srenhu

Bogato i raznovrsno

U Narodnom univerzitetu aktivnost na planu ideološko-političkog obrazovanja odvija se preko Centra za ideološko-političko obrazovanje. Ovaj Centar pruža mogućnost sticanja i proširivanja znanja o savremenom društvenom razvitku, te na taj način omogućava građanima i političkim aktivistima naše komune da aktivno učestvuju u radu i životu iste. Preko Centra za ideološko-političko obrazovanje pri Narodnom univerzitetu za 1964/65. godinu bio je organizovan rad večernje Političke škole, tribine aktuelnosti i političkog aktiva OK SKJ.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci