Kad budeš mogao

Kad budeš mogao da baciš

kamenčić u more,

a da ti ne zadrhti ruka,

 

i da dugo sediš sam na klupici,

u dubokoj crnoj noći,

a da ne spustiš glavu

na dlanove...

 

Kad budeš mogao da dočekaš jesen

isto kao proleće,

 

i kad budeš mogao

da slušaš Tomu Zdravkovića,

a da ne posegneš za flašom...

 

Tada ćeš znati da je prošlo...

 

Iako i dalјe tinja negde

na samom dnu,

duboko u tebi,

možeš reći da je

prošlo i da je

vreme da kreneš dalјe...