Loše veče

Noć se topi k'o

vosak sveće,

olovka beži od mene.

 

Moje su pesme

otišle nekuda,

prošlo je

moje zlatno vreme.

 

Presušio sam.

Kao stari bunar.

 

Ništa više ne mogu

iz sebe da izvučem.

 

Moj papir je prazan,

sve ideje sad smatram lošim,

u glavi je mirno more,

uzalud prokleto

mastilo trošim.

 

Nadam se, u meni

i dalјe želјa postoji,

da ovo je samo loše veče,

sutra ću sigurno

biti bolјi,

sutra ću,

verujem opet,

novu

pesmu da skrojim.