srenhu

Iz političke istorije

Jedan od učesnika dugotrajnih borbi oko upražnjenog mađarskog prestola bio je i srpski plemić Stefan Balentić, potomak uglednog Srbina Tome Balinta i rođak despota Radiča Božića – svi u službi mađarske krupne vlastele, koja je jednim delom bila uz Ferdinanda Habsburga, a drugim delom uz Jovana Zapolju, odnosno prema datoj situaciji prilazila u celini ili delimično – čas jednom, čas drugom pretendentu.

Tako se, na primer, i Stefan Balentić konačno odmetnuo od Jovana Zapolje i prišao Ferdinandu, i za njegov račun topovima napao i zauzeo Novobečejsko vlastelinstvo i utrvrđenje, koja su do tada pripadala jednom od glavnih Zapoljinih pristalica, slavnom Stefanu Verbeciju.

Formalnu predaju Novobečejskog vlastelinstva i tvrđave austrijskom kralju Ferdinandu Habsburgu izvršila je – na osnovu sklopljenog ugovora uz naknadu – udova vojvode Jovana Zapolje kraljica Izabela, zajedno sa svojim sinom Jovanom Sigismundom godinu dana kasnije – 19. jula 1551. godine.

Krajem leta, odnosno početkom jeseni 1551. godine, beglerbeg (koji je, istovremeno bio i rumelijski sandžakbeg) kasnije veliki vezir na Porti (dvoru turskog sultana), Mehmed-paša Sokolović (inače poreklom Srbin iz Hercegovine) krene iz Petrovaradina sa oko 80.000 vojnika u nameri da, zajedno sa ostalim banatskim tvrđavama, zauzme i Novobečejsku tvrđavu.

Događaji 20. i 21. februara i junačka smrt sekretara SKOJ-a

Bila je nedelja uveče dvadesetog februara 1944. godine kada su agenti i policija iz Petrovgrada iznenada izvršili hapšenje u Dragutinovu.

Već oko 6 časova zatvorili su Psoderovu porodicu: Milana i Linu, Ljubicu i Svetozara. Govorilo se da ih je izdao neki njihov poznanik iz Kikinde.

Nešto kasnije u opštinu su sprovedeni i skojevci iz „Plevne“: Vera Mirkova, Branka Stanaćeva, Bojana Lukačeva, Smilja Mirkova i Smiljka Bočarski. Za ovu grupu, kasnije se ispostavilo, Špiler je znao da postoji i radi još od marta 1943. godine ali je iz nepoznatih razloga odlagao njihovo hapšenje.

Male radne organizacije u težem položaju

U okviru široke diskusije o Nacrtima Društvenih planova SFRJ, SRS i APV, prošle nedelje je organizovana diskusija predstavnika poljoprivrednih radnih organizacija o Društvenom planu razvoja AP Vojvodine u periodu 1966-1970. Pored predstavnika poljoprivrednih organizacija sastanku je prisustvovao i Stevan Škrbić, predsednik opštinskog odbora SSRNS Novi Bečej.

Pošto je predsedavajući Inž. Miloš Vijatov upoznao prisutne sa ciljem sastanka razvila se veoma sadržajna diskusija u kojoj su učestvovali predstavnici svih poljoprivrednih organizacija u Novom Bečeju.

Dažbine stanovništva

I. DAŽBINE STANOVNIŠTVA DISTRIKTA

Već je pomenuto da su prava i povlastice stanovništva Distrikta bila uslovljena ispunjavanjem određenih obaveza, koje su bile pretežno izražene u materijalnim i novčanim davanjima, a manje u radnoj snazi. Sve dažbine određivane su u godišnjim obrocima.

1. Glavarina je iznosila 4 forinte za svaku odraslu mušku glavu sa doprinosom za kasarne u iznosu od 2 forinte i 30 krajcara, takođe za svaku odraslu mušku glavu. Sve ovo je moglo biti zamenjeno u proizvodima, i to: 10 požunaca (64,5 mere) pšenice ili 16 požunaca ječma.

2. Zemljarina je iznosila 20 krajcara po jednom jutru.

3. Desetak je davan u određenoj količini ratarskih i stočarskih proizvoda godišnje (oko 108 kilograma ozimi i oko 127 kilograma jarnih useva, i 1,5 krajcara po jednom jagnjetu).

Iz rada Saveta Mesne zajednice u Novom Miloševu

Savet Mesne zajednice u Novom Miloševu održao je ovih dana svoju redovnu sednicu na kojoj je razmatrano izmene predračuna prihoda i rashoda Mesnog samodoprinosa za 1966. godinu i predračuna Mesne zajednice Novo Miloševo za 1966. godinu.

Predsednik Saveta Mesne zajednice, Milenko Pajić, je u svom referatu upoznao prisutne o potrebi izmena predračuna prihoda i rashoda Mesnog samodoprinosa za ovu godinu. Posle vrlo žive diskusije Savet Mesne zajednice usvojio je finansijski plan prihoda i rashoda sredstava Mesnog samodoprinosa za 1966. godinu sa ukupnim prihodima od novih  dinara 683.311,36 i ukupnim rashodom od novih dinara 683.311,36.

Predkongresna aktivnost pri kraju

Na nedavno održanoj sednici Izvršnog odbora Opštinskog odbora SSRNS razmatrao je nekoliko veoma interesantnih pitanja kako za okončanje predkongresne aktivnosti u opštinskoj organizaciji Socijalističkog saveza tako i druga od interesa za rad same organizacije.

Tako je vođena diskusija o prednacrtu Statuta SSRNJ, koja se inače već odvijala u mesnim organizacijama. Stavljene su u osnovi dve primedbe, odnosno izražena su dva mišljenja na odgovarajuće odredbe Prednacrta. Kod odredbe koja predviđa da se u skladu sa Statutom SSRNJ u opštini, srezu, i pokrajini donose pravilnici, a u republikama statuti, smatra se da je potrebno iste menjati u tom smislu što bi se i u republikama donosili pravilnici. Ovo mišljenje proisteklo iz činjenice da su osnovna načela i druga suštinska pitanja regulisana statutom SSRNJ, a oni su jedinstveni, pa bi republike u tom slučaju kao i opštine i druge društveno-političke zajednice donosile samo pravilnike koji bi regulisali organizacionu strukturu i način rada organizacije u republici.

Intenzivne pripreme

Mesec maj kao mesec mladosti biće obležen raznovrsnim manifestacijama u svim mestima naše opštine. U okviru niza manifestacija značajno učešće zauzima i aktiv saveza omladine Osn.šk. „Dr. Đorđe Joanović“ iz Novog Miloševa. Jedna od aktivnosti koja se već priprema je i zabavni program za takmičenje „Tražimo najveseliji aktiv“ koje organizuje Opštinski komitet Saveza omladine. Ovaj program biće izveden 20. maja kada je inače i dan škole, a u njemu će naći mesta veći broj aktivnosti koje su zastupljene u vannastavnim delatnostima učenika.

Na Zlatiboru i Kadinjači

Ovih dana završena je trodnevna ekskurzija slušalaca Večernje političke škole sa teritorije naše Opštine, a koju je organizovao Narodni univerzitet u Novom Bečeju.

Po završetku tromesečnog školovanja i završnih ispita prišlo se planiranju jedne kraće ekskurzije koja bi imala cilj da se slušaoci upoznaju sa itorijskim mestima neše zemlje. Plan ekskurzije je bio: Beograd-Čačak-Titovo Užice-Zlatibor. U ovoj ekskurziji uzelo je učešća 54 člana među kojima se nalazilo i vođstvo puta.

Nedovoljna aktivnost svih članova OK SK na sprovođenju zaključaka

U utorak je održana sednica Opštinskog komiteta SK u sadašnjem sastavu – na sednici je politički sekretar podneo informaciju o aktivnosti članova Opštinskog komiteta u mandatnom periodu od dve godine – podneta je i informacija o sprovedenim pripremama za XV opštinsku konferenciju koja se sutra održava u društvenim prostorijama industrije građevinske keramike „Polet“ u Novom Bečeju.

Na sednici Opštinskog komiteta SK koja je održana u utorak, kojoj su pored članova Opštinskog komiteta SK prisustvovali i sekretari mesnih komiteta razmatrana je Informacija o radu članova Opštinskog komiteta između dve konferencije i Informacija o pripremama za XV Opštinsku konferenciju Saveza komunista.

Informaciju o radu Opštinskog komiteta između dve konferencije, podneo je Politički Sekretar Opštinskog komiteta Milivoj Popov.

Organizovaniji oblici rada

U ovom delu Izveštaja istaknuto je da se organizaciona struktura članstva SK u opštini znatno izmenila u pozitivnom smislu u poslednje dve godine. Tako je u prvom periodu u organizaciju SK prijavljeno 230 novih članova, od kojeg broja 58 žena. I pored toga što su pozitivno ocenjena kretanja na prijemu,konstatovano je takođe da je jedan dobar broj članova CK kažnjen i isključen iz Saveza. Gotovo sve osnovne organizacije su u ovom periodu intenzivno radile na svom organizacionom jačanju i učvršćenju, a što se može zaključiti i iz broja primljenih i isključenih u ovom razdoblju.