Svedočenje Zlate Raičević

dramske umetnice iz Podgorice

Sa Zlatom Raičević, koja je po narodnosti Jevrejka, a udata za advokata Raičevića iz Melenaca, gde je pred rat i živela, upoznao sam se putem pisma koje sam joj napisao, a pošto sam dobio adresu od ZORE LALIĆ, nastavnice na radu u biblioteci u N. Bečeju, koja je pomenutu osobu poznavala.

Na moje opširno pismo, u kome sam je molio da mi pruži neke podatke o logoru u N. Bečeju, gde je bila 1941. godine zatočena, Zlata Raičević mi se javila telefonom na dan 25. februara 1992. godine i, uz obrazloženje da nije u stanju da o tome piše, saopštila mi sledeće:

Register to read more ...