logoban

Registrovani korisnici imaju pristup celokupnom sadržaju sajta, bolje rezultate pretrage, mogućnost komentarisanja članaka, kvalitetnije fotografije i druge pogodnosti. Kako da se registrujem?
 

Bolji uslovi života za ratne veterane

“U saradnji sa lokalnom samoupravom Novi Bečej trudićemo se da ostvarimo olakšice za sve ratne veterane, učesnike ratova od 1990. do 1999. godine” - Vujica Golušin.

Uz podršku lokalne samouprave i Sekretarijata za socijalnu zaštitu, Udruženje Srpskih ratnih veterana (SRV) uskoro će organizovati predavanje na temu ratne trauma i, posebno, post-traumatsko-stresnog-poremećaja (PTSP), koji utiču na mnoge veterane i njihove porodice. Nažalost, PTSP je poznat, ali nije priznat među većinom psihologa i psihijatara u Srbiji, a još manje među samim veteranima, tvrdi predsednik Udruženja, Srđan Jelić. Kada su u pitanju ratne dnevnice, spor pred Međunarodnim sudom u Strazburu nije izgubljen, kaže Jelić: “Spor je vraćen na Srpsko pravosuđe, a kraj tog dugog spora očekuje se uskoro.”

Potpredsednik Udruženja Srpskih ratnih veterana, Vujica Gološin, kaže da će se SRV zalagati i da ratni veterani opštine Novi Bečej dobiju odgovarajuće beneficije koje se tiču komunalija: “U Beogradu je SRV svojim članovima ostvario 50% popusta na usluge infostana. U saradnji sa lokalnom samoupravom Novi Bečej trudićemo se da ostvarimo olakšice za sve ratne veterane, učesnike ratova od 1990. do 1999. godine.”

SRV je udruženje u okviru kojeg se dobrovoljno udružuju ratni veterani, porodice poginulih i umrlih i ratni vojni invalidi. Udruženje je neprofitnog i nepolitičkog karaktera, a sredstva stiče iz budžeta Republike Srbije, donacija, priloga pojedinaca i organizacija, od fondova i fondacija, poklona, zaveštanja, legata i članarine. Udruženje deluje na teritoriji Republike Srbije, a osnovni ciljevi su: negovanje i razvijanje patriotizma, slobodarskih ambicija i trajnih vrednosti čoveka; pružanje stručne pomoći veteranima, ratnim invalidima, njihovim porodicama, kao i porodicama poginulih i umrlih veterana okupljenih u SRV; ostvarivanje većih mogućnosti za pružanje pomoći članovima; poboljšanje njihovog svakodnevnog života, npr. stipendiranjem talentovanih i siromašnih članova, obezbeđivanjem humanitame pomoći, kroz saradnju sa humanitarnim organizacijama i iz drugih donacija; čuvanje uspomena na poginule i preminule borce; podizanje spomenika i drugih obeležja poginulim borcima; prikupljanje, čuvanje i obrada podataka o ratnim događajima.

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com