logoban

Registrovani korisnici imaju pristup celokupnom sadržaju sajta, bolje rezultate pretrage, mogućnost komentarisanja članaka, kvalitetnije fotografije i druge pogodnosti. Kako da se registrujem?
 

Radno i svečano u dečijoj nedelji

U Sava centru održana je prva Međunarodna konferencija „Vaspitanje i obrazovanje predškolskog deteta u kontekstu strategije održivog razvoja" na kojoj su se svojim radovima predstavili i naši vaspitači Brusin Dijana, Jockovic Sanja i Blažin Nadica.

Povodom Dečije nedelje, u organizaciji Udruženja predškolskih radnika i Predškolske ustanove „11 april" sa Novog Beograda, 6. i 7. oktobra 2010. godine u Sava centru održana je prva Međunarodna konferencija „Vaspitanje i obrazovanje predškolskog deteta u kontekstu strategije održivog razvoja". Tema konferencije je bila usmerena na prava dece, usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima i predstavljala je podršku savremenoj porodici i budućim generacijama u kreiranju zdravog i kvalitetnog j života. U radu konferencije učestvovali su Miloradović Dragan, direktor Predškolske ustanove „Pava Sudarski" i vaspitači naših predškolskih ustanova. Svojim stručnim radom: Darovito dete u vrtiću predstavila se Dijana Brusin, a radom „Tajna veza-ekologija, zdrava hrana" nastupile su Jockovic Sanja i Blažin Nadica. Dijana Brusin je učesnicima konferencije skrenula pažnju da se uvođenjem inkluzije u vaspitno-obrazovni proces svakom detetu daje šansa da se razvija i raste prema svojim mogućnostima i potrebama, ali iako savremeno društvo egzistira na talentovanim pojedincima, inkluzivni program rada se svodi na podršku deci sa smetnjama u razvoju, a zanemaruju se darovita deca. Svoj doprinos konferenciji dao je i Žarko Obradović, ministar prosvete.

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com