srenhu

Slaba kvalifikaciona struktura radnika

„Povećanje produktivnosti rada, uslovljava povećanje proizvodnje, a proizvodna sposobnost našeg radnog čoveka svakako je uslovljena njegovom stručnom sposobnošću. Produktivnost rada ne stiče se samo investiranjem u meterijalna dobra već investiranjem u kadrove odnosno neposredne proizvođače“.

Prema izveštaju koji je za prošlu 1964. godinu izdao Zavod za zapošljavanje radnika Zrenjanin na području naše komune zabeležena je izrazito nepovoljna kvalifikaciona struktura radnika. U privredi naše komune zaposlenih je oko 66 odsto ne kvalifikovanih radnnika, a svega je 6 odsto visokokvalifikovanih. Samo ovaj podatak ilustuje situaciju u kojoj se nalazi naša privreda. Međutim ovo ne predstavlja problem samo Zavoda, to je problem pre svega privrednih organizacija i društveno-političkih faktora, naročito kada je u pitanju egzistencije s jedne i proizvodnja s druge strane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci