Uvod

Početak kuglanja, kao sportske igre, u kojoj se kuglom obaraju čunjevi postavljeni na postolje staze, na određenoj udaljenosti, smatra se 1769. godina, kada je u Nemačkoj zabeležen pokušaj stvaranja jedinstvenih pravila. Međutim, kao organizovano sportsko takmičenje počinje 1885. godine, kada je u Drezdenu osnovan Savez nemačkih kuglaških klubova (Deutscher Keglerbund) koji je za kratko vreme okupio 220 klubova.

Igra iz doba faraona

Igri sa drvenim kuglama prethodile su igre sa kamenim kuglama, koje su pronađene u grobnicama egipatskih faraona i u grobovima drugih antičkih naroda. Bacanje kamene kugle prema nekom određenom mestu ili predmetu poznato je kod Grka, Rimljana i Germana.

Prvi međunarodni kuglaški savez International Bowling Association (IBA) osnovan je 1926. godine u Stokholmu. Od 1929. do 1939. godine sedište IBA bilo je u Nemačkoj. Jugoslovenski kuglaški savez osnovan je 21. februara 1932. godine. Kuglanje je veliku popularnost imalo u Vojvodini, a prvi klubovi se formiraju u Subotici (1933), Novom Sadu i Rumi (1935), Somboru, Bečeju, Sremskoj Mitrovici (1936), a najverovatnije i u Novom Bečeju.

Jugoslovenski kuglaški savez je u periodu od 1932-1941. godine organizovao samo tri državna prvenstva.

Na prvom kongresu IBA, posle Drugog svetskog rata, osnovana je sekcija sa 9 čunjeva, do tada IBA je u svojoj nadležnosti imala američki sistem sa 10 čunjeva. Na vanrednom kongresu IBA u Stokholmu 1949. godine odlučeno je da IBA zamrzne svoju delatnost.

Prvo svetsko prvenstvo

Prvo svetsko prvenstvo u kuglanju održano je u Beogradu 1953. godine. U konkurenciji žena prvo mesto osvojila je Austrija sa 2.206, a drugo Jugoslavija sa 2.186 čunjeva.

U muškoj konkurenciji Jugoslavija je prva sa 4.997, druga Austrija sa 4.832, a treća Demokratska Republika Nemačka (DDR) sa 4.754 čunja.

Na inicijativu Kuglaškog saveza Jugoslavije 1951. godine u Beču sazvana je sednica bivših sekcija igre sa 9 čunjeva, na kojoj je odlučeno da se sazove konferencija bivših članova IBA. Tako je 27. januara 1952. godine u Hamburgu, u prisustvu delegata iz Austrije, Finske, Francuske, Belgije, Luksemburga, SR Nemačke, Švedske, Švajcarske i Jugoslavije održan osnivački kongres Međunarodnog kuglaškog saveza Federation Internationale des Quilleurs (FIQ) na kojem su priznata sva četiri kuglaška sistema. ¹


1 Enciklopedija fizičke kulture, str. 512-515 Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb 1975

Povezani članci