S druge strane pulta

Smrdlјivi dim puni

moje nozdrve,

kao iskusna konobarica

krigle.

 

Brzo i lako.

 

Tri piva su u meni,

tri mala bensedina,

tri šrafa koja drže

moj nervni sistem da

se ne raspadne.

 

S one strane pulta,

hipnotisani lјudi

mi pružaju pare

kao da treba hleb

da im udelim.

 

Guraju se, laktaju.

Skaču jedan preko drugog.

 

Takav sam nekad

bio i ja.

 

Možda čak i gori.

 

Ali sada je to sve

iza mene.

 

Sada sam samo čovek

s druge strane pulta,

koji više tu ne pripada

i koji želi da pobegne odatle.

 

Što pre,

dok ne poludi.