logoban

Registrovani korisnici imaju pristup celokupnom sadržaju sajta, bolje rezultate pretrage, mogućnost komentarisanja članaka, kvalitetnije fotografije i druge pogodnosti. Kako da se registrujem?
 

Bogaroški za Zakon protiv prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima

“Za manje od dve godine se otvara mogućnost da stranci kupuju naše poljoprivredno zemljište. Ove godine je Ministrastvo predložilo izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu, gde umesto da zaštiti privatno poljoprivređno zemljište ima nameru da i državno poljoprivredno zemljište direktnom pogodbom bez licitacije bez ičega, da stranim kompanijama i domaćim tajkunima i to na 30 godina 30% svog poljoprivrednog zemljišta“, rekao je Branislav Bogaroški, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivređu, vodoprivredu i šumarstvo,u Novom Miloševu u subotu 24. oktobra.

Skrećući pažnju poljoprivrednicima na ono što ih čeka i na ono što se trenutno dešava, Bogroški je dodao da to znači da naši poljoprivrednici gube mogućnost da dođu do onog najboljeg poljoprivrednog zemljišta i uzmu ga u zakup, a svi znaju koliko se to dobro plaćalo i koliko je interesovanje bilo za to, i da su u 80% zakupa zemljišta učestvovali poljoprivrednici: „ Za manje od dve godine će morati da istrpe konkurenciju stranaca, koji imaju i više novca , bolju tehnologiju i bolji prolaz do evropskog tržišta. Sve evropske zemlje su u nacinalno zakonodavstvo ugradile zaštitne mehanizme za svoje poljoprivrednike.“

Bogaroški je dodao da nema nikakvog razloga da iz ovog postupka budu isključena fizička lica, kao što nema razloga ni da bude samo jedan investitor.

„Mislim da je velika greška da se isključe iz zakupa 30 odsto zemljišta, i verujem da će to istovremeno stvoriti i armiju nezaposlenih koji neće moći sebi da obezbede egzistenciju. Ovo je krupna odluka, koja nosi velike posledice i mislim da ovaj institut treba ili jako dobro razraditi, ili u ovom momentu odustati od njega, jer ukoliko ovo pitanje ne rešimo kako treba posledice će biti katastrofalne“, naveo je Bogaroški.

Bogaroški se takođe osvrnuo i na prodaju državnog zemljišta, navodeći da za to nema potrebe.

„Poljoprivredno zemljište je dobro od opšteg interesa, a prema dobru od opšteg interesa se ponaša sa pažnjom dobrog domaćina. Shodno tome, dobar domaćin je onaj ko vodi računa o svome gazdinstvu, a javni funkcioner je dobar domaćin ako vodi računa o Republici Srbiji i njenim interesima. Ako Republika Srbija može da izdaje zemljište, a izdaje ga godinama, i izdavaće ga i ubuduće - zašto onda prodavati državno poljoprivredno zemljište?“, rekao je Bogaroški i dodao da ako se ipak zauzme stav da se državno zemljište ponudi na prodaju, onda taj postupak ne sme imati nepreciznosti i nejasnoća koje ostavljaju prostora za zloupotrebu.

Resorni sekretar je naglasio da je važno da postupak sticanja prava na državnom zemljištu, kao i raspolaganje njime mora u potpunosti biti regulisan zakonom, ne sme se ostaviti diskreciono pravo, i ne sme se ostaviti mogućnost da se ta pitanja rešavaju kasnijim uredbama i pravilnicima.

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com