logoban

Registrovani korisnici imaju pristup celokupnom sadržaju sajta, bolje rezultate pretrage, mogućnost komentarisanja članaka, kvalitetnije fotografije i druge pogodnosti. Kako da se registrujem?
 

O studenskim stipendijama na 72. Opštinskom veću

„Pedeset stipendija u vrednosti od 7.000 dinara mesečno počeće da se isplaćuju od 1. januara “

Nakon usvajanja zapisnika sa 70. i 71. sednice Opštinskog veća, članovi ovog organa lokalne samouprave pristupili su usvajanju i ostalih odluka na 72. po redu sednici, održanoj danas u Svečanoj sali opštinske zgrade u Novom Bečeju. Kao jedna od prvih i najvažnijih, doneta je odluka koja se tiče stipendiranja studenata novobečejske opštine, objašnjava Tamara Ivanišević, načelnica opštinske uprave: ,,Na današnjem opštinskom veću doneto je nekoliko značajnih odluka. Kao prvo, ono što je bitno za studente opštine Novi Bečej jeste donošenje odluke o pokretanju postupka vezanog za stipendije, odnosno odluke da će se i ove školske godine, 2015/2016., dodeliti pedeset stipendija u vrednosti od 7.000 dinara mesečno po studentu, prema istoj onoj skupštinskoj odluci i kriterijumima koji su važili i do sada. Komisija će raspisati konkurs, izbodovati prijavljene kandidate i doneti odluku o dodeli stipendija. Mislim da će isplata stipendija po ovom postupku početi od 1. januara, kako je za sada planirano."

Članovi Opštinskog veća ovom prilikom doneli su i odluku kojom se odobravaju program i pravila manifestacije „Dani Laze Telečkog“ u Kumanu, ali nekoliko drugih, dodaje Ivanišević: “Jedna od njih jeste da se omogući ,,Sani-hem“ d.o.o., jednom od privatnika u Novom Bečeju koji zasniva određenu proizvodnju da se kod Direkcije za imovinu Republike Srbije otkupe nekretnine koje trenutno koristi. Zatim, jednom poljoprivredniku smo omogućili da po pravu prečeg kupi određeno zemljište. Veće je danas donelo odluku i o pokretanju postupka za izdavanje u zakup nepokretnosti u ulici Maršala Tita broj 11. S obzirom da je Skupština na prethodnoj sednici ovu nekretninu dala na korišćenje Udruženju preduzetnika ,,Privatnik“ potrebno je da ovo udruženje što pre sprovede postupak izdavanja u zakup poslovnih prostora koji se nalaze u ovoj zgradi kako bi se od ubiranja zakupnina ona obnovila i renovirala, s obzirom na sadašnje stanje u kojem se nalazi. Takođe, formiran je organizacioni odbor za sledeću manifestaciju koja nam predstoji “Ričaj“, koja će biti održana od 6. do 8. novembra.“

Asfaltiranje Potiske ulice u ukupnoj dužini od 236 m

Potiska ulica je jedna od primarnih stambenih ulica u Novom Bečeju koja već duži niz godina ima neadekvatan kolovozni zastor. Iz tog razloga je opština Novi Bečej u saradnji sa JP ,,Direkcija“ realizovala izgradnju Potiske ulice, u ukupnoj dužini od 236 m. Radove na asfaltiranju Potiske ulice izvodila je firma Graditelj AD Kikinda, a radovi su završeni sredinom oktobra.

Ivan Bošnjak, direktor JP ,,Direkcija“ kaže da je projektovana širina kolovoza 3m, a da se odvodnjavanje kolovoza vrši sa upijajućim odvodnim kanalima: “Kolovozna konstrukcija je dimenzionisana za srednje saobraćajno preopterećenje, sadrži sve slojeve, od kamenog agregata preko BNS-22 i asfalt betona 11. Ukupna vrednost investicije je oko 4.000.300,00 dinara (četiri miliona i trista dinara). Cilj izgradnje ove ulice je povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i poboljšanje celokupne saobraćajne infrastrukture u Novom Bečeju.“ Saša Šućurović, predsednik opštine Novi Bečej, istakao je da su dobijena sredstva i za ulicu 1. Krajiška, za koju je 30. septembra otvoren tender. Ove jeseni će, takođe, biti rađena i kanalizacija u ulicama Narodnog Fronta, Čika Ljubina, Njegoševa: „Naš budžet je na odnosu na prethodnu godinu smanjen za nekih 70 miliona dinara, ali smo ipak nekom vrstom štednje smogli snage da iz svojih sredstava ostvarimo ovakve investicije. Ima mnogo investicija koje smo radili iz sredstava samodoprinosa, i koje ćemo ove jeseni uraditi, ali i sa udruženim sredstvima, pre svega, sa Pokrajinskim vlastima. Ovo su sredstva koja smo izdvojili iz budžeta naše opštine, prebacili ih JP “Direkcija“, a oni su kao investitori ovo lepo izveli.“

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Brigadira Ristića

JP “Komunalac” u saradnji sa lokalnom samoupravom izvodi radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Brigadira Ristića, potez od ulice Ivo Lole Ribara do ulice JNA.

Godinama unazad ova ulica je jedna od najugroženijih, što se tiče vodovodne mreže, i ulica sa najvećim brojem intervencija na glavnom vodu. Miloš Zvekić, direktor JP “Komunalac” je istakao da je završetak radova predviđen za desetak dana: “Ušli smo u završnu fazu. Pored ove ulice ima još ulica koje su u kritičnom stanju. Konkurisali smo kod Pokrajinskog sekretarijata za vodoprivredu, kako bi i te ulice doveli u redovno stanje. Dakle, to su ulice u kojima su najveći gubici na vodovodnoj mreži, najveći broj intervencija. Mislim da ćemo sa ovom rekonstrukcijom, za jedan duži period rešiti problem građana ove, kao i drugih ulica.“ Zvekić je dodao da je vodovodna mreža i gubici u samoj mreži, jedan od bitnih faktora, koji bi se kalkulisali jednoga dana u cenu prečišćene vode, u slučaju izgradnje fabrike vode. Takva fabrika je veoma skupa investicija. Jedan od prvih poteza u priči o kvaltetnoj vodi za piće je smanjenje gubitaka vode, kako bi cena po izgradnji fabrike, bila koliko toliko prihvatljiva za građane Novog Bečeja.

Drugi krug licitacije državnog zemljišta najranije krajem novembra

Prvi krug licitacije državnog poljoprivređnog zemljišta za izdavanje u zakup počeo je u ponedeIjak 28. septembra u Skupštinskoj sali opštine Novi Bečej i tom prilikom je izdato 473 hektara obradivih površina, od čega jedan hektar u Kumanu. Licitacija je završena sledećeg dana, 29. septembra, u Novom Miloševu, gde su licitirane i obradive površine iz Bočara.

„Ove godine lokalna samouprava se potrudila da blagovremeno sprovede prvi krug licitacije izdavanja državne zemlje u zakup, tako da je licitacija u prvom krugu održana krajem septembra, za razliku od prethodnih godina kada je bio slučaj da se prvi krug održava krajem novembra ili početkom decembra. Na ovaj način smo omogućili blagovremeno stupanje u posed poljoprivrednicima radi pripreme zemljišta za obradu, a drugi krug licitacije onog zemljišta koje je ostaio neizdato održaćemo po pianu krajem novembra, odnosno početkom decembra“, rekla je Tamara Ivanišević, načelnica Opštinske uprave Novi Bečej.

Na osnovu godišnjeg programa za 2015. godinu, ostalo je 3.116,0627 hektara za izdavanje, od čega je u prvom krugu licitacije izdato: na osnovu prava prečeg zakupa 93,7490 hektara po prosečnoj ceni od 55,22 eura/hektaru izdate zemlje na period od dve godine; na licitaciji 986,1338 hektara po prosečnoj ceni od 64,92 eura/hektaru izdate zemlje na period od jedne godine. Po ovom programu ukupno je ostalo 2014, 3976 hektara neizdate državne zemlje, a u pitanju su pašnjaci, trstici i livade. Proces sprovođenja licitacije je uhodan i sprovodi se po objavljenom oglasu na koji Ministarstvo daje svoju saglasnost i nije bilo nikakve zloupotrebe, potvrđuju iz lokalne samouprave.

I predsednik i stočari na inostranim farmama stekli nova znanja

Ovo putovanje poslužilo je da svi shvate da nam je potreban veći stepen organizovanosti i međusobne saradnje, koji bi mogao da podpomogne naše predstavljanje na većem tržištu. - Saša Šućurović

Članovi udruženje stočara ,,Vranjevo“ i opština Novi Bečej organizovali su studijsko putovanje do Slovačke, Poljske i Češke sa namerom da se posete stočarske farme u ovim zemljama, kako bi se došlo do primenjivih saznanja, koje bi moglo doprineti intenzivnijem razvoju stočarstva u našoj opštini. Vojislav Blažin, doktor veterine kaže da su se svi vratili puni utisaka: „ Ljudi su se upoznali sa proizvodnjom, načinom gajenja itd. Sve je to manje više poznato, međutim, hteli smo da vidimo gde smo mi u svemu tome. Interesantno je to da su ljudi najčešće pitali za subvencije, o vrstama i visini subvencija. Njihove subvencije se u mnogo čemu razlikuju od naših. Stepen organizacije i uređenosti je na mnogo višem nivou nego što je kod nas, ali smo mi hteli da pokažemo da ni mi nismo toliko loši. Čak šta više, u pojedinim segmentima naša proizvodnja je bolja i kvalitetnija nego što smo imali priliku da vidimo kod njih. Obišli smo 6 farmi: farme ovaca, goveda i svinja, tako da je bilo za svakog po nešto. Ljudi su imali šta da vide, imali su prilike da se uporede i sa lošijim i sa boljim od sebe. Bilo je dobrih i kvalitetnih pitanja. Novobečejci su se drugog dana posete opustili i ostvarili dobar kontakt sa domaćinima. Shvatili su da mora da postoji organizovana proizodnja i da mora da se radi.“

Saša Šućurović, predsednik opštine Novi Bečej rekao je da je na ovom putovanju stekao dragoceno iskustvo i saznanja na koji način lokalna samouprava treba da bude inicijator i koje uloge može da preuzme kako bi se unapredilo stočarstvo u našoj opštini: „ Puno mi je značilo što sam sa našim stočarima proveo ovih 5 dana. Razgovarali smo mnogo o tome na koji način bi opština mogla da uspostavi intenzivniju saradnju sa stočarima i gde oni očekuju najveću pomoć, ali smo puno toga naučili i od naših domaćina iz inostranstva.“ Šućurović je dodao da je ovo putovanje poslužilo da svi shvate da nam je potreban veći stepen organizovanosti i međusobne saradnje koji bi mogao da podpomogne naše predstavljanje na većem tržištu. On je dodao da se za početak uskoro planira veliki projekat organske stočarske proizvodnje u Kumanu, u kome će lokalna samouprava imati veliku podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, a da se dalje nastavlja rad i na drugim poljoprivrednim projektima kao što su plastenici, poljoprivredna infrastruktura i ostalo što je neophodno za intenzivniji razvoj poljoprivredne proizvodnje u opštini Novi Bečej. Šućurović je na kraju dodao da je opština uvek spremna da izdvoji deo sredstava iz svog budžeta za ovekve edukativne i praktične namene.

Brantner je i naš partner

U OŠ „Stančić Milan - Uča“ u Kumanu, u periodu od 1. januara do 10. juna, realizovan je projekat „Čuvajmo prirodu, priroda će čuvati nas“, koji je za cilj imao podizanje nivoa ekološke svesti svih članova lokalne zajednice, a naročito mladih. Projekat je realizovan u saradnji sa vaspitno-obrazovnim ustanovama sa teritorije opštine Novi Bečej i Brantner - otpadnom privredom, kao generalnim pokroviteljem.

Realizacija projekta je tekla u 5 faza: promocija ekologije i razvoj ekološke svesti (promocija Brantner — otpadne privrede, edukacija učenika); uređenje životne sredine; promocija zdravih stilova života (turnir u starim sportskim disciplinama); kreativne radionice; prikupljanje sekundarnih sirovina.

Bili su uključeni svi zainteresovani učenici škola opštine Novi Bečej, ali i predstavnici lokalne zajednice, sa kojima je uspostavljena dobra saradnja. Održane su četiri kreativne radionice, započet je rad eko-patrola, a vođena je i eko-sveska. U holu škole, uređen je eko-kutak — reka Tisa I Stari hrast - spomenik prirode koji se nalazi na teritoriji Kumana, star oko 400 godina.

Dana 10. juna 2015. godine, u OŠ „Stančić Milan - Uča“ organizovana je prezentacija projekta na kojoj su prisustvovali svi predstavnici škola, udruženja i institucija - učesnika u realizaciji. Postavljena je izložba radova - produkata kreativnih radionica, a za najbolje radove predstavnici Brantner - otpadne privrede su podelili nagrade najkreativnijim učenicima. Dramska sekcija je pripremila eko-predstavu „Kreativna reciklaža“ koja je imala poruku: „Kad si srećan, reciklažom bavi se!“

Od oktobra učešće u realizaciji Brantnerovog projekta uzela je Srednja škola u Novom Bečeju.

“Pažljivkova pravila u saobraćaju” za prvake

Savet za bezbednost saobraćaja u opštini Novi Bečej kontinuirano sprovodi kampanju ,,Pažljivko“. Uz prisustvo predstavnika saobraćajne policije i lokalne samouprave podela knjiga “Pažljivkova pravila u saobraćaju”, učenicima prvih razreda, organizovana je 23. septembra u OS “Miloje Čiplić” i OŠ “Dr. Đorđe Joanović”.

Akcija je narednog dana nastavljena i u OŠ “Josif Marinković” i OŠ “Milan Stančić - Uča”, istakao je Ivica Milankov, predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja: “,,Pažljivko“,bi trebalo da bude uzor deci kako da poštuju saobraćajne propise. Pomoću ove knjige, deca koja su kre- nula u školu, upoznavaće se sa saobraćajem. Mislim da je idealna za njihov uzrast i da će uz nju lakše učiti. Bezbednost dece u saobraćaju u našoj opštini je na najvišem nivou, svi smo posvećeni tome, jer naša deca moraju biti bezbedna u svakom trenutku.”

Cilj akcije je da se izvrši edukacija učenika o pravilnom ponašanju u saobraćaju, ali takođe ima i preventivni karakter. U martu ovde godine, mališanima su podeljeni fluoroscentni prsluci, koje je, takođe, obezbedio Savet za bezbednost saobraćaja u opštini Novi Bečej.

Dečji karneval u Novom Bečeju

U okviru “Dečje nedeIje” koja je obeležena od 5. do 11. oktobra, u Novom Bečeju je održan i jesenji dečiji karneval. Maskirani mališani PU “Pava Sudarski” prodefilovali su centrom grada, a njihov defile ispratili su i predstavnici lokane samouprave, koji su decu počastili slatkišima.

O programu aktivnosti “Dečie nedelje” u PU “Pava Sudarski”, Dragan Miloradović, direktor pomenute ustanove kaže: “Za ovu nedelju organizovali smo razne oblike druženja sa decom i roditeljima. Dakle, dečiji maskenbal, predviđeno je druženje dece iz različitih objekata naše ustanove, kao i pozorišna predstava, kao poklon Doma kulture deci povodom Dečije nedelje.”

Ove godine, “Dečja nedelja” je još jedna prilika da se, poštujući odgovarajuća međunarodna i nacionalna dokumenta kao i pozitivne propise, stvore još bolji uslovi za ostvarivanje prava deteta na život u porodici, istakao je Miloradović.

Novi sanitarni čvorovi u OŠ „Josif Marinković“

Na inicijativu tima za školsko-razvojno planiranje i tima za inkluziju, u petak 25. septembra u OŠ „Josif Marinković“, predstavljen je novi razvojni plan rada za školsku 2015/2016. godinu. Prezentaciji je prisustvovao Matija Kovač, zamenik predsednika opštine Novi Bečej kao i predstavnici Centra za socijalni rad, koji su ujedno i otvorili ovaj skup. ,,Izdvojili smo dva prioriteta: nastavu i učenje, mada je tu uvek i školski prostor. Zadovoljstvo nam je što je lokalna samouprava izašla u susret našim naporima, pa tako sada možemo da se pohvalimo i obavestimo javnost da su u našoj školi sanitami čvorovi konačno sređeni. Oni su sada higijenski i tehnički potpuno dmgačiji i zadovoljavaju potrebe naših učenika“ — izjavio je Vladimir Davidović, direktor OŠ „Josif Marinković“.

Obezbeđeni udžbenici za romsku decu

Lokalna samouprava Novi Bečej opređelila je sredstva iz budžeta, namenjena romskoj nacionalnoj zajednici, za kupovinu besplatnih udžbenika romskim đacima. U ime lokalne samouprave, zamenik predsednika opštine Novi Bečej, Matija Kovač, uručio je pomenute udžbenike deci osnovnih škola novobečejske opštine: ,,Po prvi put smo sredstva iz budžeta opštine Novi Bečej koja su namenjena za finansiranje romske nacionalne zajednice, odlučili da usmerimo na obrazovanje dece. Kupili smo udžbenike za socijalno ugroženu decu. Osnovne škole su napravile raspodelu udžbenika u odnosu na potrebe, a opština je sa 230.000 dinara finansirala nabavku udžbenika. Napomenuo bih da je to samo deo udžbenika koji je bio neophodan ovoj deci. Po programu Ministarstva prosvete, prethodno je već nabavljen određeni broj udžbenika, tako da smo ih ovom akcijom mi praktično kompletirali. Na ovaj način finansiramo uključivanje dece u društvo, obrazovanje, samim tim omogućavamo im šansu da se integrišu u društvo i u zajednicu.”

U OŠ “Miloje Čiplić” udžbenike je dobilo dvadeset pet učenika, u OŠ “Josif Marinković” tridest tri, u OŠ “Dr Đorđe Joanović” trinaest, dok je u OŠ “Dositej Obradović” na ovaj način udžbenike dobilo troje učenika.

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com