Te duge noći

Ima tih noći

kada ne volim da čitam,

pišem, niti da

sviram gitaru.

 

Ima tih noći

kad mislim da

trajaće večno,

a zapravo znam

da brzo će proći.

 

Ima tih noći

kada i zvezde sijaju

nekim čudnim sjajem.

 

Ima tih noći

kad mislim da

trajaću kratko,

al' ipak se nadam

da ću još dugo,

dugo da trajem...