srenhu

Puna javnost u radu

Razgovor našeg urednika sa Stevanom Škrbićem, predsednikom OO SRRN

Povodom izlaženja prvog broja našeg lista posetili smo predsednika Opštinskog odbora SSRN Stevana Škrbića i postavili mu izvestan broj pitanja o problemima javnosti rada i informisanosti građana u svetlu odluke opštinskog odbora SSRNS o pokretanju lista.

- Koji su momenti, druže predsedniče bili od uticaja a koji presudni za pokretanje lokalnog lista od strane Opštinskog odbora SSRN?

- Informisanje građana o svim pitanjima iz rada samoupravnih tela i društveno-političkih organizacija čini veoma značajnu predpostavku za dalji razvoj demokratizma i javnosti u njihovom radu. To drugim rečima znači, da ako želimo da svakog našeg građana stavimo u aktivan položaj prema svim pitanjima iz života i rada u opštini, moramo mu pružiti da redovno bude obavešten o njima.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci