logoban

Registrovani korisnici imaju pristup celokupnom sadržaju sajta, bolje rezultate pretrage, mogućnost komentarisanja članaka, kvalitetnije fotografije i druge pogodnosti. Kako da se registrujem?
 

Za naš rad se zna na nivou Evropske unije i Ujedinjenih nacija

Danica Jovanović, predsednica nevladine organizacije Udruženje Roma Novi Bečej, aktivna je u oblasti zaštite Ijudskih prava i u mnogim drugim organizacijama. Posebno važan i uspešan projekat je SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina. Rad i projekti ovog udruženja poznati su i uvažavani čak i van granica naše zemlje.

Na čemu ste kao udruženje najviše radili tokom protekle godine?

Prošle 2016. godine radile smo na smanjenju nasilja nad ženama, bavile smo se ženskim ljudskim pravima u Vojvodini i šire, pokrenule smo projekat za borbu protiv ranih ugovorenih brakova i u okviru njega kampanju „Rano je“. lnicirale smo razne akcije vezane za ženska ljudska prava, ukazujući na to kako se krše, jer institucije sistema ne primenjjuju postojeće mehanizme zaštite od nasilja i zakone, zato do sada imamo 32 ubijene žene i troje dece u nasilju u porodici, femicidi su sve češći. Predstavljale smo rad organizacije na raznim međunarodnim konferencijama i veoma smo ponosne na to. Iza nas je jedna teška, ali uspešna godina.

Kako procenjujete situaciju u opštini Novi Bečej što se tiče ljudskih prava i prava manjina tokom protekle godine? Da li je situacija ista u odnosu na ranije godine ili se menjala?

Situacija u opštini Novi Bečej što se tiče nacionalnih manjina za nas nije ništa drugačija od drugih godina, tačnije od 2000. od kada postojimo, nismo podržane ni u u jednoj akciji u pravom smislu kroz budžet. Nadamo se da će 2017. godina biti godina bolje saradnje i veće podrške za inicijative, za rad na polju Ijudskih prava, tj. manjinskih prava u Novom Bečeju.

Koliko vas institucije sistema prihvataju kao organizaciju i koliko su na raspolaganju?

Mogu reći jako dobro, mi smo poznate u Srbiji na nacionalnom i pokrajinskom nivou. Imale smo niz sastanaka za naš SOS telefon, koji je jedini u Vojvodini i Srbiji. Za naš rad se zna na nivou Evropske unije, na nivou Ujedinjenih nacija. Naš rad je podržan od svih njih, što ne možemo reći za našu lokalnu sredinu. Ne postoji podrška na našim skupovima i na našim akcijama nema podrške lokala.... Ljudska manjinska prava pa još nasilje nad ženama nije intresantna tema, iako mi rešavamo težak društveni problem izostaje podrška. Svakako se nadamo da ce biti više razumevanja za naš težak i važan rad...

Koliko ste prihvaćeni u vašoj sredini kojoj se obraćate?

Teško pitanje. Biti ženska, pa još romska organizacija nije lako u Novom Bečeju. Pa ja se osećam da nismo prihvaćene. Novi Bečej je mala sredina, patrijarhalna i veoma zatvorena, naše akcje gledaju šire, globalne su i mi smo deo svih mreža u Srbiji i šire mislim na EU. Država Srbija ide ka EU integracijama, mislim da mora da se otvori i za ovakav rad kao što je naš, specifičan i zahtevan.

Šta biste istakli kao vaš najveći uspeh, a šta kao najveći neuspeh tokom proteklog perioda?

Naš najveći uspeh jeste što opstajemo i postojimo u teškim vremenima, a ponosna sam jer pokrećemo kampanju „RANO JE“ i bavimo se borbom protiv nasilja nad ženama. Nema neuspeha. Sve je uspeh jer smo tu za žene i to je za nas važno.

Kojim pitanjim ćete se najviše baviti u narednom periodu?

Nastavićemo u istom pravcu malo intenzivnije na temu ranih prisilnih brakova u Banatu i zastupanja u smislu da lokalna samouprava i pokrajina podže rad SOS telefona, to će biti izazov za nas u 2017. godini. Izdaćemo knjigu o ovom problemu. U njoj će biti 138 ženskih priča Romkinja, koje su rano udate. Ponosne smo i srećne, mislim da radimo pravu star, jer ženska prava su ljudska prava.

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com