srenhu

Trenutak istorije

Početak jula donosi nam dva velika praznika. Sutra je Dan borca a kroz tri dana je Dan ustanka naroda Srbije. Dalekosežnost, značaj i veličina cilјa, Odluka vezanih za ove datume učinili su ih svetlim u istoriji naših naroda.

Poroblјena Evropa čamila je u kandžama Hitlerove Nemačke, napadnuta je prva zemlјa socijalizma, bratski Sovjetski narod, a Komunistička partija Jugoslavije donosi istorijsku odluku o dizanju ustanka i početku Narodno-oslobodilačke borbe protiv okupatora. Samo posle tri, devet, odnosno nešto više dana narodi Jugoslavije, iako goloruki ustali su protiv daleko nadmoćnijeg neprijatelјa.

Bio je to jedan, od prvih borbenih pokliča. Nјime je KPJ i čitav Jugoslovenski narod ispunjavao svoju internacionalističku dužnost. Sa komunistima, u prvim borbenim linijama, partizanski odredi oslobađaju delove naše, domovine, u njima se viore crvene zastave slobode. One ulivaju nove nade, upućuju novi poziv koji ne ostaje bez odziva. Broj boraca svakim danom rapidno raste. Borba jugoslovenskih naroda za slobodu je i mogla takvom brzinom da se rasplamsava. To i nije samo borba za slobodu. Ona je značila mnogo više. Nјom je rušena vlast na čijim je ruševinama rađana nova, narodna, rađano je novo, socijalističko društvo.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Povezani članci