srenhu

U Mlekobanatu održana vanredna konferencija Saveza komunista

Za novog sekretara izabran Đura Stanković, a za zamenika Rada Todorović

Krajem prošlog meseca, posle niza sastanaka u Mlekobantu, održana je i vanredna konferencija Osnovne organizacije Saveza komunista. Ona je usledila posle uvođenja prinudne uprave u ovoj radnoj organizaciji, a istovremeno i posle sastanka Osnovne organizacije na kojem je smenjen dosadašnji sekretar Milovan Pejin kao i ceo sekretarijat. Bio je to u isto vreme i dogovor komunista koji je opterećen bremenom teških problema koji proizilaze iz vrlo teške situacije u koju je dovedena radna organizacija, a i problema koji se nalaze unutar same osnovne organizacije, što je na odgovarajući način, srazmerno ulozi Saveza komunista, uslovilo takvo stanje radnog kolektiva u celini.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci