logoban

Registrovani korisnici imaju pristup celokupnom sadržaju sajta, bolje rezultate pretrage, mogućnost komentarisanja članaka, kvalitetnije fotografije i druge pogodnosti. Kako da se registrujem?
 

Građani će opet odlučivati o samodoprinosu

„Pošto je jedan manji deo građana Novog Bečeja tvrdio da je referendum raspisan na deset godina i da je to dug period, mi im pružamo šansu da sada stave taj referendum na ispit, pa ako građani donesu odluku da samodoprinosa nema, neće ga biti, a ako se izglasa, normalno da će ga biti i dalje “ - Mirjan Jakšić

Na 27. sednici Skupštine opštine Novi Bečej odbomici su doneli niz važnih odluka, a između ostalih doneta su rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove Mesnih Zajednica Novi Bečej, Novo Miloševo, Kumane i Bočar za 2015. godinu. Odbornici su, takođe, doneli i rešenja o davanju saglasnosti na finansijski plan Sportskog saveza opštine Novi Bečej za tekuću godinu.

Na sednici održanoj 13. februara u Svečanoj sali Skupštine opštine, kojom je predsedavao Mirjan Jakšić, predsednik SO Novi Bečej, doneta je i odluka na osnovu koje će odsek za finansije i privredu Opštinske uprave Novi Bečej angažovati najpovoljnijeg revizora za eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine Novi Bečej za 2014. godinu: „Sednica je dobro protekla. Opozicija nije bila prisutna, a zašto, ne znam. Međutim, usvojeno je dosta važnih tačaka. Ušli smo u proces kupovine kuće u Novom Miloševu gde će se proširiti sportska hala. Neki odbornici su tražili da se odbornička grupa svede na svega tri člana umesto pet, jer su hteli da budu prepoznatljivi. Nama to nije smetalo, pa smo i to usvojili.“

Kao najvažniju tačku dnevnog reda 27. sednice SO, Jakšić izdvaja odluku o raspisivanju referenduma za ukidanje samodoprinosa u naseljenom mestu Novi Bečej, a na osnovu koje će svi građani koji imaju izborno pravo moći da se izjasne o tome za samodoprinos: „Pošto je jedan manji deo građana Novog Bečeja tvrdio da je referendum raspisan na deset godina i da je to dug period, mi im pružamo šansu da sada stave taj referendum na ispit, pa ako građani donesu odluku da samodoprinosa nema, neće ga biti, a ako se izglasa, normalno da će ga biti i dalje.“

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com