Dva pesnika

Dva pesnika žive

u mom telu.

 

Ratuju svakog dana.

Bore se za prevlast.

 

Jedan je veseli dečak

koji širi ruke ka životu

i vidi sve što je lepo,

 

drugi je pokisao čovek,

koji živi u sivom svetu.

 

Jedan želi da voli,

drugi želi da pati,

 

jedan želi da peva,

drugi želi da tuguje,

 

jedan voli samoću,

drugi voli da druguje.

 

Jedan hoće da pliva,

drugi hoće da tone.

 

I tako,

svakog dana njih dvojica

tvrdoglavo idu svojim putem.

 

Nijedan neće da popusti.

 

Ja stojim po strani

i posmatram ih.

 

Smešni su mi.

 

Ne mešam se.

 

Nije moja stvar.