Leva pesma

Ovu pesmu pišem

levom rukom,

ali se to u knjizi

neće primetiti.

 

Nije lako, ide mi

s mukom,

 

ali tako je to kad hoću

da eksperimentišem,

pa da pesmu napišem

slabijom rukom.

 

Ne bih ni započinjao

da sam znao šta

me čeka.

 

Rukopis je ružan,

a i pesma nije neka.