logoban

Registrovani korisnici imaju pristup celokupnom sadržaju sajta, bolje rezultate pretrage, mogućnost komentarisanja članaka, kvalitetnije fotografije i druge pogodnosti. Kako da se registrujem?
 

Privatizacija lokalnih medija i digitalizacija u prvoj polovini 2015.

Prema novom zakonu o medijima krajnji rok za privatizaciju svih medija koji su u vlasništvu lokalnih samouprava jeste 30. jun, a taj isti rok važi i za digitalizciju televizijskog signala u Srbiji

Miloš Rajković, član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, u okviru redovne radne posete, posetio je početkom februara JP „Radio Novi Bečej“. U godini sprovođenja privatizacije medija u vlasništvu države, odnosno lokalnih samouprava i njihovo istupanje iz istih, i digitalizacije, Regulatorno telo za elektronske medije je organizacija koja prati sprovođenje ovih procesa. Rajković smatra da je privatizacija neumitan proces koji se mora završiti do kraja juna ove godine, ali da je to odluka, nakon dugogodišnjeg oklevanja, koju je država morala doneti: „Znači, jednostavno će se izjednačiti položaj svih učesnika na tržištu, time što će oni mediji koji su do sada bili u toj vrsti vlasnistva preći u privatno vlasništvo i imaćemo jednake uslove. To se doživljava kao nekakav zahtev od spolja, ali mislim da tu nema previše istine. Prosto to je jedan proces koji je morao da se završi. To je proces koji će za neke možda biti bolan. On je generalno težak, pogotovu što ide paralelno sa procesom digitalizacije, ali mislim da ćemo negde na kraju leta ili na početku jeseni imati jednu potpuno drugačiju i realnu sliku kada su elektronski mediji u Srbiji u pitanju.“

Kada je opstanak programa na jezicima nacionalnih manjina u pitanju, nakon privatizacije, Rajković smatra da nema razloga za strahovanje: „Mislim da nema potrebe za strahom. Ne znam za sluh novih vlasnika, ali interesa će sasvim sigurno imati, pogotovu ovde u Vojvodini koja je multietnička. Mislim da će ti programi, u skladu sa interesima novih vlasnika, opstati. Stvari će funkcionisati drugačije. Ići će po principima projektnog finansiranja, ali nekog preteranog razloga za strah nema.“

O položaju radnika nakon privatizacije i njihovom statusu, Rajković kaže da je siguran da dobri i valjani radnici nemaju razloga za strah, ali i da sve zavisi od slučaja do slučaja: „To je stvar Agencije za privatizaciju, koja će te uslove odrediti. Mi kao regulator prosto pratimo oba ova procesa, i privatizacije i digitalizacije. Zna se koliko je potrebno zaposlenih za određeni medij. Do nekih korektiva će sasvim sigumo doći, ali videćemo šta će se desiti do juna. Do sada su praktično zainteresovani već aplicirali. Ima slučajeva koji su po mom mišljenju zaista dobri, da se zaposleni pojavljuju u Agenciji kao potencijalni kupci tog medija. Oni vrlo dobro znaju odnose među sobom, znaju ko može da bude portir, ko može da bude spiker, ko direktor ili menadžer, ko urednik i mislim da će se na taj način stvar sama regulisati, a u drugim slučajevima ćemo videti. Ko god da kupi lokalni medij on ne može bez dobrog spikera, voditelja, tonca, snimatelja, tako da, oni koji znaju svoj posao, koji prate trendove, koji su u toku sa tehnološkim novitetima će, uveren sam, zadržati svoja radna mesta.“

Prema novom zakonu o medijima krajnji rok za privatizaciju svih medija koji su u vlasništvu lokalnih samouprava jeste 30. jun, a taj isti rok važi i za digitalizciju televizijskog signala u Srbiji.

Kontakt

Sale Vidak
060 013 01 01
salevidak@gmail.com