srenhu

Od zadruge do moderne konfekcije

Od 92 uposlena samo petoro neproizvodnih

Jedna od mlađih radnih organizacija Dečji kaput od moherau našoj Opštini je preduzeće savremene konfekcije „Uzor“ u Novom Bečeju. I u  tako relativno kratkom vremenskom periodu od 6 godina ono je imalo vrlo interesantan razvojni put. Sa vrlo skromnim ambicijama 1959. godine formirana je Krojačka zadruga  sa svega 12 radnika. Predmet rada  bile su isključivo usluge građanima, šivenje odela po meri i – u manjem obimu – usluga drugim konfekcijskim preduzećima. Takav obim rada zadovoljavala je oprema od 5 šivaćih mašina, a ukupan prihod jedva je dostizao 32 miliona dinara.

Iako neznatna poslovna saradnja sa većim konfekcijskim kućama nije bitno uticala na poslovne rezultate, ona je ipak bila presudna za ovaj radni kolektiv. Ona je, ustvari, rodila ideju o mogućnostima daljeg razvoja ove radne organizacije kao konfekcije, koja je zainteresovala ne samo radnike kolektiva, već se o tome počelo vrlo ozbiljno razmišljati i u skupštinskim organima. Prišlo se izučavanju mogućnosti potreba tržišta za razvojem radne organizacije u ovom smislu i pored vrlo brojnih i vrlo razvijenih konfekcijskih kuća u zemlji.

Sagledavanja su ukazala na jedini put razvoja kao preduzeća za dečiju konfekciju jer je u zemlji bilo samo dve slične radne organizacije. Tako je septembar 1963. godine bio presudan za ovaj do tada vrlo mali radni kolektiv. Sledio je ponovni skromni početak. Zadruga je prerasla formalno u preduzeće za izradu konfekcijskih odevnih predmeta sa akcentom na izradu dečje konfekcije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci