srenhu

Pokret partizana ka Dunavu

Jesen je već nastupila i berba kukuruza bila je u punom jeku. Mnoge njive već su bile ogolele i svaki dan u polju je bilo sve više sadenutih kupa kukuruzovine. Ovo je nalagalo rukovodstvu Severno-banatskog partizanskog odreda najozbiljnije razmišljanje; kako sa ovako brojnim odredom ući u zimu, prezimiti i sačuvati što više ljudi. S druge strane, težilo se produženju oružane borbe i u toku zimskog perioda. Sada je u tom cilju trebalo izvršiti reorganizaciju ali takvu koja bi najviše odgovarala datom godišnjem dobu u terenu na kome se, posle skidanja useva, videlo na desetine kilometara.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci