logoban

Registrovani korisnici imaju pristup celokupnom sadržaju sajta, bolje rezultate pretrage, mogućnost komentarisanja članaka, kvalitetnije fotografije i druge pogodnosti. Kako da se registrujem?
 

Ostaviću "srce na terenu"

Akcioni plan zapošljavanja u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Iz opštinskog budžeta će biti izdvojeno 3 miliona za programe zapošljavanja, a NSZ daje još 3. To otvara 45 novih radnih mesta.

Na početku godine Milivoj Vrebalov, predsednik opštine Novi Bečej predstavio je građanima politiku i pravce rada lokalne samouprave za 2011-u godinu.

Šta se će se raditi na infrastrukturnom planu?

Poznato mi je da većina građana kao glavni problem ističe podzemne i atmosferske vode. Permanentno radimo na njegovom otklanjanju, a u sledećoj godini ćemo se potruditi da rešimo taj problem u najvećoj meri. Za to smo izdvojili deo budžeta Opštine, a deo sredstava je obezbedio republički i pokrajinski fond. To je posao na kome se stalno mora raditi, ali građani takođe moraju voditi računa i čistiti kanale ispred sopstvenih kuća. Usmerićemo sredstva i u sređivanje prilaznih puteva, staza i održavanje postojeće infrastukture.

Ono što između ostalog zanima poljprivrednike u Novom Bečeju je kada će biti završen nasip na Ljutovu?

Mi smo nažalost imali takav splet okolnosti i vremenskih neprilika da izgradnja nasipa za koji su već obezbeđena sredstva kasni i još uvek nemože tačno da se proceni kada će moći da počnu radovi. Zbog velike količine padavina nasip je samo privremeno saniran, a teren je još uvek nepodesan za izvođenje radova kakve smo planirali. Čim se steknu odgovarajući uslovi i zemlja dovoljno prosuši, počinjemo. Za sada je obavljen postupak javne nabavke i potpisan ugovor sa izvođačem radova „Gornji Banat" iz Kikinde kome je uplaćen i avans. Planirano je da nasip koji će biti izgrađen bude visokog kvaliteta tako da jednom za uvek rešimo taj problem plavljenja zemljišta na Ljutovu. Opština je takođe prihvatila projekat Ministrstva poljoprivrede za dugoročno kreditiranje proljoprivrednih proizvođača u saradnji sa bankama i lokalnim samoupravama pa ćemo i na taj način pokušati u što većoj meri da pomognemo poljoprivrednim proizvođačima.

Šta biste odgovorili građanima koji zameraju što se ulažu velika sredstva u Velikogospojinske dane?

Prvo je važno da svi koji nam na tome zameraju shvate da se iz Opštinskog budžeta za Velikogospojinske dane ne troši ništa i da se u poslednjih nekoliko godina čak dešava da se od manifestacije ostvare sasvim solidni prihodi. Kvalitet manifestacije i rejting koji je postigla sada su dovoljni da sami po sebi da više čak mi i ne zovemo sponzore nego se oni sami javljaju i tako se puni budžet za organizaciju Velikogospojinskih dana. Tu su i ministarstva i sekretarijati koji su prepoznali kvalitet naše manifestacije i pomažu nam da se ona održi. Ono što je još važno istaći je da je ulaganje i rad na pravljenju imidža Novog Bečeja kroz Velikogospojinske dane i druge marketinške akcije počelo da donosi rezultate. Naša ideja je bila da se na taj način privuku investitori i obezbedi otvaranje novih radnih mesta za naše građane. Sada smo u ozbiljnim dogovorima sa nekoliko investitora, jedan od njih je već poznat javnosti to je ,,Deltafarm", a očekujem da će se naredne godine realizovati još neki dogovori pa da konačno uspemo da zaposlimo naše Ijude i znatno smanjimo nezaposlenost.

I u samoj lokalnoj samoupravi kroz različite akcije i u javnim institucijama kao što je Komunalac, osnovne škole... podržava se prisustvo preduzetničkog duha?

Važno je pružiti Ijudima šansu da rade i podsticati preduzetnički duh. Već sam ranije rekao kako su Velikogospojinski dani od manifestacije koja se finansira iz budžeta prerasli u manifestaciju koja ostvaruje solidne prihode. Opština je za sledeću godinu pripremila Akcioni plan zapošljavanja u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Osnovan je Savet za zapošljavanje koji će koordinirati programom. Iz opštinskog budžeta će biti izdvojeno 3 miliona za programe zapošljavanja, a Nacionalna služba će učestvovati sa još 3 miliona. Na osnovu toga biće otvoreno 45 novih radnih mesta: za pripravnike, poljoprivrednike, za samozapošljavanje, zapošljavanje u stalnom radnom odnosu i zapošljavanje invalida. Mnogi građani su takođe prepoznali mogućnost zarade tokom Velikogospojinskih dana i manifestacija tokom sezone i zadovoljni su time.

Koliko vam znače nagrade koje je ste dobili Vi ili Novi Bečej?

lako su i sva visoka priznanja koje smo poslednjih godina osvojili po meni u funkciji marketinga i promocije naše Opštine i na posredan način donose rezultate ja bih sve te nagrade menjao za jednog jakog investitora koji bio tvorio veliki broj radnih mesta i pružio Novobečejcima priliku da sami zarade novac i pristojno od toga žive. Ja svoj život vidim isključivo u Novom Bečeju i zato se sa svojim saradnicima trudim da učinim koliko god mogu da bude lepo mesto za život mene, moje dece i svih Novobečejaca. Kao zaštitni znak Novog Bečeja često se na propagandnim materijalima provlači srce. Kad smo moji saradnici i ja počinjali da se bavimo politikom Novog Bečeja vodila nas je ideja da kao što to kažu sportisti, „ostavimo srce na terenu“ i to pokušavamo kao bivši sportisti da realizujemo i do dan danas. Nekada u tome uspemo, to prepoznaju i drugi onda stižu nagrade, ali najveća nagrada će za nas sve biti da iza sebe ostavimo pristojno mesto za život naših potomaka.

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com