srenhu

Dobra proizvodna orijentacija

Skoro celokupna privreda u našoj Opštini posle stupanja na snagu novih privrednih mera došlo je u povoljniji položaj. Ipak, nekoliko radnih organizacija u opštini sukobljava se sa nekim problemima koji su više objektivne nego subjektivne prirode. Preduzeće za proizvodnju moderne konfekcije „Uzor“ u Novom Bečeju spada u red onih radnih oranizacija koje su od julskih mera na ovamo sukobljavala sa nizom teškoća. Međutim, ovo preduzeće se ipak uklapa. O tome kako i kakvi su njihovi problemi, razgovarali smo u upravi ovog kolektiva.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci