Jedan drugi treći

Jedan, drugi, treći...

Jedan, drugi, treći...

Jedan, drugi, treći...

 

Kao vozovi

Prolaze

moji dani...

 

Jedan, drugi, treći...

Jedan, drugi, treći...

Jedan, drugi, treći..

 

Odlaze nekud

bez mene,

na svome putu

ka sreći...

 

Jedan, drugi, treći...

Jedan, drugi, treći...

Jedan, drugi, treći..

 

Ja stojim sam,

na pogrešnom peronu.

 

Nebitan.

 

Kao poslednji stih

ove pesme.