Kasno je

Kasno je da zaplačeš

kad voz ode,

kad jorgovan prestane

da miriše.

 

Kad oblak istrese

sve iz sebe,

kad olovka prestane

da piše.

 

Kasno je,

da pričaš o lјubavi

kada se ugase zvezde,

kada jutro otera noć.

 

Nemoguće je,

kad jednom padneš

s neba, da opet zasvetliš,

niko, niko nema

tu moć.