Doktor za lјubav (16)

Za lјubav sam pravi doktor.

 

Prepisujem oduvek

polјupce, svakih pet

minuta.

 

Znam, to je mnogo,

ali ipak odradite

tako, jer pravu lјubav

nije zauzdati lako.

 

Ona treba da gori,

da se raspalјuje,

da se u srcima čuva,

i treba da joj se

bar četvrtkom

zahvalјuje.

 

Eto, to je sve.

 

Ovde je kraj.

 

Baj baj.