Noć

Najviše volim da

pišem noću, u

potpunom mraku,

dok Betoven u uglu sobe

svira za Elizu,

dok sove napolјu huje,

dok psi laju u dalјini,

noću, kada se sve

najbolјe čuje...

 

Najviše volim da

pišem noću, kad

potonem u sebe ili

se vinem do zvezda

da pokupim šta mi treba.

 

Kada letim između

zemlјe i neba.

 

Kada je ceo svet moj,

i ti si moja,

i ja sam tvoj.

 

Najviše volim da

pišem noću...