srenhu

Dobri uslovi za rad

Štamparsko preduzeće 1. maj u Novom Bečeju obavlja sve vrste štamparskih, knjigovezačkih i kartonažnih poslova na teritoriji naše komune. Ovaj mali radni kolektiv sa vrlo skromnim ličnim primanjima radi u dve, a kad priroda posla zahteva, i u tri smene u malim i skučenim poslovnim prostorijama. I pored tako malog prostora ovaj kolektiv je svoj planirani godišnji plan već tri puta premašio. Direktor ovog preduzeća Zoran Petrović, nas je upoznao o procesu njihovog rada gde je između ostalog rekao: „Radimo kako nam uslovi dozvoljavaju i ako u tome nekada imamo mnogo teškoća mi ipak i pored svega toga pazimo na kvalitet svojih usluga jer kod nas je na prvom mestu da kvalitet bude dobar i da zadovoljimo sve prohteve naših poslovnih  saradnika. Štedimo na svakoj strani kaže drug Petrović, a sopstvenom dokvalifikacijom rešavamo strukturu radnog kadra u našem kolektivu. Unutrašnjih rezervi za sada nemamo i ako smo na razim sastancima vrlo dobro proučili privrednu reformu. Što se tiče sirovina tu uopšte ne oskudevamo jer se dobro snabdevamo preko beogradske „Veleprodaje“.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci