Kulturno istorijski spomenici

U ovo poglavlje uvršteni su profani i sakralni objekti, bez obzira što pojedinima možda, po svom sadašnjem značaju, nije tu mesto. Ne­ki su u novije vreme, čak i potpuno nestali, ali smo ih uvrstili, jer su predstavljali značajno obeležje života jednog naroda koji je nestao iz Novog Bečeja tokom drugog svetskog rata (likvidacija Jevreja). Nekima su dani »odbrojani«, kao što je to slučaj s Luteranskom crkvom, čijih vernika izgleda više nema u Novom Bečeju i Vranjevu i crkva je zapuš­tena i sklona propadanju i samo je u pitanju vreme kada će se pretvo­riti u objekat sasvim druge namene. Može se reći i za malu pravoslav­nu crkvu u Vranjevu da joj nije ovde mesto, ali nismo nalazili drugog poglavlja gde bi je mogli uvrstiti, a činilo nam se da bi njenim potpu­nim izostavljanjem učinili veću pogrešku. Podaci koji su o njoj ovde dati, možda će biti od koristi budućim istraživačima pa će im na ovaj na­čin biti ušteđen deo truda.

Povezani članci