logoban

Registrovani korisnici imaju pristup celokupnom sadržaju sajta, bolje rezultate pretrage, mogućnost komentarisanja članaka, kvalitetnije fotografije i druge pogodnosti. Kako da se registrujem?
 

Šansa za profesionalno ostvarenje 20 mladih nezaposlenih lica

Opština Novi Bečej je partner u projektu, namenjenom mladim i nezaposlenim licima, do 30 godina, koji će tokom njega steći određene veštine iz oblasti moderne poljoprivrede i zanatstva, a nakon toga neki od njih će dobiti šansu da prođu stručnu praksu.

Povodom početka realizacije projekta, u svečanoj sali opštine Novi Bečej, održana je konferencija za medije. Prisutnima se obratio zamenik predsednika opštine Novi Bečej, Branko Svilengaćin, koji je predstavio projekat i uputio javni poziv mladim nezaposlenim licima za učešće u obukama iz oblasti moderne poljoprovrede i zanatstva: “ U program će biti uključeno 20 nezaposlenih lica, koja će proći teorijsku obuku, a njih desetoro će biti zaposleno, na tri meseca, u preduzećima u opštini Novi Bečej, gde će proći stručnu praksu. Opština Novi Bečej, u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno- ekonomski razvoj - Banat (RCR Banat) i gradom Kikindom, kao nosiocem projekta, potpisala je nedavno ugovor o saradnji na projektu „Partnerstvom do profesionalnog ostvarenja mladih“. Veoma je važno naglasiti da je glavna uloga ovog projekta razvijanje preduzetništva, kao i sticanje veština u određenim zanatima.“ Radna praksa će biti finansirana od strane projekta, u bruto iznosu od 24 hiljade dinara, a mlada nezaposlena lica će imati priliku da teorijski stečena znanja primene u praksi, dodatno unaprede svoje kompetencije i steknu stalno zaposlenje, objasnio je Svilengaćin.

Projekat „Partnerstvom do profesionalnog ostvarenja mladih” ima za cilj da doprinese smanjenju dugoročne nezaposlenosti u regionu, a kreiran je u skladu sa strateškim opredeljenjem opštine Novi Bečej za sticanjem uslova za brži ekonomski razvoj opštine, putem razvijanja i implementacije mehanizama za podizanje kapaciteta i zapošljivosti mladih, odnosno povećanja usklađenosti znanja, veština i kompetencija nezaposlenih sa potrebama tržišta rada.

Realizacija projekta je osam meseci, a ukupna vrednost 3 miliona i 156 hiljada dinara, najvećim delom ga finansira Ministarstvo za omladinu i sport Republike Srbije.

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com