje rezultate pretrage, mogućnost komentarisanja članaka, kvalitetnije fotografije i druge pogodnosti. Kako da se registrujem?
 

Efikasniji servis građanima i investitorima - Zoltan Gujaš, direktor Direkcije

Izlazak u susret investitorima i olakšavanje dobijanja potrebnih dozvola, najbolji je poziv za nova ulaganja.

Javno preduzeće „Direkcija za planiranje, izgradnju, uređenje naselja i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej" od pre mesec dana ima novog direktora. Godinu dana nakon što je obavljao funkciju vršioca dužnosti, Zoltan Gujaš imenovan je i za direktora ovog javnog preduzeća.

Činjenica da je po brzini izdavanja građevinskih dozvola Srbija na 176 mestu od 183 zemlje na listi Svetske banke motivisala ga je da u našoj sredini to pokuša da promeni: "Da bi dobili dozvolu, ulagači moraju proći 20 procedura gde čekaju, u proseku, 179 dana. Mislim da je to poražavajući podatak koji treba sve nas da zabrine s obzirom na to da vlada ekonomska kriza i da investitora ima jako malo. Pokušavamo da pronađemo načine da što više olakšamo investitorima da dobiju potrebne uslove i dozvole kako bi uložili pare baš u Novom Bečeju. Kao neko ko je svo radno iskustvo stekao u privatnom sektoru razumem problematiku korisnika naših usluga. Potrebno je da budemo fleksibilni, jer je to najbolji poziv za nova ulaganja" rekao je Zoltan Gujaš.

U proteklih 12 meseci izgrađena je raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja na ulazu u mesto i asfaltiran je put od kružnog toka do nadvožnjaka. To će omogućiti da se izmesti teretni saobraćaj iz centra grada i iz Čika Ljubine ulice što će povoljno uticati na bezbednost saobraćaja, a dovešće i do ušteda, jer kolovoz neće biti oštećen. Postavljena je crpna stanica za fekalnu kanalizaciju koja se proteže ulicama 7. Jula, J. Marinkovića, Karađorđeve, B. Glavaškog i Štrosmajerove i u toku je tehnički prijem, tako da se očekuje da će se do kraja godine ova kanalizaciona mreža predati na korišćenje JP "Komunalac".

Mnogo se radilo na tehničkim rešenjima odvodnjavanja u celoj opštini. To će se nastaviti i sledeće godine. Zoltan Gujaš ističe da je važno da se i građani aktivno uključe u održavanje kanala ispred svojih kuća, jer će jedino zajedničkim snagama uspeti da se reši taj gorući problem u našoj opštini.

Počela je i naplata dugova iz prethodnog perioda na površinama javne namene za zakup montažnih objekata, terasa, reklamnih oznaka, koji su bili nelojalna konkurencija zakupcima privatnih prostora.

Istovremeno su smanjene cene izdavanja urbanističkih uslova (mišljenje) za legalizaciju objekata izgrađenih bez građevinske dozvole i cene tehničkih pregleda objekata za fizička lica kako bi se proces legalizacije što više olakšao građanima.

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com