srenhu

Zajednička saradnja

Imajući u vidu broj odraslih stanovnika našeg mesta, 326 članova Društva predstavlјa imponzantnu društvenu snagu za razvoj svestrane aktivnostio ove organizacije. Rad Društva odvija se prema usvojenim pravilima, kao i po utvrđenom planu i programu rada, a u skladu sa potrebama mesta u cilјevima i zadacima ove jedinstvene jugoslovenske organizacije.

Između ostalog, Društvo je postavljalo sebi sledeće zadatke: briga o socijalno ugroženoj deci, unapređenju vaspitno-obrazovnog rada, razvijanju opšte i lične higijene, fizičkom i zdravstvenom vaspitanju itd.

Veliki deo aktivnosti Društva odvija se u okviru Osnovne škole „Dositej Obradović" u mestu, gde su prosvetni radnici, zajedno sa svojim učenicima,  glavni nosioci aktivnosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci