Formirane grupe za podršku osobama sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom u Novom Bečeju dobile su mogućnost učešća u Grupi za podršku osobama sa invaliditetom. Ovim osobama i članovima njihovih porodica na raspolaganju je stručna psihološka podrška, na grupnom sastanku razmatraju se teme kao što su teškoće sa kojima se suočavamo i kako ih prevazilazimo, prepreke, šta je društvo učinilo za osobe sa invaliditetom, šta još može da se učini i sl. Radionice se održavaju u prostorijama Doma zdravlja Novi Bečej.

U rad ovog projekta uključen je i pravnik koji upoznaje korisnike sa njihovim pravima u oblasti zdravstvene zaštite, zapošljavanja i drugim temama za koje prisutni izraze interesovanje.

Grupa je počela je sa radom aprila 2016.

Paralelno sa ovim grupnim radom teku i individualni razgovori sa psihologom za one korisnike koji izraze potrebu za tim. Ove aktivnosti deo su projekta „Podrška je važna“ koji realizuje Humanitarni centar ,,Suncokret“ uz podršku pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Koordinatorka projekta, Marija Teofanovska, navodi da je veoma zadovoljna dosadašnjim tokom predviđenih aktivnosti: “Korisnicima se dopala ideja da se njima neko obratio sa željom da im se približi, da sasluša njihove probleme, da imaju s kim da se posavetuju i porazgovaraju, da nešto nauče i razmene iskustva.”