Intervju sa predsednikom opštine: Maksimović sumirao šestomesečni rad lokalne samouprave na kraju kalendarske godine

Pred sam kraj tekuće kalendarske godine, predsednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović, sumirao je danas na konferenciji za novinare rad lokalne samouprave u proteklih šest meseci i najznačajnije događaje koji su obeležili drugu polovinu 2016. godine. On je najpre podsetio na ,,nasleđenu“ situaciju stupanjem na vlast, a koja se odnosi na oko sto šezdeset miliona dinara ugovorenih obaveza i sto trideset miliona dinara duga Doma zdravlja u Novom Bečeju, koji predstavlja izuzetno ozbiljan problem za opštinu Novi Bečej, kao i na oko četrdeset miliona dinara duga JP ,,Komunalac“: „Realni budžet opštine je između petsto pedeset i šesto miliona dinara, kada su sopstveni prihodi opštine Novi Bečej u pitanju, a samo dug iznosi tristo trideset miliona dinara. Nešto od ugovorenih obaveza smo otkazali i time delimično uštedeli ove godine, a nešto što smo procenili da nije na listi prioriteta. Što se tiče duga Doma zdravlja opštine Novi Bečej, ne radi se samo o sto trideset miliona dinara duga, već i o problemima sa apotekama, odnosno ,,nasleđenim“ situacijama u kojim nemate lekova i u kojim niko ne želi da vam da iste. Mi nemamo mogućnost da platimo taj dug. Pokušali smo u nekoj meri interventno da odreagujemo, da pomognemo Domu zdravlja, ali će, to biti vrlo teško. U budžetu opštine Novi Bečej za 2017. godinu smo predvideli čak i reprogram duga Doma zdravlja, za slučaj ako problem ,,padne“ samo na lokalnu samoupravu. Nadam da će država pokazati razumevanje, iako odgovornost nije državna, nego opštine Novi Bečej i bivšeg direktora Doma zdravlja.“

Maksimović se osvrnuo i na pozitivne strane, kao što je prva faza izgradnje industrijskih zona u Novom Bečeju i Novom Miloševu: „Prodali smo prvi plac u industrijskoj zoni u Novom Miloševu. Investitor je iskazao želju da do kraja 2017. godine počne sa radom, a bilo bi zaposleno oko stotinak ljudi. Ugovor je potpisan, sredstva u iznosu od milion i po dinara su već prebačena u budžet opštine. Vodili smo računa da zaštitimo državnu imovinu, tako da tek kada fabrika bude napravljena i vlasnik dobije upotrebnu dozvolu, imovina postaje njegova.“

Svakako jedan od najvećih uspeha lokalne samouprave u proteklom peripdu jeste izbor opštine Novi Bečej za „Grad u fokusu“ i pedeset i šest miliona dinara koji su u te svrhe dobijeni od strane Ministarstva kulture i informisanja, pa se u 2017. godini mogu očekivati značajne investicije, kaže Maksimović: ,,S obzirom da smo projektom „Gradovi u fokusu“ predvideli ulaganja i u žitni magacin u Novom Miloševu, a da je ranija lokalna samouprava ulagala u njega iako nije bio državno niti opštinsko vlasništvo, što je nedopustivo, opština je ove godine kupila žitni magacin u Novom Miloševu. Procenjena vrednost je bila četiri miliona i dvesto hiljada dinara, a magacin je kupljen za tri miliona i sedamsto pedeset hiljada dinara. Takođe, treba istaći da je urađena kanalizacija u Novom Bečeju u dužini od dva kilometra, uz vrednost radova od dvanaest miliona dinara, kao i rekonstrukcija vodovoda u ulicama Brigadira Ristića i Štrosmajerova.“

Gospojina je ove godine po prvi put bila potpuno transparentna, a ostvarene su i značajne uštede u budžetu opštine, istakao je Maksimović: „Tridest šest i po miliona dinara koštala je prošlogodišnja manifestacija, dok je na ovogodišnju potrošeno devetnaest i po miliona dinara. Po prvi put građani, ali i mediji imaju uvid u izveštaj sa Gospojine, koji se nalazi na zvaničnom sajtu opštine Novi Bečej.“

Predsednik opštine Novi Bečej je kao dobro u ostvarenom radu lokalne samouprave pomenuo i uvođenje pravnog sistema u opštinu, zatim skidanje useva sa uzurpiranih poljoprivrednih površina u državnoj svojini, koje je opština Novi Bečej sprovela prva u državi, kao i sanaciju deponije u Bočaru. On je rekao da će se lokalna samouprava i u 2017. godini truditi da unapredi sve vidove kvaliteta života građana, razvijajući industriju, privredu, infrastrukturu, ali i kulturu i turizam. U 2017. godini može se očekivati rekonstrukcija vodovoda u naseljenim mestima, završetak radova prve faze izgradnje industrijske zone u Novom Bečeju, kao i do kraja 2017. završetak radova na prvoj fazi izgradnje industrijske zone u Novom Miloševu. U planu je izgradnja eko česme u Kumanu, kao i kapele u Novom Miloševu, zaključio je Maksimović.