srenhu

Završeni izbori u aktivima SOJ

Razgovor Branka Stančića, predsednika OK SOJ sa našim urednikom

Kako su neposredno završeni izbori u Savezu omladine na nivou aktiva to smo iskoristili priliku da sa predsednikom Opštinskog komiteta Saveza omladine Brankom Stančićem porazgovarao o nekim najvažnijim pitanjima koja su mladi pokretali na svojim godišnjim izbornim konferencijama. Drug Stančić se odazvao našoj molbi i odgovorio je na postavljena pitanja.

Kojim momentima je posvećena posebna pažnja u pripremi izbora i kako su se one odvijale?

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci